Annonce
Debat

Britta, du stemte selv for ny-ordningen af skatteinddrivelsen

Ebbe Christensen


Skat: I et debatindlæg 2. marts stiller Britta Schall Holberg spørgsmålet: "Er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor i alverden skatteinddrivelsen skulle tages fra kommunerne for nogle år siden og lægges ind centralt?..."

Det er et noget usædvanligt spørgsmål i betragtning af, at hun som medlem af Folketinget var med til at træffe beslutningen. Hendes efterfølgende kommentarer mindsker bestemt heller ikke behovet for at få nogle fakta på plads.

Inddrivelsesopgaven var frem til 2006 fordelt på flere myndigheder, herunder Told&Skat, Finansstyrelsen, politiet samt de 275 kommuner. Ca. to-tredjedele af de, der arbejdede med restanceinddrivelse, var ansat i kommunerne, men statens del af restancerne udgjorde ca. 85 pct. Inddrivelsen af offentlige restancer indgik ikke som en del af Strukturkommissionens betænkning. Baggrunden var, at Rigsrevisionen allerede i august 2003 offentliggjorde en beretning, hvor konklusionen bl.a. var, at den IT-mæssige understøttelse var utilstrækkelig, og at der var for mange myndigheder involveret i opgaven. Desuden viste en sammenligning, at restanceinddrivelsen i Danmark var langt mindre effektiv end i Sverige, hvor én myndighed varetog al inddrivelse af gæld til det offentlige.

På baggrund heraf blev der igangsat et analysearbejde, der blev afsluttet i marts 2004, og havde følgende hovedkonklusioner:

- Svækket retssikkerheden som følge af forskelle i administrativ praksis, serviceniveau og inddrivelsesregler hos de involverede myndigheder.

- Omfattende dobbeltarbejde, da ca. 150.000 restanter blev behandlet af mere end én myndighed med et ressourcetab på ca. 10 pct.af de samlede udgifter årligt.

- Markante produktivitetsforskelle.

- Behov for såvel regelforenklinger som en bedre systemunderstøttelse.

På den baggrund valgte regeringen at medtage inddrivelsesområdet i sit udspil til en kommunalreform, og resultatet blev, at den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Skat - vel meget naturligt, når 85 pct. af fordringerne var statslige.

Det er i den sammenhæng vigtigt at skelne mellem konsekvenser af strukturelle ændringer og konsekvenser af et IT-mæssigt kollaps.

Jeg mener ovenstående giver svaret på Britta Schall Holbergs spørgsmål, og samtidig viser, at der lå grundige analyser og gode argumenter til grund for, at Britta Schall Holberg stemte for forslaget både ved førstebehandlingen 24. februar 2005 samt ved den endelige vedtagelse 16. maj 2005.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Tæt trafik på Helgenæs skaber debat

Annonce