Annonce
Debat

Dårlig ide at lave klasser om til fødekanal for erhvervsuddannelser

Torben Vind Rasmussen

10. klasse: Det er fint, at regeringen med sit nye udspil vil styrke erhvervsuddannelserne. Det er godt, at udspillet arbejder med de overgangsproblemer, der er i skolesystemet. Og det er forståeligt, at regeringen gerne vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Fint, godt, forståeligt.

Til gengæld er det en dårlig ide, at regeringen med udspillet vil forvandle det kommunale 10. klassestilbud til en fødekanal for erhvervsskolerne og -uddannelserne.

Hvis 10. klasse bliver en ensrettet vej til en bestemt type ungdomsuddannelse, svigter vi alle de unge, som ikke ønsker en erhvervsuddannelse. 10. klasse skal gøre de elever, der har brug for det, parate til det næste led i deres uddannelse. 10. klasse bør udvide alle elevers muligheder og lede videre til dem alle - også de gymnasiale.

I dag bruger mange elever 10. klasse som et år, hvor de modnes, hvor de styrker deres faglighed og bliver afklaret, inden de fortsætter deres skolegang på en ungdomsuddannelse. Hvis regeringen erhvervsretter de kommunale 10. klasser, som den lægger op til, vil den store gruppe elever henvises til efterskolerne eller de private skoler - altså et betalingstilbud. Hvis den ekspertgruppe, som regeringen vil nedsætte, anbefaler, at man også erhvervsretter 10. klasserne på de frie skoler, går hele den almendannende og almenkvalificerende ide bag 10. klasse tabt, og en stor elevgruppe vil mangle et skoleår, som de har stærkt brug for for at komme godt videre.

Flere undersøgelser viser, at chancen for at gennemføre en ungdomsuddannelse forbedres for elever, som har 10. klasse. Herudover bør det fremhæves, at hvis muligheden i det offentlige 10. klasses-udbud begrænses til erhvervsuddannelserne, så begrænses diversiteten i tilbuddet. Det kan føre til, at færre elever tager en ungdomsuddannelse. 10. klasse, som den er i dag, fungerer faktisk ret godt. Der findes meget større udfordringer i det danske uddannelsessystem. Det vil klæde politikerne at tage fat på de åbenlyse problemer i stedet for at blande sig der, hvor uddannelsessystemet faktisk lykkes ganske godt.

Det er fornuftigt at styrke overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Det er også fornuftigt at nedsætte en gruppe, som skal se på en styrkelse af erhvervsuddannelserne. Men det er forfejlet, hvis det sker på bekostning af 10. klasses mulighed for fortsat at være kvalificerende i en bred forstand til ungdomsuddannelserne.

Så, kære politikere, styrk overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelse men ødelæg ikke 10. klasse i bestræbelserne på at få flere elever på erhvervsuddannelserne. 10. klasse virker godt, som den er.

Husk det gamle slogan: If it ain't broken, don't fix it.

Annonce
Karsten Suhr
Uffe Rostrup
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Stor politiaktion i Aarhus og Trige: Anholdt for virksomhedsindbrud og omfattende salg af kokain

Annonce