Annonce
Navne

Dødsfald: Morten Holm

Morten Holm, Skanderborg, er død; han blev 87 år.

Han blev født på Samsø. Hans interesse var landbrug, og han kom tidligt ud at tjene som karl på en gård på Samsø. Som 18-årig blev han ansat på en gård i True ved Brabrand; senere rejste han til Sønderjylland, hvor han blev fodermester.

Han var på Vallekilde Højskole i vinteren 1951-1952, og fra 1952 til november 1953 aftjente han sin værnepligt i Haderslev. Derfra tog han på Malling Landbrugsskole, hvor han var til april 1954.

Derefter skulle der tjenes penge, og han blev fodermester på Skovsgaard ved Hobro, hvor han passede 50 køer. Der var nok at se til, for det var, før der kom udmugningsanlæg og rørmalkeanlæg i de danske stalde. Om efteråret fik han plads som fodermester i Kvottrup ved Mundelstrup, og her var han til marts 1957, hvor han købte Anebjerggaard ved Gram ved Skanderborg.

12. april samme år blev han gift med Kamma Vinther, som også var fra Samsø. Hun flyttede ind på gården og blev fra dag ét medhjælpende hustru. De næste 20-25 år blev gården udvidet over flere omgange, parret byggede blandt andet nyt stuehus og ny kostald og købte også flere køer. Der blev både købt mere jord og forpagtet en del, og parret fik fire børn.

I 1971 blev der ansat en fodermester. Det gav lidt mere frihed, så familien kunne tage en tur til Samsø med overnatning og teltture rundt i landet. Da det i 1979 ikke lykkedes at skaffe en fodermester, blev køerne solgt, mens han beholdt ungkreaturerne.

Morten Holms helbred skrantede lidt i nogle år, men han fik det dog bedre og mod på igen at have malkekøer. Han var på ØLA - Østjyske Landboauktioner i Skanderborg - hver fredag, indtil det lukkede. Han købte i alt 26 malkekøer, der kunne passes uden hjælp udefra, og lidt kødkvæg kom også til.

Børnene voksede, og de gav en hjælpende hånd, især, når der skulle køres hø og halm. Efterhånden fik børnene uddannelse og job og rejste hjemmefra. Ingen af dem ønskede at arbejde ved landbruget, og i 1998 blev malkekøerne sat ud. Forpagterjorden blev sagt op, så nu var der kun jorden omkring gården, hvor Morten Holm nød at gå blandt kreaturerne. De sidste blev solgt i november 2011, og jorden blev forpagtet ud, idet Morten Holm nu var fyldt 80 år og ville nyde sin alderdom.

I 2015 blev gården solgt til Skov- og Naturstyrelsen, som ville plante skov og bygge huse der. 1. februar 2016 flyttede parret til et nyt hus i Søbyen, lige ud til Lillesø i Skanderborg, hvor de fra dag ét var glade for at bo. Morten Holm var medlem af Stilling Lhómbre Klub, hvor han nød at være tirsdag aften i vinterhalvåret, men han havde dog ikke kræfter til deltage i dette halvår. Han sov stille ind i hjemmet lørdag 2. februar, hvor familien var omkring ham.

Han efterlader sin hustru, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

blik

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce