Annonce
Østjylland

Borgerservice i vest eller ej: Nu skal politikerne tage valget

To ud af tre mulige scenarier for fremtidens borgerservice i Norddjurs Kommune tager livet af tilbuddet i Ørsted allerede pr. 1. februar i år. Nu skal politikerne beslutte om, det er den fremtid, de ønsker. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

Der er lagt pres på politikerne i Norddjurs Kommunes økonomiudvalg forud for det kommende tirsdagsmøde. På dagsordenen er nemlig et forvaltningsforslag om at lukke borgerservice i Ørsted og Auning, som har fået skarp kritik fra flere sider.

Norddjurs: Det er skæbnens time for borgerservice i Ørsted og Auning, når Norddjurs Kommunes økonomiudvalg på tirsdag stikker hovederne sammen for første gang i 2019.

Ved mødet skal de ni repræsentanter fra kommunalbestyrelsens syv politiske partier nemlig tage stilling til et forslag fra forvaltningen. Forslaget går på en nedlæggelse af det lokale borgerservicekontor i de to byer. Og et forslag, som derfor har fået en lang række borgere i den vestlige del af kommunen til at rase.

Målet med lukningen af borgerservicekontorerne i Ørsted og Auning skal ifølge forvaltningen være at spare de penge, som forvaltningen er blevet pålagt at finde i forbindelse med budgetaftalen for 2019. Konsekvensen vil imidlertid blive, at alle borgere fra de tidligere Rougsø, Nørre Djurs og Sønderhald Kommuner fremover skal ind til rådhuset i Grenaa, hvis de skal have nyt eller fornyet pas, kørekort eller hjælp til boligstøtte og lignende.

Og sådan en serviceforringelse vil borgerne ikke være med til.

Annonce

Det er vist ikke altid fornuften, der styrer beslutningerne i Norddjurs Kommune. Man skal også tænke på yderområderne, når man skal tage beslutninger. Sæt jer nu i borgernes sted, de betaler jo også skat.

Borgerkommentar i indsendt høringssvar

En kommunal skævvridning

I løbet af den indledende høringsperiode, som strakte sig over to uger midt i decembers juleræs, har en række borgere, foreninger og råd givet deres besyv med i debatten. 16 høringssvar er det i alt blevet til. Ikke ét er positivt indstillet over for forvaltningens planer.

- Det er centralisering af værste skuffe, skriver en privat borger i sit høringssvar.

- Det er vist ikke altid fornuften, der styrer beslutningerne i Norddjurs Kommune. Man skal også tænke på yderområderne, når man skal tage beslutninger. Sæt jer nu i borgernes sted, de betaler jo også skat, skriver en anden.

- Hele forslaget emmer af mistillid til den del af befolkningen, som har brug for at kontakte borgerservice. Det ligger mellem linjerne, at de "spilder personalets tid" med noget, som de lige så godt kunne klare selv, skriver en tredje, mens en fjerde påpeger, at en placering af borgerservice i Grenaa som den eneste borgerservice vil medføre, at mange ikke har muligheden for at møde op.

- Hvis man kun ønsker én borgerservice i Norddjurs, så må man enten vælge om man vil lægge den mere centralt i kommunen såsom i Ørum eller Ramten. Ellers må man give borgerne i den vestlige del af kommunen mulighed for at bestemme, om de vil tilhøre Norddjurs, eller om de heller vil ind under Randers eller Syddjurs Kommune, argumenterer borgeren.

- Det bliver næsten umuligt

Det er dog ikke kun private borgere, der har været ved tasterne for at modsætte sig forvaltningens forslag. Det har blandt andet også Auning Borgerforening, ligesom handicaprådet og ældrerådet i Norddjurs er blevet bedt om at komme med deres besyv i sagen.

Alle peger de på, at en lukning af borgerservice i vest vil stille de lokale borgere dårligere end borgerne i øst. Derfor lyder anbefalingen til politikerne, at man dropper at lukke borgerservicetilbuddene i både Ørsted og Auning.

- Med de nye busruter i den kollektive trafik fra 1. april 2019, vil det ikke længere være muligt for borgere i den vestlige del af kommunen at komme direkte til Grenaa. Det bliver således næsten umuligt for borgere uden egen bil at aflægge besøg på borgerservice i Grenaa, argumenterer handicaprådet blandt andet i sit høringssvar.

Desuden påpeges det, at den direkte kontakt med et andet menneske, der kan hjælpe, ikke må undervurderes, når det kommer til ældre, fysisk handicappede og psykisk syge borgere i kommunen.

Fra én til tre scenarier

Som følge af de 16 negativt ladede høringssvar, har forvaltningen i Norddjurs Kommune forud for økonomiudvalgets behandling redigeret i sit oprindelige forslag og opstillet tre mulige scenarier for til kommunens fremtidige borgerservice.

Det første scenarie indebærer, at borgerservice i Ørsted og Auning lukkes pr. 1. februar. Bibliotekerne kan herefter hjælpe borgerne med at modtage post, udlevere batterier til høreapparater og hjælpe dem i gang på borgerpc'er. Der indføres desuden obligatorisk tidsbestilling i borgerservice i Grenaa.

Det andet scenarie indebærer, at borgerservice i Ørsted og Auning bibeholdes. Der indføres obligatorisk tidsbestilling i borgerservice i Ørsted, Auning og Grenaa.

Det tredje scenarie indebærer, at borgerservicer i Ørsted lukkes pr. 1. februar, mens Auning bibeholdes. Der indføres obligatorisk tidsbestilling i borgerservice i Auning og Grenaa.

Når økonomiudvalget har taget stilling til de tre scenarier, skal spareforslaget efterfølgende behandles i den samlede kommunalbestyrelse. Det sker efter alt at dømme tirsdag 22. januar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce