Annonce
Østjylland

Byrådet skal kigge på klimasikring

Inger og Henning Sejersen brugte i efteråret en mindre formue og mange muskelkræfter på at sikre deres hus og grund på Mejerivej i Odder mod vand fra Odder Å. Nu vil Odder Kommune etablere højvandsbarrierer mod åen i de øvrige haver i kvarteret. Det er dog endnu ikke blevet besluttet, hvordan de skal se ud. Arkivfoto
Forvaltningen foreslår blandt andet stort bassin ved Rathlousdal, og at der opstilles op til 60 centimeter høje barrierer langs åen ved Mejerivej.
Annonce

Odder: Efter mange måneders arbejde har embedsfolkene på rådhuset og rådgivningsfirmaet Orbicon nu barslet med et forslag til, hvordan man undgår de mange ødelæggelser, som klimaforandringerne og dermed store skybrud fører til.

Baggrunden for den nye handlingsplan er, at den gamle plan var forældet, hvilket man tydeligt så 14. august sidste år, da der på tre timer faldt 105 millimeter regn. Det førte til, at adskillige huse og institutioner blev oversvømmet - blandt andet fordi Odder Å og Stampmøllebækken gik over sine bredder.

- Vi har undervejs i arbejdet undersøgt mange muligheder for sikring af de udsatte områder - og er kommet frem til, at det mest fornuftige vil være at sætte flere tiltag i gang på en gang. Hvad angår Odder Å mener vi, at det vigtigste vil være at holde vandet tilbage, før det overhovedet når byen og oversvømmer Mølleparken og senere Mejerivej, fortæller Casper Grønborg, leder af teknisk afdeling på rådhuset.

- Derfor foreslår vi, at der etableres et vandmagasin på boldbanen ved Rathlousdals Gods. Takket være et højt dige langs grusvejen mellem boldbanen og byen vil et sådan kunne rumme 32.000 kubikmeter vand, fortsætter han.

Tidsplan for arbejdet

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvornår de forskellige arbejder i forbindelse med klimasikring skal udføres.

Den rummer meget "skrivebordsarbejde", og dem vil der blive taget fat på, så snart planen er vedtaget. Eksempelvis skal både Fredningsnævnet og Miljøstyrelsen sige god for et dige ved Rathlousal Gods. endvidere skal der laves detailprojektering af arbejdet med hæve brinkerne omkring Torvald Køhlsvej.

I første halvdel af 2020 vil man gå i gang med detailprojektering af, hvordan man sikrer beboerne på Mejerivej og Østergade mod fremtidige oversvømmelser fra Odder Å. De forventes at blive sat i gang senere samme år, ligesom sikringen af Odder Museum og Mølleparken vil gå i gang.

Annonce

Haver på Mejervej sikres

Men selv med plads til så meget pludseligt vand, vil der stadig være risiko for oversvømmelser længere inde i midtbyen. Derfor foreslår forvaltningen også, at der etableres en aflastningsrende til Odder Å i den lavest liggende del af Mølleparken, samt at der ved Mejerivej og Østergade anlægges op til 60 cm højvandsbarrierer langs med åen. Endvidere skal der etableres en pumpestation, som kan fjerne vandet fra nærområdet, hvis det kommer som nedbør over byen - og altså ikke via åen.

Hvad angår Stampmøllebækken kan risikoen for oversvømmelser ifølge forvaltningen minimeres uden så mange nye tiltag som for Odder Å’s vedkommende. Det skyldes ifølge Casper Grønborg, at man allerede har etableret regnvandsbassiner ved Bendixminde, et af de nye kvarterer i vestbyen, som ligger langs med bækken. De skal blot udbygges.

Annonce

Slipper ikke for rist

Noget skal der dog gøres ved det lavtliggende område tæt på Handelsfagskolen, og derfor foreslår forvaltningen også, at man langs med Odder Ny Kirkegård og også længere opstrøms hæver brinkerne langs med bækken med op til 60 cm. Det vil ved kraftig regn ganske vist betyde ophobning af vand i området, og derfor skal der her etableres kontraklapper, så vandet kan løbe ud i bækken.

Taler man om risikoen for oversvømmelser ved Handelsfagskolen er det største problem, at bækken under Rådhusgade løber i et rør, der svinger og derfor nemt stopper til. Det ville naturligvis være optimalt at kunne rette røret ud, men det er der ingen aktuelle planer om, fordi det er meget dyrt og skal ske i samarbejde med Letbanen. Derfor mener forvaltningen, at der fortsat vil være behov for riste til at stoppe større ting, der flyder i bækken.

- Tiltagene med bedre bassinudnyttelse i vestbyen og i øvrigt to riste før Rådhusgade vil give beredskabet bedre tid til at sikre at risten ikke stopper til. Dermed kan den dyre løsning måske helt undgås. Det må tiden vise. Her er det dog vores forslag, at man strammer gevaldigt op på procedurerne omkring tilstopning af ristene og får et bedre alarmeringsanlæg, siger Casper Grønborg.

Et rør med sving på under Rådhusgade har i mange år været årsag til, at der ved Handelsfagskolen har været placeret en rist før røret - for at opfange træer og grene, som ved skybrud kommer flydende ad Stampmøllebækken. Risten har måske nok hindret, at røret under vejen blev stoppet til, men til gengæld har grenene hindret vandet i at løbet videre, hvilket har ført til oversvømmelser på både skolen og i nogle af de omkringliggende haver. Nu foreslår forvaltningen, at man intensiverer overvågningen af risten samt at der etableres højere brinke længere opstrøms. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Krav om mundbind i busser og letbane: Smilet er gemt af vejen i Smilets By

AGF

AGF-cheftræner er yderst tilfreds med europæisk lodtrækning: - Vi spiller på hjemmebane, så selvfølgelig er vi favoritter

Annonce