Annonce
Aarhus

Budgetforlig i Aarhus: Færre besparelser end ventet

Det blev over midnat inden politikerne blev enige om næste års budget for Aarhus Kommune. Her er hovedtrækkene. Foto: Axel Schütt

28 af Aarhus Byråds 31 medlemmer indgik torsdag nat forlig om næste års budget. Der er besparelser for 180 mio. kr., men besparelsesforslag på børnepasning og skolegang er pillet ud, ligesom der er fundet penge til bl.a. psykiatrien og hjemløse.

AARHUS: Der var lagt op til besparelser for 241 millioner kroner i Aarhus Kommune, men da et stort flertal af byrådets partier en halv time over midnat natten til fredag indgik budgetforlig, var sparekravet reduceret til 180 mio. kr. eller cirka 0,9 procent af kommunes driftsbudget på 20 milliarder kroner. Særligt børnepasning og skolegang slipper for de største af de foreslåede besparelser.

Et bredt flertal i Aarhus Byråd - 28 ud af 31 medlemmer - står bag budgetforliget for 2018.

Partierne har under én kam været fokuserede på at begrænse de foreslåede besparelser og har derfor fjernet en række forslag med de mest negative konsekvenser for borgerne. Derudover er der enighed om at styrke indsatsen over for især udsatte grupper som hjemløse, psykisk syge og børn med handicap. Samtidig er det målet, at 1.500 personer årligt skal flyttes fra kommunal forsørgelse til selvforsørgelse.

Annonce

Udvidelser

Budgetforliget er først og fremmest et spareforlig, men det er også lykkedes partierne at finde råderum til at styrke indsatsen til blandt andet:


  • Psykiatriens Hus: Psykiatriens Hus etableres i samarbejde med Region Midtjylland. Det nye hus skal tilbyde en helhedsorienteret behandling af sociale og psykiske problemstillinger: 7 mio. kr årligt.
  • Børnehandicapområdet - Tættere på familien: Forligspartierne ønsker at skabe bedre forhold på området for børn med handicap og deres forældre: 5 mio. kr. årligt.
  • Kendt hjemmehjælper. Forligspartierne ønsker i højere grad at sikre, at modtagere af hjemmepleje får hjælpen fra en kendt hjemmehjælper: 2,3 mio. kr årligt.
  • Hjemløse. Antallet af hjemløse i Aarhus er stigende. Hjemløshed er en stor belastning for det enkelte menneske, men den stigende hjemløshed er også et alvorligt problem for byen: 2 mio. kr årligt.
  • En styrket ordblindeindsats. Der sikres lige deltagelsesmuligheder for alle ord- og talblinde elever i Aarhus. Rådmanden for Børn og Unge udarbejder en samlet plan for styrkelse af indsatsen for ord- og talblinde: 2 mio. kr årligt.

Gode høringssvar

Det er ikke mindst de mange høringssvar, der er blevet lyttet til, sagde politikerne efter at forligsteksten var underskrevet.

- Der har været mange gode høringssvar, som har givet en god rettesnor for arbejdet, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Han peger på, at en meget stor del af besparelserne ligger på administration, og at der findes penge ved omlægninger, digitalisering og effektiviseringer.

- Dermed har vi mindsket besparelserne på servicen, siger borgmesteren, der mener, at det brede forlig skaber ro og retning i det videre arbejde med at tilpasse budgettet og samtidig fremmer byens vækst og velfærd.

- Det er især glædeligt, at vi har fået fjernet en lang række af de mest problematiske spareforslag og samtidig styrket indsatsen over for især udsatte grupper som hjemløse, psykisk syge og børn med handicap, siger Jacob Bundsgaard.

Børneområdet gik fri

Det oprindelige forslag om at slå byens folkeskoler sammen i store skoledistrikter røg ud af sparekataloget for nogle uger siden. Men i forliget har partierne nu også fjernet rammebesparelsen på folkeskolen, den tidlige sfo-start og besparelsen på børnepasningen og SFO.

- Alle besparelserne på børneområdet er taget væk. Det er kun sket med hjælp fra meget engagerede forældre. Vi har fået 671 høringssvar på børn- og skoleområdet og de fleste har sagt, at det er det forkerte sted at spare. Det har fået mange andre partier til at være enige med os, siger børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF).

Dog skal der gennemføres en besparelse på 10 mio. kr. på den administrative ledelse af skolerne. Det betyder at antallet af administrative ledere på byens 46 folkeskoler groft sagt skal halveres i antal og hver leder have op til to skoler at administrere. Samtidig nedlægges 10 stillinger som områdechefer og erstattes af fire forvaltningschefer med større geografiske områder.

Blandt andre nedslag i budgettet kan nævnes, at Jobcenter Nord nedlægges og at partierne udnytter en belønning fra staten ved at fremrykke aftrapningen af erhvervslivets dækningsafgift. Dette omtales i anden artikel.

Ældrepleje slipper

På ældreområdet er ældrerådmand Jette Skive (DF) glad for at de værste sparetidsler er pillet ud.

- Der bliver ikke sparet på bemandingen på plejehjemmene i aftentimerne, hvilket var en af vores værste tidsler. Klippekortene på plejehjemmene bibeholdes også i deres fulde størrelse, og de mest udsatte ældre går fri fra besparelser, siger Jette Skive.

Socialrådmand Kristian Würtz (S) er især glad for, at det er lykkedes at løfte en stor del af de mest kedelige besparelser på socialområdet væk.

- Samtidig har vi fået afsat syv millioner kroner om året til driften af et nyt Psykiatriens Hus. Vi forventer at få huset i drift i løbet af 2019 i samarbejde med regionen.

Effektiviseringer genindføres

Endelig er kulturområdet gået fri af cirka en tredjedel af spareforslagene.

- Forliget betyder, at der bliver ikke skåret i den bemandede åbningstid på lokalbibliotekerne og Dokk1. Sport og Fritidslivet kan fastholde tilskud på det samme niveau. Det vigtigt for de mange frivillige og ikke mindst foreningslivet. Sidst men ikke mindst glæder kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) sig over, at det at det lykkedes at forhindre den kommunale besparelse på kulturinstitutionerne.

Foruden besparelserne på 180 mio. kr. genindfører byrådet et effektiviseringskrav i alle afdelinger på 0,5 procent af lønsummen i 2019, ligesom flere får stigende udgifter til en såkaldt barselfond.

Kun Enhedslisten og Liberal Alliance står uden for forliget, der skal vedtages i byrådet 11 oktober.

Læs mere om budgetforliget her.

Vi har fredag kl. 14.30 rettet i tallet om det samlede sparekrav. Oprindeligt stod der at sparekravet var reduceret til 125 mio. kr. men det rigtige tal er 180 mio. kr., der spares i 2019. Heri indgår også forbrug af lokal opsparing i bl.a. daginstitutionerne. I gennemsnit skal der spares 162 mio. kr. om året i Aarhus Kommune de næste fire år. Vi beklager fejlen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce