Annonce
Østjylland

Borgermøde om rent drikkevand

LÆSERBREV: Her på vores velstillede del af jordkloden har vi vænnet os til velstand, muligheder og gode forventninger til fremtiden. Vi kan desværre ikke længere have de samme forventninger til vores børns fremtid. Dette skyldes fortidens og nutidens hæmningsløse rovdrift på kloden, som vi allerede nu begynder at se konsekvenserne af.

Derfor er der behov for at gøre mange ting på en ny måde. Både på et samfundsmæssigt, lokalt og personligt plan må vi flytte os.

Noget af det, som vi tager som en selvfølge, er at kunne åbne for vandhanen og få rent drikkevand ned i glasset. Men hvad er det, vi drikker? Jesper Arbo Frederiksen fra Alternativet i Skanderborg har afdækket, at der er pesticidrester og andre uhensigtsmæssige stoffer i drikkevandet her i kommunen. Flere steder ligger tallene tæt på grænseværdierne. Dette gælder også i vandet fra en del af de almene vandværker. På trods af dette kalder myndighederne vandet for rent.

Bierne har store problemer med at flyve, hvilket forskere nu har påvist skyldes sprøjtegift. Der fødes flere misdannede grise i konventionelt landbrug, hvor forældredyrene har spist foder sprøjtet med RoundUp.

Vi mennesker har stigende problemer f.eks. med fertiliteten.

Kan vi virkelig stole på, at det ikke skader os mennesker med lidt gift, blot det er under grænseværdien? Hvad hvis der er 3-4 forskellige stoffer i vores vand samtidig?

De gifte, vi finder i grundvandet i dag, er sivet ned gennem jorden over en årrække. Vi kan derfor ikke fjerne dem, men vi kan undgå at sende flere derned. Så et stop for brug af sundhedsskadelige kemikalier og gift i landbrug, industri og private husstande er nødvendigt.

Rammeplanerne for grundvandsbeskyttelse er i øjeblikket i høring i kommunen. I den forbindelse ønsker Alternativet en debat om nuværende og fremtidig indsats for beskyttelse af børnenes vand.

Derfor arrangerer vi et borgermøde om rent drikkevand. Alle inviteres, også de øvrige politiske partier, som vil kunne præsentere deres standpunkter og deltage i debat.

Mødet foregår på Fælleden 6. juni 2017 kl. 19-22.

Forkortet, red.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Århusiansk syrienkriger anholdt ved ankomst til Danmark

Læserbrev

Læserbrev: Socialdemokratiet vil gerne være med

Socialdemokratiet ønsker naturligvis at være med til at præge udviklingen i Odder Kommune. Derfor er vi også næsten hvert år med i budgetforlig. Desværre ikke i år. Det, der skiller, er især grønthøstermetoden forklædt som "hverdagseffektiviseringer", manglende satsning på grøn og bæredygtig udvikling og detailstyring på fagområderne. Med detaljerede retningslinjer og puljer udstråler budgetforliget desværre mistillid til medarbejderne. Det er New Public Management og djøfisering, når det er værst. Hverdagseffektiviseringerne, puljerne og flere eksempler på beslutninger, der ikke føres ud i livet, tegner et billede af en kommune, der er ved at gå i stå. Politikere, der ikke tager ansvar for udviklingsretningen. Og ikke tager ansvar for at rette økonomien op i tide. Ved sidste års budgetlægning blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes et udviklingskatalog over mulige smarte investeringer/besparelser. Det er ikke udarbejdet. Ved 2. behandling af budgettet argumenterede borgmesteren for, at der ikke er afsat nye penge til energibesparende foranstaltninger, fordi penge i sidste års budget ikke er brugt. Eksempler blandt flere på manglende tempo og vilje til at udføre byrådets beslutninger. Det hjælper ikke at give forvaltningen skylden, ansvaret ligger entydigt hos borgmesteren. Manglerne i forhold til grøn og bæredygtig udvikling har fået mindre opmærksomhed. Lone Jakobi trak forskellen op således: "Sølle halvanden millioner kroner har I fundet til grøn og bæredygtig omstilling i Odder Kommune - over fire år! (...) Men derfra, da finder I ingenting. Som i absolut ingenting. Og I stopper endda det vigtige arbejde med energirenoveringer." Til sammenligning har Socialdemokratiet i sit budgetforslag fundet otte millioner kroner. Socialdemokratiet vil gerne tilbage til samarbejde over midten. Men det forudsætter, at borgmesteren leverer på byrådets beslutninger og herunder ikke mindst det omstillingskatalog, som også hans forligspartnere har bestilt. Der er brug for seriøs prioritering og handling, hvis vi skal rette op på både økonomi og kernevelfærd og samtidig bidrage til en grøn og bæredygtig udvikling.

AGF

Målfest, sejr og ny optimisme: Her er hele dækningen af AGF-Sønderjyske

Annonce