Annonce
Aarhus

Daginstitutioner, skoler og plejecentre får hundredevis af påbud

Brandsikkerheden på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro er blevet udsat for kritik efter en dødsbrand. Det viser sig blandt andet, at plejecentret har fået flere påbud ved brandsyn. Men det er langt fra en sjældenhed, at kommunale bygninger med børn og ældre får kritik af brandmyndighederne. Arkivfoto: Jens Thaysen

Sidste år udløste brandsyn i østjyske daginstitutioner, skoler og plejecentre 472 påbud. Rådmand i Aarhus vil arbejde for færre påbud, og forældreorganisation efterlyser en undersøgelse af forholdene.

Annonce

ØSTJYLLAND: Brandsikkerheden på institutioner for børn og svage ældre er langt fra pletfri.

I 2017 gav de to beredskaber i Østjylland 472 påbud til daginstitutioner, skoler og plejecentre.

Påbudene kan gives for eksempelvis fastholdte branddøre, spærrede flugtveje, udvendige spærringer ved flugtvejsdøre, manglende opdatering af driftjournal på brandtekniske anlæg, manglende ophængning af instrukser for brand og evakuering samt ordensregler og manglende eftersyn af brandmateriel.

- Jeg synes, at det giver god mening at se på, om vi kan gøre noget for at nedbringe antallet af påbud. Jeg vil i første omgang drøfte sagen med mine rådmandskollegaer i Børn og Unge og Sundhed og Omsorg og se, om vi kan gøre noget i fællesskab. Hver gang en af kommunens institutioner får et påbud, skal det tages seriøs, og den pågældende institution skal straks følge op på påbuddet, så alle kan være trygge ved at holde opholde sig i vores institutioner, siger Bünyamin Simsek (V), der både er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus og formand for Østjyllands Brandvæsen med Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø som dækningsområde.

Brandsyn i Østjylland

De to beredskaber i Østjylland gennemfører brandsyn på blandt andet skoler, daginstitutioner og plejecentre. Østjyllands Brandvæsen laver brandsyn i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner, mens Beredskab & Sikkerhed løser opgaven i Favrskov, Randers samt de to Djursland-kommuner.

Ved brandsyn kan beredskaberne give påbud. Påbud gives typisk ved mindre mangler, og det kan dække over eksempelvis en spærret flugtvej. Påbudet betyder, at bygningejeren skal bringe forholdet i orden.

I 2017 gennemførte Østjyllands Brandvæsen 821 brandsyn på skoler, daginstitutioner og plejecentre. Det udløste påbud på 376 af de 821 kontrollerede adresser.

Desuden blev der i Østjyllands Brandvæsens område givet ni forbud, som dækker over væsentlige mangler ved et brandsyn. Et forbud kan betyde, at eksempelvis et rum ikke må benyttes, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.

Sidste år lavede Beredskab & Sikkerhed 302 brandsyn på skoler, daginstitutioner og plejecentre. De udløste 96 påbud og ingen forbud.

Et påbud eller et forbud skal efterleves. Ellers kan kommunens byråd melde sagen til politiet.

Østjyllands Brandvæsen fører ikke statistik over antallet af påbud fordelt på de fire kommuner under beredskabet. Derfor har avisen ikke haft mulighed for at dele påbudene op i samtlige otte kommuner under de to østjyske beredskaber.

Århus Forældreorganisation er bekymret over antallet af påbud til daginstitutioner og skoler. Lokalformand Morten Bowman vurderer, at der kan være behov for en undersøgelse af området. Arkivfoto: Axel Schütt
Annonce

To beredskaber

Fredag 3. august mistede tre ældre kvinder livet ved en brand på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro på Norddjursland.

Siden har der været stærkt fokus på brandsikkerheden i plejecentre. Eksempelvis har Aarhus Kommune lanceret en handlingsplan, der indebærer en gennemgang af brandsikkerheden på samtlige kommunale plejecentre.

I forbindelse med branden i Allingåbro har avisen fået aktindsigt brandmyndighedernes påbud til Farsøhthus. Materialet fortæller, at der flere år i træk er givet påbud til plejecentret i Norddjurs på grund af brud på brandsikkerhedskravene.

Men den situation er langt fra enestående i de østjyske kommuner. Det viser en anden aktindsigt i de påbud, som beredskaberne for de østjyske kommuner i 2017 udstedte ved samtlige brandsyn.

Tallene viser, at der sidste år blev holdt brandsyn på 1.123 plejecentre, skoler og daginstitutioner. Der blev givet påbud på 472 af de 1.123 adresser i Aarhus, Odder, Skanderborg, Samsø, Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

I Østjyllands Brandvæsens område er der givet 376 påbud til plejecentre, skoler og daginstitutioner. De resterende 96 påbud er givet af Beredskab & Sikkerhed, der dækker de to Djursland-kommuner samt Randers og Favrskov kommuner.

Dødsbranden på Farsøhthus i Norddjurs Kommune kostede tre ældre kvinder livet. Arkivfoto: Jens Thaysen
Annonce

Er der en plan?

Århus Forældreorganisation er bekymret over antallet af påbud til daginstitutioner og skoler.

- Er der en plan for at rette op disse påbud? Jeg mener klart, at en undersøgelse, som den der er igangsat på plejecentre også burde gælde skole og dagtilbud, understreger Morten Bowman, der er lokalformand for Århus Forældreorganisation.

I foreningen Skole og Forældre i Aarhus er formand Janus Boye ikke helt så bekymret.

- Et påbud er naturligvis beklageligt. Men jeg oplever, at skolerne tager arbejde med brandsikkerheden meget seriøst. Der rettes hurtigt op i forbindelse med påbud, vurderer Janus Boye.

Ældre Sagen i Aarhus følger debatten om brandsikkerhed i blandt andet plejecentre tæt.

Formand Tove Jørvang forklarer, at hun ikke kender påbudenes størrelse og alvor.

- Derfor kan jeg ikke sige, om jeg er overrasket eller ej. Men vi i Ældre Sagen er glade for, at der er stor opmærksomhed på, at plejehjem selvfølgelig skal være sikret på betryggende vis. Vi har stor tillid til, at Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen i tæt samarbejde vil sikre, at det er tilfældet, forklarer hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

45-årig mand anholdt efter at have generet helikopter med en laserpen flere gange ved Aarhus Universitetshospital

Aarhus

Lokal hjælpepakke fra Salling og kommunen: Stort millionbeløb på vej til sport og fritid

Annonce