Annonce
Aarhus

Budgetforhandlingerne for næste år er i gang: Det sagde partierne

At gøre noget for handicappede børn og voksne og udsatte borgere står højt på mange partiers ønsker forud for budgetforhandlingerne. Foto Michael Svenningsen

AARHUS: Aarhus Byråd indledte torsdag aften officielt forhandlingerne om næste års budget.

Fra hvert parti holdt en ordfører tale. Her er en række udpluk, som blot er eksempler på de mange ønsker og budskaber fra partierne forud for budgetforhandlingerne.

Annonce

Socialdemokratiet, Anders Winnerskjold

Anders Winmnerskjold

- Vi skal blive ved med at turde have visioner, der har solidaritet og social balance som omdrejningspunkt. Hvis vi skal blive ved med at gøre indtryk, må vi aldrig blive bange for at sætte aftryk. Og at give byen udtryk. Det gælder, uanset om vi taler kultur, klima eller kernevelfærd.

- Vi skal give de ældre en tryg og værdig alderdom. Og det gælder såvel demente, som de mange multikronikere. Vi skal huske, at alder ikke er en dom.

- Det er afgørende, at vi får alle med i fællesskabet. Og at vi er klar til at yde en ekstra indsats over for dem, der har ondt i livet.

Venstre, Bünyamin Simsek

Bünyamin Simsek

- Vi ønsker at der hurtigst muligt indføres en budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter, så der - på lige fod med daginstitutioner, skoler med mere - også afsættes midler til det.

- Vi ønsker yderligere midler til renovering og etablering af toiletter på folkeskolerne. Vi ønsker også at styrke indsatsen for forældre til børn med handicap.

- Borgernes basale velfærdskrav skal leveres. Pengene skal gøre en reel forskel for borgerne. Vi har i Venstre været insisterende på, at vores oplandsbyer er forsømte. De har krav på samme investeringer og servicetilbud som den indre by.

SF, Jan Ravn Christensen

Jan Ravn Christensen

- Vi prioriterer velfærden højest. Hvad enten det er byens hjemløse, der trænger til tag over hovedet og støtte til en bedre livsbane, ældre hjemmehjælpsmodtagere, der har brug for personale med mere tid, eller byens børn, der har brug for flere voksne omkring sig, så er SF klar på at prioritere velfærd.

- Vi står også med en socialpsykiatri, der oplever et massivt økonomisk pres, hvor en stigende andel af århusianerne har brug for hjælp, og hvor kompleksiteten er steget uden økonomien er fulgt med.

- År efter år har vi skåret, vi har presset servicen og medarbejderne til det yderste. Det kan ikke blive ved. Så lad os nu få afskaffet finansieringsbidraget.

Radikale, Eva Borchorst Mejnertz

Eva Borchorst Mejnertz

- Vi har alt for mange mennesker der er sårbare og flere mennesker i alle aldre, føler sig ensomme – og vi bliver nødt til at kunne handle på de signaler.

- Vi har bl.a. stillet vigtige budgetforslag om digital dannelse, specialundervisning og om at øge pædagogernes tid med vores børn.

- Vi har en lang række forslag på kulturområdet. Og vi ønsker en budgetmodel for sports- og foreningsaktiviteterne.

- De svageste ældre borgere har - ligesom vores børn - brug for et løft. Vi vil forbedre indsatsen for demensramte og deres pårørende og styrke tandsundheden for de svageste og de udsatte.

Enhedslisten, Keld Hvalsø

Keld Hvalsø

- Vi bliver af hensyn til de mest udsatte medborgere nødt til give et reelt løft af velfærden. Handicappede børn og voksne er igennem en del år blevet ramt hårdt af nedskæringskniven – det må stoppes nu.

- Kulturen skal styrkes. Teater kan være brobygger til andre unge, ligesom fodboldbanen er det. Vi skal have et kulturpas til de børn, der ikke selv har mulighederne for at betale for kulturoplevelser.

- M.P. Bruunsgade skal være parkeringsfri og indtages af mennesker i stedet for biler. Og vi vil sikre cykelstier mellem Solbjerg og Tranbjerg og fra Borum til Viborgvej, ligesom boligområdet ved Holmstrupgård skal forbindes med den nye supercykelsti.

Dansk Folkeparti, Knud N. Mathiesen

Knud N. Mathiesen

- Vi skal istedet for letbanen satse på flere busser til alle dele kommunen, og de skal selvfølgelig køre på el. Og vi ønsker elbusserne fremrykket.

- Vi skal tage hånd om de skæve forhold i budgetmodellerne på ældreområdet. Og vi ønsker budgetmodeller for vintertjeneste og idrætsfaciliteter.

- Kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for deres ydelse, og hjælpe med at holde byen ren.

Alternativet, Liv Gro Jensen

Liv Gro Jensen

- Vi skal sikre en økonomi, der trives, og ikke kun vækster. Det kræver, at vi indregner, at børn får trivsel og balance i deres liv. Vi skal fortsætte fremdrift, men det skal ske i balance med vores planet.

- Vi ser flere børn og unge i mistrivsel. Vi ser et socialområde, der er presset, hvor flere har brug for hjælp. Det er tid til grundlæggende soul searching.

- Vi foreslår en klimapulje, 100 procent vedvarende energi, elbiler og cyklisme, frisætning af institutioner og fede initiativer for iværksættere.

Det Konservative Folkeparti, Mette Skautrup

Mette Skautrup

- Aarhus skal være en god by for alle. Vi skal derfor give misbrugere mulighed for at komme ud af misbruget. Og ingen bolig uden bostøtte, for der skal støtte til et nyt liv.

- Der er også stort pres på handicapområdet, både for børn og voksne. Det skal styrkes.

- Det er vigtigt, at vi får løst problemerne med den offentlige trafik. Borgerne har krav på en god offentlig trafik og cykelstier i oplandet.

Løsgænger, Almaz Mengesha

Almaz Mengesha

- Fordi handicapområdet optager mig så meget, har jeg naturligvis stillet budgetforslag om at tilbagerulle nogle af de besparelser, man vedtog ved sidste års budgetforlig, samt forslag om at styrke retssikkerheden på børnehandicapområdet.

- Den kollektive transport kan kun løse en mindre del af trafikken. Det er stadig biler og cykler, der fylder det meste af trafikken. Og vi skal ikke tvinge trafikanter til at benytte en transportform, de ikke ønsker, men facilitere borgerne med den infrastruktur i form af veje og cykelstier, der er nødvendige ud fra borgernes eget valg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Uheld forsinker trafikken på E45

Kultur

To gange L.O.C. på hjemmebane

Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Annonce