Annonce
Debat

Dansk Folkeparti står fast: Midtbyen skal ikke være utilgængelig for biler

"Når jeg cykler mellem mit hjem i Lystrup og mit arbejde i midtbyen, så kan jeg da sagtens se behovet for bedre forhold for cyklister. Mejlgade er eksempelvis godt befærdet af cykler i myldretrafikken. Men i stedet for hovedløst bare at lukke gaden ned for biler, som SF foreslår, så kan man bruge steler aktivt til at gøre plads til cyklerne i udvalgte tidsrum", skriver Jakob Søgaard Clausen. Arkivfoto: Flemming Krogh

DEBAT: I et indlæg 22. februar harcelerer Anders Gerding Yde, medlem af SF-Ungdom, over, at jeg i et tidligere indlæg her i avisen tillader mig at være en anelse kritisk over for SF's forslag om at spærre en lang række gader i Aarhus C af for biler.

Trods SF'erens anklager om det modsatte har jeg skam sat mig ind i det forslag, som SF har sat på Aarhus Byråds dagsorden med titlen "Bilfrit centrum". Som det også er tilfældet i Ydes svar til regionsrådskandidat Morten Møller Sørensen fra Venstre, så skyldes kritik af forslaget åbenbart kun, at man ikke har sat sig ordentligt ind i forslaget.

For mit vedkommende skyldes det imidlertid blot, at jeg slet og ret ikke er enig i SF's tilgang.

I Dansk Folkeparti vender vi os først og fremmest mod den nuværende kurs, som SF sammen med Socialdemokratiet og de øvrige røde i partier i byrådet står for. Det er et vedvarende fokus på at gøre midtbyen fjendtlig for biler. Det har vi blandt andet set ved, at partierne har hævet p-priserne, ligesom de har reduceret kravet om p-pladser ved nybyggeri gevaldigt. Seneste bud er så SF's ønske om et bilfrit centrum.


Afslutningsvist kan man undres over, at SF'eren finder det nødvendigt at nævne, at han er født og opvokset i kommunen, mens jeg er tilflytter. Det er selvfølgelig uden relevans.


Det er og bliver en tilgang, som medfører, at midtbyen bliver mindre tilgængelig for udefrakommende i bil, ligesom beboere i midtbyen med bil får en sværere hverdag. Det bakker Dansk Folkeparti ikke op om.

I mit indlæg nævnte jeg i stedet et konkret forslag om en pakkeløsning for at parkere uden for byen og tage kollektiv transport ind til midtbyen for en meget billig pris.

Jeg kan også sagtens se fornuften i at lave enkelte begrænsninger på udvalgte gader helt eller delvist i perioder. En løsning kan være delvis afspærring med steler. Den løsning afslår SF desværre i deres forslag.

Når jeg cykler mellem mit hjem i Lystrup og mit arbejde i midtbyen, så kan jeg da sagtens se behovet for bedre forhold for cyklister. Mejlgade er eksempelvis godt befærdet af cykler i myldretrafikken. Men i stedet for hovedløst bare at lukke gaden ned for biler, som SF foreslår, så kan man bruge steler aktivt til at gøre plads til cyklerne i udvalgte tidsrum. Men den slags skal bygge på faglige vurderinger af, hvad der fungerer bedst.

Teknologien er også vores ven, og Aarhus Byråd har allerede igangsat arbejde med intelligent trafikstyring, hvor man med hjælp fra teknologien får trafikken til at glide bedre gennem byen. Den slags vil også kunne bruges i de mindre gader i midtbyen og få mere trafik ud på de større gader, hvis trafikken glider bedre.

Afslutningsvist kan man undres over, at SF'eren finder det nødvendigt at nævne, at han er født og opvokset i kommunen, mens jeg er tilflytter. Det er selvfølgelig uden relevans, og Yde burde i stedet glædes over, at vi er mange, som aktivt deltager i debatten om byen og kommunens udvikling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF

På mandag kan man igen købe billet til en AFG-kamp

Annonce