Annonce
Livsstil

Bortfalder samlevertestamente ved indgåelse af ægteskab?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Hej Monica Kromann. Jeg har siden 2002 boet sammen med min kæreste, vi er således ikke gift. Huset står i mit navn, og jeg ønsker, at min kæreste kan blive boende, såfremt jeg skulle afgå ved døden. Vi har derfor oprettet et gensidigt samlevertestamente, så min kæreste arver mit hus og en del af mine aktiver. Vi har dog tænkt på at blive gift, men er usikre på, om testamentet i så fald fortsat vil bestå, eller om vi i så fald arver efter andre regler? Jeg ser frem til dit svar. Hilsen Mark

! Hej Mark. Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende. Ugifte samlevende har ikke legal arveret efter hinanden, hvorfor det er nødvendigt at sikre hinanden i et testamente. Et samlevertestamente bortfalder almindeligvis automatisk, såfremt man indgår ægteskab eller ophæver samlivet. Vælger I at blive gift, vil I have automatisk arveret efter hinanden. I vil således arve halvdelen efter jeres ægtefælle, såfremt jeres ægtefælle ligeledes efterlader sig børn. Efterlader jeres ægtefælle sig ikke børn, vil man arve alt efter sin ægtefælle. Dette følger af loven, såfremt man ikke har oprettet testamente. Opretter man testamente og ægtepagt, kan en ægtefælle med børn opnå op til 31/32 af jeres samlede aktiver, mens man alene kan opnå op til 7/8 ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Med et samlevertestamente kan I derved ikke begunstige hinanden i samme omfang, som var I gift. Det skal endvidere bemærkes, at ægtefæller ikke skal betale boafgift, mens samlevere, som har begunstiget hinanden i testamente, skal betale mellem 15 og 36,25 procent i afgift til staten i boafgift. Afgiften er dog ”kun” 15 procent, såfremt man har boet sammen i to år eller har børn sammen. Det skal endvidere bemærkes, at man som samlever ikke automatisk anses som hinandens nærmeste pårørende i forhold til pensionsmidler og livsforsikringer. Ægtefæller anses derimod for hinandens nærmeste pårørende, hvorfor pensionsmidler og livsforsikring i tilfælde af dødsfald vil blive udbetalt til den efterlevende ægtefælle. Det er vigtigt at være opmærksom på, om man som samlever er begunstiget i disse ordninger. Man kan som udgangspunkt ikke begunstige hinanden i pensionsordninger mv. i et testamente, og man skal således rette henvendelse til sit pensionsselskab for at indsætte en begunstiget. Dette var således nogle væsentlige forskelle mellem ægtefællers og samleveres retsstilling i forbindelse med arv. Jeg håber, ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere af mine indlæg om familieretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse. Med venlig hilsen, Monica Kromann Advokat (H) mk@advokatkromann.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Tak for at alle magistrater og borgmesterens afdeling tager medansvar på det sociale område

Det sociale område i Aarhus Kommune skulle spare 90 millioner kroner i 2020. Det ville blandt andet gå ud over mennesker, som bor på bosteder, psykisk syge, unge hjemløse. 18. februar var der møde mellem budgetforligspartierne fra 2019, hvor partierne skulle indgå aftale om, hvorledes man skulle forholde sig til de 90 millioner kroners besparelser på det sociale område. Besparelserne blev i politisk sprog kaldt ”Balanceplan”. Inden da var der kommet ikke færre end 102 høringssvar fra privat personer, foreninger mv. Og 18. februar var der indkaldt til demonstration med sloganet ”En værdig balance ja tak! Balanceplan/besparelser nej tak”. Flere handicaporganisationer og fagforeninger var enten medarrangør eller støttede op om demonstrationen, og selvom det blæste og regnede, dukkede cirka 250 deltagere op. De 102 høringssvar og demonstrationen imod besparelserne må have gjort indtryk på forligspartierne, som dækker Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre, Konservative og Venstre, for i løbet af aftenen blev de enige om at lette på besparelserne på cirka 45 millioner kroner. Der skal altså ”kun” spares det halve af de 90 millioner kroner, som ellers var udgangspunktet. Det, som jeg er mest glad for, er, at alle Aarhus Kommunes magistrater samt borgmesterens afdeling hjælper til. Hvorfor skriver jeg det? Fordi der er tradition for, at magistraterne ikke hjælper hinanden, men har nok i deres egen magistrat. Nu har jeg boet i Aarhus Kommune siden 1993 og fulgt med i byrådsarbejdet siden 2000. For mig er det første gang, at alle magistrater og borgmesterens afdeling medfinansierer på et bestemt område – i dette tilfælde det sociale område. Desværre kan alle, som er under det sociale område, ikke friholdes for besparelser, og nogle vil nok også mene, at det kunne være gjort bedre. Men når jeg ser, at alle syv partier i forligskredsen har skrevet under, og der dermed ”kun” skal spares cirka 45 millioner kroner i stedet for de oprindelige 90, så gør det mig glad – også selvom jeg ikke har sat mig 100 procent ind i, hvor man på det sociale område skal spare de 45 millioner. Tusind tak, for at alle Aarhus Kommunes magistrater og borgmesterens afdeling tager medansvar og medfinansierer for at undgå for store huller på det sociale område.

Danmark

Podcast: Politik med Funding og Løvkvist - Mette F flygter fra venstreorienteret helvede i Fælledparken

Annonce