Annonce
Læserbrev

Budgetforhandlinger. Kig på skolernes gæld

Annonce

Læserbrev: Som input til de kommende budgetforhandlinger har bestyrelsen fra Parkvejens Skole givet følgende input til Byrådet:

Kære Byråd

I april 2019 fik skolerne i Odder et års udsættelse på afvikling af gæld. Set i lyset af de kommende budgetforhandlinger, beder vi derfor om, at der igen rettes opmærksomhed mod skolernes gæld og gældsafvikling. Ligeledes beder vi Byrådet forholde sig til nye ekstraomkostninger, som Parkvejens Skole får på baggrund af nye omstruktureringer på specialområdet.

Parkvejens Skole er gentagne gange blevet pålagt omkostninger, som følge af omstruktureringer så som etablering af modtageklasser og omlægning af specialområdet. Opgaver som Parkvejens Skole gerne løser, men de medfølgende ekstraomkostninger kan ikke dækkes inden for det eksisterende driftsbudget, uden at det medfører mærkbare forringelser på andre områder. Disse omkostninger udgør i høj grad gælden på Parkvejens Skole. I forbindelse med den nye specialklassestruktur, har der igen været uforudsete engangsomkostninger, som ikke bør dækkes af skolens drift. Sammenholdt med den mindre tildeling til elever i specialklasser er vi bekymrede for, at gælden igen forøges på Parkvejens Skole.

Bestyrelsen på Parkvejens Skole har ligesom alle andre en rimelig forventning om, at byrådet står til ansvar for de strukturændringer, de vedtager indenfor de rammer, de udstikker, derfor vil vi gerne komme med følgende opfordring i forbindelse med det kommende budget for 2020:

1) Vi ønsker, Byrådet sikrer, at ekstra engangsomkostninger, som Parkvejens Skole bliver pålagt grundet den nye omstrukturering af specialområdet, finansieres af en tilsvarende ekstra ”bevilling” fra Byrådet, således at denne omkostning ikke skal dækkes af skolens ordinære drift.

2) At Byrådet fremlægger en langsigtet plan for, hvordan man vil forholde sig til den eksisterende gæld fra Parkvejens Skole, så skolens ledelse kan lave langsigtet økonomisk planlægning.

Såfremt Byrådet vælger ikke at indregne ovenstående forhold i næste års budget, er vi i bestyrelsen for Parkvejens Skole bekymrede for, at det vil medføre de samme markante forringelser af kerneydelsen, som skolens ledelse fremlagde i foråret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Trusler, verbale overfald og spytklatter:  Konflikter mellem pårørende og ansatte på udskældte plejehjem

Aarhus For abonnenter

Håndboldklub er afhængig af forældres frivillige indsats for at få økonomien i mål: Vil du helst sælge burgere eller rydde op efter motionsløb?

Annonce