Annonce
Østjylland

Borgerne i Hundslund ønsker boliger på kroens grund

Hundslund Kro har stået ubrugt hen i snart mange år. Nu har byens borgere talt: de vil have boliger i en eller anden form på matriklen. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Interessen for et brugerstyret medborgerhus var ikke stor nok.

Hundslund: Det kan blive i de eksisterende bygninger, eller man kan bygge helt nyt på grunden. Men alt tyder på, at det areal, der i dag rummer den gamle Hundslund Kro på Landevejen i Hundslund, kommer til at rumme en eller anden form for boliger.

Det fortæller Esben Dannemann Frost, arkitekt og konsulent for Odder Kommune.

Han har siden årsskiftet været hyret af kommunen til at gennemføre et projekt, der kort beskrevet går ud på at få borgerne i byen til at engagere sig i, hvad der skal ske med den faldefærdige kro. Projektet har siden ført til både udendørs og indendørs oprydning ved og i den gamle bygning, et stort tilrettelagt borgermøde i maj samt en del møder i en 10-14 mand store arbejdsgruppe. Her har deltagerne siden starten diskuteret flere muligheder - blandt andet etablering af en form for medborgerhus.

- Vi har arbejdet med mange scenarier og vurderet fordele og ulemper ved dem alle. Det ender nok med, at projektet går boligvejen, siger arkitekten, der ser frem til at arbejde videre på projektet sammen med arbejdsgruppen. For som han siger:

- Vi stopper ikke, fordi det ender med en boligløsning, som der skal en investor ind over. Nu skal vi til at se på mulighederne, som der faktisk er mange af. For skal kroen rives ned for at give plads til nyt, eller skal der etableres boliger i den eksisterende bygning. Det bliver meget spændende at diskutere.

Annonce

Projekt Hundslund Kro

Odder Kommune købte i starten af året Hundslund Kro, fordi kommunen har søgt og fået 1,6 millioner forsøgskroner af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Forsøget går ud på, at lokale kræfter skal være med til at ideudvikle samt i sidste ende at beslutte, hvad der skal ske med kroen.

De 400.000 kroner blev brugt til køb af kroen. Andre 600.000 kroner blev afsat til at udvikle projektet, hvilket bl.a. indebærer løn til arkitekt Esben Dannemand Frost, som siden januar har holdt månedlige møder med interesserede borgere samt interviewet andre. Desuden er det blevet brugt penge på bl.a. forplejning ved møder, ekstern evaluering og løn til diverse byggeteknikere.

De resterende 600.000 kroner er øremærket til at blive brugt på enten nedrivning eller renovering af de eksisterende bygninger.

Uanset hvad borgerne beslutter sig for, er Odder Kommune ikke forpligtiget til bruge driftsmidler på det færdige projekt, ligesom kommunen ikke må eje det færdige projekt.

Viser borgerne ikke interesse for selv at bruge og eje kroen/matriklen, kan kommunen vælge at rive bygningen ned, sælge grunden uden fortjeneste og i sidste ende returnere resten af statstilskuddet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stadig flere muligheder

Lykkes det ikke arbejdsgruppen at udvikle et projekt og finde en investor, kan enden på det hele blive, at Odder Kommune jævner kroen med jorden og sætter grunden til salg.

Esben Dannemann Frost håber dog, at arbejdsgruppen kan komme med et forslag, før det kommer så vidt.

- Det er jo ideen med det hele: borgerne har med dette projekt haft mulighed for at sætte deres præg på landsbyens udvikling. Ville de have et medborgerhus, ældreboliger, ungdomsboliger, et kollektiv eller noget helt andet? Nogle ting er blevet valgt fra, men mulighederne er stadig mange, og det skal vi diskutere i de kommende måneder, siger han.

Ikke overrasket

Det overrasker ikke formanden for Hundslund Hallen, Anders Moseholt, at borgerne i Hundslund ikke har kunnet samle energi til at få etableret et brugerstyret medborgerhus i den gamle kro.

- Muligheden for medindflydelse var helt sikkert unik, men vi må erkende, at folk i Hundslund allerede er meget aktive, når det gælder frivilligt arbejde. Tænk blot på Hundslund Købmandgård og Kirkehuset, som også rummer mange aktiviteter, siger halformanden, der sammen med resten af hallens bestyrelse selv er travlt optaget af at søge fonde og andet, så drømmen om en helt ny front på Hundslund Hallen kan blive opfyldt.

- Vi har mange planer og glæder os over, hvor mange der i dag bruger hallen. Blandt andet spejderne. Men vi kunne stadig godt bruge flere hænder. Så jeg håber, at folk kigger forbi os, når de er færdige med at udvikle kroen. Vi vil helt sikkert være lydhør overfor deres ønsker, ligesom de gerne må give en hånd med her, siger han.

Arkitekt Esben Dannemann Frost håber, at borgerne vil være med til at finde ud, hvilken slags boliger, man ønsker sig på grunden. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Aarhus

26-årig dansker var i virkeligheden 45-årig inder: Falsk tandlægepatient afsløret af sit eget tandsæt

Annonce