Annonce
Aarhus

Byrådsmedlem klager over Aarhus Kommune: Føler sig voksenmobbet og udsat for forskelsbehandling

Dorthe Borgkvist blev valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet i 2017, men valgte i 2019 at blive løsgænger. Fra den dag skete der noget med hendes status, fornemmer hun. Hun føler, at der er internt Aarhus Kommune er en stiltiende konsensus om, at spørgsmål og ønsker fra Dorthe Borgkvist roligt kan lægges nederst i bunken. Arkivfoto: Axel Schütt
Løsgængeren Dorthe Borgkvist føler sig lagt på is, når hun beder kommunen om at svare på spørgsmål, hun som byrådspolitiker har ret til at stille. Aktuelt har hun stillet spørgsmål til sagen om "skandalechefen", men har kun modtaget 'ubrugelige' svar. Laver Aarhus Kommune demokratisk benspænd på en folkevalgt? Eller er der tale om en alt for nidkær lokalpolitiker?

AARHUS: Spørg og du vil få dit svar i løbet af 10 arbejdsdage.

Sådan lyder reglen bag de såkaldte 10-dages forespørgsler, hvor århusianske byrådsmedlemmer har ret til at spørge Aarhus Kommune om alt mellem himmel og jord.

Og nok så vigtigt: De har krav på svar.

Annonce

Det føles personligt

Det sidste mener løsgængeren Dorthe Borgkvist ikke, at kommunen opfylder. I hvert fald ikke når hendes navn står under spørgsmålene.


Det er min fornemmelse, at jeg bliver behandlet anderledes. Jeg mener faktisk, at der direkte er tale om voksenmobning.

Dorthe Borgkvist


Hendes oplevelse er, at forvaltningerne i Aarhus Kommune har en tendens til både at trække svarene i langdrag og spise hende af med en sludder for en sladder.

- Jeg føler, at det startede allerede tilbage i 2019, da jeg trådte ud af Socialdemokratiet. Det gør man åbenbart ikke ustraffet i Aarhus Kommune. Eksempelvis har jeg flere gange bedt om at få lov at være med i udvalgsbehandling af forskellige sager, hvor jeg har haft en særlig interesse. Det har jeg fået mange afslag på. Det må man ikke, når man hedder Dorthe Borgkvist. På samme måde er flere af mine 10-dages forespørgsler blevet afvist eller forsinket, forklarer Dorthe Borgkvist, der som den eneste af de 31 byrådsmedlemmer står uden for parti.

Svar fra borgmesteren

Århus Stiftstidende har bedt borgmester Jacob Bundsgaard (S) forholde sig til Dorthe Borgkvists kritik om, at hun bliver nedprioriteret og negativt særbehandlet i forhold til sine byrådskolleger.

Han har svaret følgende via mail:

- Det er min opfattelse, at byrådet får en udstrakt god behandling af vores byrådssekretariatet og af vores administrative medarbejdere. Dette gør sig også gældende for Dorthe Borgkvist. Hun har præcis de samme rettigheder, som resten af byrådet.

- Det er udvalgene, som bestemmer om byrådsmedlemmer, der ikke sidder i et givent udvalg, og dermed ikke har krav på deltagelse, kan få lov til at deltage i udvalgsbehandlingen. Oftest inviteres ikke enkeltmedlemmer af byrådet, men alle byrådets partier til deltagelse, hvis der er særlige forhold, der taler for en udvidelse af deltagerkredsen.

- Jeg kan således ikke genkende det billede, Dorthe Borgkvist tegner. Dorthe Borgkvist har også rejst spørgsmålet i gruppeformandskredsen, hvor der efter min opfattelse heller ikke var en oplevelse af, at Dorthe Borgkvist bliver behandlet anderledes end det øvrige byråd.

Siger du, at der gælder andre regler for dig end dine byrådskolleger?

- Ja, det er min fornemmelse, at jeg bliver behandlet anderledes. Jeg mener faktisk, at der direkte er tale om voksenmobning, siger Dorthe Borgkvist.

Annonce

Klager over kommunen

To aktuelle sager i Teknik og Miljø har fået koteletterne til at brænde på i en grad, så hun nu har klaget til Ankestyrelsen og bedt om en vurdering af lovligheden i den måde, kommunen har svaret på hendes henvendelser.

Den ene af de to sager tager sit udspring 11. marts 2021.

Her sender Dorthe Borgkvist en lang række spørgsmål, som relaterer sig til den sag, der her i Århus Stiftstidende er blevet døbt sagen om "Skandalechefen".

Hvad er en 10-dages forespørgsel? Tre eksempler fra virkeligheden

Alle byrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren eller en af de fem rådmænd. Det kaldes for en "10-dages forespørgsel", fordi den skal besvares skriftligt inden 10 hverdage.

Der kan spørges om snart sagt alt:

  1. Er kommunen i dialog med udbydere af padeltennis?
  2. Er der forskel i overvægten blandt etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund?
  3. Hvor stor en andel af containerfragten på Aarhus Havn vedrører handel med Kina?

Retten til at stille spørgsmål (og få svar) skal sikre de folkevalgte mulighed for at blive klogere på problemstillinger, som de vurderer er væsentlige.

Nogle gange tager spørgsmålene udgangspunkt i en konkret byrådssag. Andre gange bliver svarene brugt som afsæt til at rejse politiske forslag i byrådet. Og andre gange igen bliver svarene blot taget til efterretning.

Formelt er det borgmesterens eller rådmandens underskrift, der står på svaret, men i praksis er besvarelserne udformet af relevante embedsmænd med indsigt i den konkrete sag, som der bliver spurgt til.

Meget kort handler sagen om, hvordan der gennem flere år blev fiflet med priserne i Natur og Vejservice under ledelse af Claus Pedersen.

Både han og andre ledende skikkelser fik sparket som følge af sagen, hvor flere tidligere medarbejdere også stod frem og berettede om en frygtkultur i den kommunale afdeling.

Ulovlighederne begyndte at komme for dagens lys i 2016 og blev siden genstand for adskillige undersøgelser. Dorthe Borgkvist er dog ikke overbevist om, at alle skeletterne er blevet trukket frem i lyset.

- Jeg har mødtes med flere whistleblowers, som uafhængigt af hinanden fortæller mig, at der reelt ikke er sket de ændringer, som kommunen selv siger. Det er derfor, jeg stiller mine spørgsmål, men jeg kan ingen svar få på trods af, at jeg nu har spurgt to gange, siger Dorthe Borgkvist.

Annonce

Uforståeligt svar?

Der er tale om en sand byge af meget detaljerede spørgsmål - Stiften har lavet en manuel optælling og får det til 71 i alt.

Et tilfældigt eksempel fra spørgsmålene, der løber over fem tætskrevne A4-sider:

Er byrådet informeret om, at ulovligheden er veldokumenteret på anlægsopgave på Klostertorv, hvor Aarhus Kommunes pris lå cirka 50 procent under de private tilbud - og underskuddet blev næsten 100 procent?

Teknik og Miljø har 30. marts besvaret Dorthe Borgkvists spørgsmål. Svaret kom for sent i forhold til 10-dages fristen, men spørgsmålene var trods alt også mange.

Trods forsinkelsen bliver der dog ikke svaret på de konkrete spørgsmål. I stedet er spørgsmålene blevet puljet, hvorefter der er givet svar, som - pænt sagt - er malet med den brede pensel.


Er der substans i det? Nej, det er der ikke. Så får man sådan et svar, som hun har fået her.

Bünyamin Simsek (V), Rådmand for Teknik og Miljø


Eksempelvis svares der sådan her på en pulje med omkring 40 konkrete spørgsmål:

Magistraten behandlede 20. januar 2020 whistleblower-henvendelse fra en tidligere leder i Teknik og Miljø. Det er Borgmesterens Afdeling, der har behandlet henvendelsen i regi af Aarhus Kommunes whistleblowerordning. Teknik og Miljø har udarbejdet to udtalelser til Borgmesterens Afdeling.

I den ene af udtalelserne af 7. januar 2020 har Teknik og Miljø fremlagt sine undersøgelser vedrørende udbud og arbejde omkring Klostertorv, fakturering vedrørende boldbaner og jordhåndtering. Udtalelsen indgår i det materiale, der er fremlagt for Magistraten 20. januar 2020.

Hvad det svar skal betyde, må guderne vide. Dorthe Borgkvist ved det i hvert fald ikke.

Men Dorthe Borgkvist, skyder du ikke dig selv i foden ved at fremsende SÅ mange, detaljerede spørgsmål? Kan det tænkes, at det virker helt uoverskueligt at skulle svare på?

- Det kan da godt ske, de synes, det er træls, at jeg spørger så direkte og går så detaljeret ned i en sag, men det er vel bare at svare, hvis man ellers har rent mel i posen, siger Dorthe Borgkvist.

Annonce

Forsinket to gange

Det er de manglende svar i forhold til skandalesagen internt i Teknik og Miljø, der har fået hende til at klage til Ankestyrelsen.

Men der er også en anden aktuel sag, hvor Dorthe Borgkvist mistænker, at hendes spørgsmål er blevet lagt nederst i bunken.

Her har hun 13. april stillet otte spørgsmål på baggrund af en sag om formodet millionsvindel i boligforeningen Østjysk Bolig.

Modsat hendes 71 spørgsmål til skandalesagen, så er otte spørgsmål et helt normalt antal, når det kommer til 10-dages forespørgsler.

Alligevel har Teknik og Miljø nu af to omgange udsat besvarelsen på spørgsmålene, der blev indsendt 13. april.

"Kære Dorthe Borgkvist. Svaret på din 10-dages forespørgsel vedrørende Østjysk Bolig forventes først fremsendt 11. maj 2021, da svaret har krævet ekstra arbejde og afdelingen aktuelt oplever stort sagspres", står der i den seneste udsættelse

Annonce

Bevidst benspænd?

Dorthe Borgkvist mistænker, at der er tale om bevidst forhaling, fordi hun er kommet i "bad standing".

- Nu kan jeg først forvente at få svar dagen inden, sagen kommer i byrådet. Det giver mig ingen tid til at sætte mig ind i svarene og drøfte dem med de mennesker, jeg er i dialog med, siger Dorthe Borgkvist.

Hvad er det, du søger svar på i dine spørgsmål om boligforeninger?

- Jeg er blevet kontaktet af beboere i flere forskellige boligforeninger. De mistænker, at deres boligforeninger laver nogle af de samme numre, som er blevet afdækket i Østjysk Bolig, forklarer Dorthe Borgkvist, som altså mener, at det er yderst samfundsrelevante spørgsmål, hun beder om svar på.

- Når jeg spørger mine byrådskolleger, om de får deres 10-dages forespørgsler til tiden, så svarer de ja. Nogle gange er svarene måske lidt vage, men de oplever slet ikke det samme som mig. Jeg kan da ikke varetage mit ansvar som repræsentant for borgerne på den her måde, siger Dorthe Borgkvist.

Annonce

Får svar som man spørger

Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), mener, at Dorthe Borgkvist har fået præcis de svar, hun fortjener, i forhold til hendes spørgsmål om, hvorvidt skandalesagen stadig spøger i Teknik og Miljø i dag.

Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, står inde for både de svar, Dorthe Borgkvist har modtaget, samt de forsinkelser, der er opstået. Han mener, det er Dorthe Borgkvist, der er ude på et skråplan, når hun sender en byge af spørgsmål, der ifølge rådmanden indeholder adskillige ubegrundede mistænkeliggørelser af nuværende medarbejdere i Teknik og Miljø. Foto: Flemming Krogh

- Det vigtige for mig er at se på, om der er noget nyt i det, hun spørger om. Det er der ikke. Hele den sag er belyst i advokatundersøgelser og rapporter. Dem har Dorthe Borgkvist selv taget til efterretning, da hun sad i byrådet for Socialdemokratiet. Det, hun gør nu, er at bede os om at lave et gravearbejde, som hun egentlig allerede har adgang til, hvis hun går tilbage og læser det omfattende materiale, der findes. Jeg synes, hun selv skal gøre sit hjemmearbejde, siger Bünyamin Simsek.

Men hun har vel ret i, at I ikke rigtig svarer på hendes spørgsmål. Er de bare for mange og for detaljerede?

- Mange af hendes spørgsmål indeholder udokumenterede beskyldninger mod nuværende medarbejdere. Er der substans i det? Nej, det er der ikke. Så får man sådan et svar, som hun har fået her. Det står jeg inde for, og jeg mener, Dorthe Borgkvist er ude i en gråzone her. Hun bringer nogle personlige beskyldninger frem, som tidligere undersøgelser allerede har bedømt grundløse, siger Bünyamin Simsek.

Dorthe Borgkvist føler, at hun ofte bliver sendt bagerst i køen, når hun stiller spørgsmål. Aktuelt har hun også stillet otte spørgsmål til en sag om svindel i Østjysk Bolig og fået besvarelsen udsat to gange?

- Hvad hun føler, har jeg ingen kommentarer til, men jeg vil naturligvis gerne svare på den del om boligforeningerne. Her skyldes forsinkelsen, at der er tale om et omfattende materiale, hvor vi også skal tage hensyn til, at der samtidig kører en politisag.

- De medarbejdere, som er sigtet, de har stadig en retssikkerhed, og derfor er eksperter og jurister nødt til nøje at gennemgå materialet, før vi melder noget ud. Særligt i sådan en sag her, har vi et ansvar for at ramme inden for skiven, og hvis vi ikke gør, så ved jeg, at Dorthe Borgkvist vil stå forrest i køen for at kritisere os, vurderer Bünyamin Simsek.

Annonce

Vil bide sig fast

Dorthe Borgkvist afviser rådmandens vurdering af, at der ikke er mere at komme efter i sagen om "skandalechefen".

- Når jeg stiller så detaljerede spørgsmål, så er det jo netop fordi, jeg har gjort mit hjemmearbejde og sat mig ind i tingene. Blandt andet ved jeg, at kommunen har genhyret nogle af dem, som var implicerede i skandalesagen, siger Dorthe Borgkvist og tilføjer at hun ikke har tænkt sig at slippe taget.

- Nu har jeg i stedet søgt sagsindsigt (svarer til aktindsigt, red.) i sagen, og så må jeg få oplysningerne den vej, siger hun.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) er bekendt med, at hans tidligere partikollega, Dorthe Borgkvist,føler sig forfordelt og mobbet i forhold til sit byrådsarbejde, men han mener ikke, der er noget om snakken. Hun får samme behandling som de øvrige byrådsmedlemmer, skriver han i en mail til Stiften. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Scanpix

I mellemtiden er det nu op til Ankestyrelsen at vurdere, om Teknik og Miljø har levet op til sine forpligtelser eller ej i den måde, forvaltningen har svaret Dorthe Borgkvist.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Udbrud af ekstra smitsom corona-variant: Vuggestue og børnehave i Risskov lukket

Sport For abonnenter

Kommentar: Der er ingen vej udenom - Uefa eller Hjulmand taler usandt

Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Alarm 112

Ulykke i Odder skaber lange køer

Annonce