Annonce
Læserbrev

Byggeplaner. Fra 25 til 128 boliger - er det en lille ændring?

Læserbrev: 14. oktober 2019 kunne man på hsfo.dk læse en kommentar fra teknisk chef i Odder Kommune, Casper Grønborg, til det aktuelle forslag om at bebygge området omkring Snærildgård med 128 boliger. Casper Grønborg påpeger, at der allerede inden udstykningerne Overskov og Høghus i Odder vestby var solgt, lå en kommuneplan, som gør det muligt at bygge etageejendomme på Snærildgårdområdet. Det er korrekt, men Grønborgs udtalelse om, at der i forbindelse med forslaget kun er foretaget en lille ændring i kommuneplanen, så det nu er muligt at bygge med vandret lejlighedsskel, mener jeg ikke er korrekt. Efter min mening er der sket betydelige ændringer i forhold til kommunens tidligere planer:

13. december 2010 vedtager Odder byråd en fjernvarmeplan, udarbejdet af COWI, som bl.a. dækker området omkring Snærildgård. I fjernvarmeplanen fremgår det sort på hvidt, at området ønskes bebygget med 25 boliger af tæt-lav-typen, og der er foretaget beregninger for effektbehov, rørdimensioner osv. på baggrund heraf.

I forbindelse med salg af 28 parcelhusgrunde på Høghus i 2016, fik flere af køberne, inklusiv undertegnede, oplyst, at man kunne forvente, at området omkring Snærildgård ville blive bebygget med ca. 25 boliger. Der var på daværende tidspunkt ikke udarbejdet lokalplan for Snærildgårdområdet, men den vedtagne fjernvarmeplan fra 2010 underbygger ganske fint oplysningerne.

14. august 2018 vedtager Miljø-, Teknik-, og Klima-udvalget i Odder Kommune at sætte gang i lokalplanlægning for området omkring Snærildgård på baggrund af indstilling fra forvaltningen. Bygherre har i samarbejde med arkitekt fremsendt præsentationmateriale for byggeriet, som, efter undertegnedes opfattelse, danner basis for den videre udarbejdelse af lokalplanen.

7. oktober 2019 offentliggøres forslag til lokalplan 1142, som beskriver, hvorledes området omkring Snærildgård ønskes bebygget med 128 boliger, bl.a. i form af en hel række to-etages blokke i 10,5 meters højde og med placering få meter fra skel til de omkringliggende villagrunde.

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at planerne er ændret i perioden 2010 til 2019. En ændring fra 25 til 128 boliger er en ganske markant ændring, som uomtvisteligt får stor (negativ) betydning for grundejerne omkring Snærildgård, men tilsyneladende er det ikke en nævneværdig ændring for Odder Kommune.

Link til referater fra byrådsmøde og udvalgsmøde samt fjernvarmeplan og bygherres præsentationsmateriale kan findes på Odder Kommunes hjemmeside.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Kultur

To gange L.O.C. på hjemmebane

Annonce