Annonce
Debat

Byggeri i Sølystgade: Nu kender vi Venstres sande holdning

"Projektet nedlægger to garager. Kommuneplanen siger, at der skal anvises parkering", skriver en række beboere i Øgaderne om byggeriet i Sølystgade. Arkivfoto: Axel Schütt

DEBAT: I byrådsdebatten 23. september under punktet "Sølystgadesagen" udtalte rådmand Bünyamin Simsek, at Venstre har styr på plangrundlaget.

Det er godt at vide, da vi i Øgaderne længe har søgt at forstå, hvordan Sølystgade-projektet – i modsætning til mange andre projekter - kan indstilles til godkendelse i henhold til plangrundlaget. I Stiften mandag 19. oktober fik vi Venstres svar.

Plangrundlag er kommuneplanen, inklusiv rammeplan og kulturmiljøbeskrivelse. Projektet afviger i forhold til byggeretten. Det betyder, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering i henhold til bygningsreglementet, hvor bl.a. bygningernes samlede omfang og indvirkning på omgivelserne fastlægges, således det kan afgøres, om projektet godkendes eller afvises.

Annonce

Kommunen vurderer bl.a. på disse punkter:

- Bebyggelsesprocent på matrikel øges fra 134 til 300 procent. Projekt tilføjes eksisterende forhus og matriklen fuldbebygges. Ifølge kommunen er det udenfor norm i området. Reelt langt over en fordobling i bebyggelsesprocent og nedlæggelse af for området karakteristisk baggård. Men Venstre siger "bare byg".


Vi indser, hvorfor Venstre ikke vil i dialog med os om byudvikling, ejendomsret og lighedsprincip, som vi troede lå Venstre på sinde. Alt står klart med Venstres egen opsummering: "Bare byg".


- Projektet har ingen fælles opholdsarealer. Kommuneplanen siger minimum 15 procent. Men Venstre siger "bare byg". - Der er til lejlighederne individuelt opholdsareal på 24 procent - udelukkende på altaner. Kommuneplanen siger minimum 30 procent opholdsarealer. Bygningsreglement siger, opholdsarealer skal placeres på terræn, dog ved pladsmangel delvis placering på altaner. Men Venstre siger "bare byg".

- Projektet har altaner ud over skel og altaner over og mod gaden. Ifølge kommunen ikke almindeligt for området. Men Venstre siger "bare byg".

- Projektet indebærer en massiv mur opført i skel mod naboejendom. Ifølge kommunen ikke normalt for området. Men Venstre siger "bare byg".

- Projektet er højere end forhus på samme hhv. naboejendom på nærmeste matrikel. Rammeplan siger: Normalt kan hushøjde og -dybde på nabobebyggelsen ikke overskrides. Projekt er ifølge tegninger en tilbygning. Forhus har samme dybde som naboejendom – ved tilbygning forlænges husdybde til hele grunden. Men Venstre siger "bare byg".

- Projektet indeholder otte meget små lejligheder. Kommuneplanen har målsætning om, at der skal tilvejebringes familieboliger. Men Venstre siger "bare byg".

- Der skal sikres tilfredsstillende lysforhold – også for nabobebyggelse - samt sikres mod væsentlige indbliksgener i henhold til bygningsreglement og altanretningslinjer. Det ses ikke tilstrækkeligt afklaret. Men Venstre siger "bare byg".

- Projektet nedlægger to garager. Kommuneplanen siger, at der skal anvises parkering. Men Venstre siger "bare byg".

- Projektet påstås at være en naturlig forlængelse af karréstrukturen i Sølystgade. Matrikel ligger i Sjællandsgade. Øgaderne har typisk ikke lukkede karreer, men slip i forbindelse med hjørnegrunde. Kommunen beskriver, at hjørnegrunden er uegnet til karrebebyggelse (for lille) og ikke kan rumme en karakteristisk bagvedliggende gård. Men Venstre siger "bare byg".

Det forklarer Venstres ofte kritiske holdning til Kommuneplan 2017, som ellers søger at kvalificere i forhold til byudvikling, fortætning, byliv, opholdsarealer, familieboliger mv. Vi indser, hvorfor Venstre ikke vil i dialog med os om byudvikling, ejendomsret og lighedsprincip, som vi troede lå Venstre på sinde. Alt står klart med Venstres egen opsummering: "Bare byg".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Udbrud af ekstra smitsom corona-variant: Vuggestue og børnehave i Risskov lukket

Sport For abonnenter

Kommentar: Der er ingen vej udenom - Uefa eller Hjulmand taler usandt

Aarhus

Sygeplejerskerne strejker: De første aflysninger er på vej til patienterne

Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Annonce