Annonce
Navne

Dagens portræt: Børnelægens liv i bassinet

<p>Læge Harald Lie venter med at fejre sin runde dag, da han og hustruen, Vibeke, pakker flyttekasser for at flytte tæt på de fire børnebørn. Privatfoto.</p>

Harald Lie har i en menneskealder sikret handicappede børn sund fritid og motion i svømmeklubben HASA. Tirsdag 5. april fylder han 75 år.

Harald Lie er ud af en familie af norske forretningsfolk.
»Men business interesserer mig ikke,« siger nordmanden, der i stedet valgte at tage til Aarhus for at læse medicin.
Det er både handicappede børn og voksne med vandskræk ham dybt taknemmelige for. Siden 1972 har Harald Lie og hans hustru, fysioterapeut Vibeke Lie, været omdrejningspunktet i den århusianske svømmeklub HASA, hvor hundredvis af børn og voksne har lært, at viden om tyngde, opdrift og vejrtrækning er vejen til gode oplevelser i bassinet.
HASA var den første danske klub, der underviste handicappede efter Halliwick-metoden, og Harald Lie har sammen med sin hustru lagt et utal af timer i bassinet i Lyseng. Nye Halliwick-instruktører har udviklet sig under hans vinger, og selv om lægen ikke længere svømmer hverken hurtigt eller langt, underviser han selv hver onsdag.
»På grund af min polio rækker kræfterne ikke længere til at svømme, men jeg flyder godt,« hævder han med smil i stemmen.
Annonce

På egen krop

Harald Lie blev som fireårig barn ramt af polio. Handicappet hæmmede ikke hans barndom i Oslo i væsentlig grad, men satte alligevel nogle tanker i gang om fremtiden.
»Jeg tror, det har været en af årsagerne til, at jeg ville være læge,« siger Harald Lie.
Efter sin embedseksamen fik han ansættelse på Neurologisk Afdeling på det daværende Århus Kommunehospital og uddannede sig til speciallæge i børnesygdomme.
»Der var stor arbejdsløshed blandt læger på det tidspunkt, men jeg var heldig at få ansættelse i Aarhus,« siger Harald Lie som forklaring på, hvorfor han aldrig vendte tilbage til Norge.
Jobbet var dog kun en del af forklaringen. Den unge læge havde mødt Vibeke, var blevet gift og far til sit første barn, så en flytning til Norge lå ikke lige for.
Til gengæld blev han medlem af en nordisk forskergruppe, der gennemførte en stor undersøgelse med titlen »Handicappede børn i Norden«. Dele af undersøgelsen dannede senere basis for Harald Lies doktordisputats om børn med rygmarvsbrok.
»Jeg kom fra Norge, blev læge i Danmark og dr.med. fra Lunds Universitet i Sverige, så jeg nåede hele vejen rundt,« smiler fødselaren.
Annonce

Børn i centrum

Selv om Harald Lie livet igennem har haft særlig interesse for børn med handicap og blandt andet arbejdet på handicapinstitutionen Solbakken, var han i mange år en populær skolelæge i Aarhus.
Han har også arbejdet for at få indført begrebet habilitering i Danmark. Selv om han for længst er gået på pension, interesserer området ham stadig, og for fire år siden stiftede han sammen med sin hustru et habiliteringsnetværk.
»Det drejer sig ikke om blot at se på handicappet, men i stedet tilrettelægge en bred indsats for barnet for at fremme bedst mulig kropsfunktion, indlæring, selvstændighed og selvtillid og medvirke til børn og unges aktive sociale deltagelse,« mener Harald Lie.
Harald Lies brændende engagement i Halliwick-svømningen har ikke kun drejet sig om at lære handicappede børn og voksne med vandskræk at begå sig i bassinet.
Han har også været initiativtager til et aktivt klubliv og arrangeret stævner for deltagere fra både ind- og udland.
»Jeg er stadig stævneleder, selv om der er flere, der har tilbudt mig at træde et skridt tilbage,« siger lægen.
»Gør du så det?«
»Neeej,« lyder det tøvende fra fødselaren, der mener, at tilbuddet må være af omsorg for hans helbred, og ikke fordi man vil af med ham.
Tværtimod har man været så glade for hans indsats, at han er udnævnt til æresmedlem i IHA, International Halliwick Association, hvor han i mange år har været bestyrelsesmedlem.
Harald Lie er desuden medstifter af paraplyorganisationen HASAM, Halliwicksamarbejdet i Danmark, og har sammen med sin hustru modtaget Idrætssamvirkets Frivillighedspris.
Annonce

Nye tider

Selv om Harald Lie og hans hustru stadig har travlt i svømmehallen, får han også tid til at pleje sin interesse for naturoplevelser, klassisk musik og opera.
Fødselsdagen fejres i selskab med familien, som blandt andet tæller en søn og en datter og fire børnebørn. Sidstnævnte er årsagen til, at fødselaren er i gang med at pakke flyttekasser, så den store fejring må vente et par måneder.
»Vi har købt nyt hus, så vi kommer til at bo lige ved siden af vores datter og de fire børnebørn, Så kan vi hjælpe dem nu, og omvendt, når vi engang bliver gamle,« siger Harald Lie.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce