Annonce
Debat

BUPL opfordrer: Styrk børnenes og de unges trivsel - giv dem flere pædagoger

"Der er børne- og ungefællesskaber, der igen skal opbygges, og sociale spilleregler, som skal genopfriskes. Relationer kan ikke bare sættes på pause, og omsorg kan ikke bare udskydes til "vi ses igen". Relationer, som man opbygger, kræver konstant vedligehold og vedholdenhed. Det er en faglig, pædagogisk opgave", skriver Lars Møller. Arkivfoto: Mads Dalegaard
Annonce

DEBAT: Over 1300 pædagoger spiller i Aarhus hver dag en vigtig rolle for børn og unge i skolefritidsordningerne og i fritids- og ungdomsklubberne. Det har de også gjort under corona-nedlukningen, og det vil de fortsat gøre, når alle børn og unge er vendt tilbage til undervisning, SFO og klub.

Det gælder om at få såvel de børn og unge, der stadig går i SFO'er og klubber, som de udmeldte børn tilbage til nogle voksne, som er uddannet til at arbejde med trivsel og relationer. Pædagogerne har, hvad der skal til for at skabe meningsfyldte aktiviteter som ramme for at styrke børnenes trivsel.

Der forestår et stort arbejde med både dem, der ér vendt tilbage, og dem, der forhåbentligt snart vender tilbage. Børnenes og de unges trivsel må og skal prioriteres.


Det er vigtigt igen at blive en del af en kammeratskabsgruppe og et klassefællesskab. På det fritidspædagogiske område i Aarhus har vi de professionelle voksne, pædagogerne, som er uddannet til at arbejde med trivsel og relationer.


Aarhus har en tradition for stærke fritidspædagogiske tilbud med fagligt dygtige pædagoger. Derfor er SFO'erne og klubberne godt rustet til at løfte det arbejde, der nu skal gøres efter nedlukningen, hvor hjemsendelse og onlinekontakt har ramt for mange børn og unge hårdt. Man kunne starte med at tilføre klubberne og SFO'erne ekstra økonomi til personale og aktiviteter. Pædagogerne kan med fordel være en del af to-voksen-ordninger i undervisningen for at sikre et særligt fokus på trivslen.

Der er børne- og ungefællesskaber, der igen skal opbygges, og sociale spilleregler, som skal genopfriskes. Relationer kan ikke bare sættes på pause, og omsorg kan ikke bare udskydes til "vi ses igen". Relationer, som man opbygger, kræver konstant vedligehold og vedholdenhed. Det er en faglig, pædagogisk opgave.

Børn og unge skal have adgang til det fagpersonale, der kan give den nødvendige støtte og guide børn og unge ind i meningsfyldte fællesskaber efter corona. Det er vigtigt igen at blive en del af en kammeratskabsgruppe og et klassefællesskab. På det fritidspædagogiske område i Aarhus har vi de professionelle voksne, pædagogerne, som er uddannet til at arbejde med trivsel og relationer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce