Annonce
Debat

Byudvikling i Hou: Hvad vil kommunen med Alexandraplads?

Eksemplificering af mulig bebyggelse på Alexandraplads. Projekt og visualisering: Mogens Stærk

Læserbrev: Anvendelsen af Alexandraplads har senest været drøftet af byrådet på mødet 25. januar.

Anledningen var et forslag om etablering på pladsen og den tilstødende matrikel af Hou Folke- og Parkeringspark. Umiddelbart et forslag, som ville imødekomme det store behov for erstatnings-p-pladser, når det visionære og smukke forslag til en Færgeby på det tidligere ralleje realiseres. I sin aktuelle form vandt forslaget ikke tilslutning i byrådet.

Et alternativ kunne måske være at kombinere ønsket om bebyggelse af grunden med ønsket om et park- og parkeringsområde?

Annonce


Under alle omstændigheder er Alexandraplads en fuldgyldig del af havnen og et vigtigt bindeled mellem Færgebyen og den øvrige by.

Mogens Stærk


Under alle omstændigheder er Alexandraplads en fuldgyldig del af havnen og et vigtigt bindeled mellem Færgebyen og den øvrige by.

Det var her, den gamle købmandsgård med sine pakhuse lå og knejsede - med udsigt over havn og hav.

Odder Kommunes forslag (oktober 2020) til lokalplan for Færgebyen repræsenterer i denne sammenhæng en fremragende præcisering af bebyggelsens karakter, udtryk og skala.

Det vurderes således i lokalplanen, at "den nye bebyggelses arkitektur er tilpasset byens skala og havnens udtryk, som er mindre bygninger med bl.a. sadeltag og bestemmelser om materialer til facader, der understøtter et maritimt udtryk. Planerne er med til at binde havnen sammen med byen med en bebyggelse, der placeres i naturlig forlængelse af den eksisterende by samt bebyggelsen i Havnegade."

Det vil ligge i helt naturlig forlængelse heraf at udmelde nøjagtig de samme bestemmelser for en bebyggelse af Alexandraplads. Det vil bringe pladsens bebyggelse i harmoni med Færgebyen og understrege bebyggelsens vigtige funktion som bindeled mellem havn og by.

En dygtig have- og landskabsarkitekt vil herefter kunne realisere visionen om et kombineret park- og parkeringsområde på pladsens tilstødende matrikel. Det vil - efter etableringen af Hou Søpark - kunne tilføre byen endnu et afskærmet, naturskønt åndehul.

Den viste, simple opstalt af en bygningsfacade er en eksemplificering af en mulig bebyggelses udtryk og skala, som vil understrege pladsens rolle som bindeled mellem havn og by.

Der vil være adgang til bebyggelsens 15 lejligheder fra en fælles elevator- og trappeenhed på anlæggets nordside.

Den sydvendte facade med sine dybe opholdsaltaner understreger grundens attraktive placering mod Færgebyen og den unikke udsigt over havn og hav.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce