Annonce
Debat

Bureaukratisk banesvigt

Lige om lidt - forhåbentlig - skal vi ud at køre med den nye Aarhus Letbane, som vi - forhåbentlig - bliver rigtig glade for og stolte af.

Lige om lidt - forhåbentlig - skal vi ud at køre med den nye Aarhus Letbane, som vi - forhåbentlig - bliver rigtig glade for og stolte af.

Det er dog tydeligt for enhver, som færdes i Aarhus Midtby for tiden, at der stadig mangler en del, før alt er på plads, og arealerne langs letbanen ligner de flotte billeder, vi har set i prospekterne med for eksempel et stort og friseret bylandskab mellem Dokk1 og Navitas ved havnen.

Men det er også tydeligt, at hærskarer af jernbanearbejdere og andre faggrupper lige nu knokler nærmest døgnet rundt for at få alt sat på skinner til den planlagte åbning 3. juni. Så fred med det, hvis nogle drilske detaljer skulle vise sig at forsinke banen, som har været undervejs i årevis, nogle dage. Det overlever vi nok.

Hvad der er anderledes svært at leve med i samme forbindelse, er den åbenlyse mangel på rettidig omhu, som forskellige offentlige instanser har demonstreret længere ude ad sporet.

Ude på Djursland står politikerne fra de to kommunalbestyrelser med en stak penge i hænderne og ryster opgivende på hovedet: De er parat til at modernisere stationerne ved letbanesporene i deres kommuner, så de kan være klar til letbanen ruller ud til dem i oktober. Men det kan de ikke få lov til. Der er nemlig gået godt, gammeldags, offentligt, bureaukratisk skrankepaveri i den sag.

At ingen af de involverede instanser er parat til at tage hovedansvaret og få banet vejen for moderniseringerne, har vi tydeligt beskrevet i de seneste dage. Og det er måske heller ikke muligt at pege entydigt på, om det er Banedanmark, DSB, DSB Bygninger, Midttrafik eller Aarhus Letbane, som burde have trådt i karakter og skaffet de nødvendige sikkerhedsgodkendelser af de planlagte moderniseringer af bygningerne.

Men i mangel af en hovedskurk at skyde på, finder vi, at det er helt rimeligt at skyde med spredehagl i denne sag: Vi har at gøre med en håndfuld offentlige virksomheder, som er ejet af os alle sammen. Du og jeg. Og som ejere vil vi altså ikke finde os i, at nøglepersoner i hverken den ene, anden, tredje, fjerde eller femte filial af forretningen Danmark ikke agerer på en viden om, at moderniseringen af stationerne på Djursland er kørt helt af sporet og at banen risikerer at måtte lukke i en periode næste år, når moderniseringerne - forhåbentlig - kan komme i gang.

Institutionerne bærer et kollektivt ansvar for at indkalde hinanden til en afklaring og afgørelse af ejerskabet til stationerne, så de kan blive fikset op og blandt andet få ajourført venteforholdene (inklusive toiletter), når de nye tog (uden toiletter) begynder at rulle. Og skulle de ikke kunne finde ud af det, så må de politisk ansvarlige for instanserne - ministeren og de lokale og regionale politikere i Letbanerådet og Midttrafik - kalde vores fælles selskaber til orden og få sat gang i processen. Nu.

Annonce

Institutionerne bærer et kollektivt ansvar for at indkalde hinanden til en afklaring og afgørelse af ejerskabet til stationerne.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce