Annonce
Østjylland

Datter dømt til anbringelse: Satte ild til barndomshjem og dræbte sin far

En 45-årig kvinde skal anbringes på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, efter hun sidste forår satte ild på sit barndomshjem i Houlbjerg og derved dræbte sin far. Arkivfoto: Lars Rasborg

Den 45-årige kvinde, der sidste år satte ild på sit barndomshjem i Houlbjerg og derved dræbte sin far, har nu fået sin dom. Et enigt nævningeting sendte hende til anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

HOULBJERG: Havde man forventet, at sagen mod den 45-årige kvinde, som sidste år satte ild på sit barndomshjem i Houlbjerg og dermed dræbte sin far ville byde på et regulært procedureslagsmål foran nævningene i retten i Randers, blev sidste retsdag i sagen lidt af en fuser.

Anklager Rosa Pape fra Østjyllands Politi og den 45-årige datters forsvarsadvokat Rasmus Hedegaard var nemlig såre enige om den dom, som den tiltalte skulle idømmes.

Eftersom det allerede på retssagens førstedag blev slået fast, at en mentalundersøgelse har konkluderet, at den 45-årige er sindssyg, var en almindelig fængselsstraf ikke en mulighed. Derfor var næste mål for anklageren en foranstaltningsdom med anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid. Og sådan blev det.

Annonce

Om anbringelsesdomme

En anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling uden længstetid er den mest indgribende foranstaltning, der opereres med i forhold til personer, der er psykisk syge eller vurderes sindssyge i gerningsøjeblikket.

Når man idømmes en anbringelsesdom uden længstetid, vil der blive ført tilsyn med den anbragte én gang om året.

Seneste fem år efter, at en person er blevet idømt en foranstaltningsdom, skal sagen igen indbringes for retten, hvor det skal vurderes, om den gældende foranstaltning stadig den mest formålstjenstligt i forhold til at forebygge ny og ligeartet kriminalitet fra den anbragtes side.

Hvis ikke det er tilfældet kan en foranstaltningsdom med rettens godkendelse lempes til en knap så indgribende foranstaltning.

Færdig eller ej

- Mentalundersøgelsen viser, at den tiltalte er sindssyg eller i en tilstand, der måtte ligestilles hermed på gerningstidspunktet. Men jeg mener ikke, at drabet på hendes far var en affekthandling. Den var i høj grad planlagt og præget af kynisme, sagde Rosa Pape henvendt til de seks nævninge i sagen under sin procedure.

- Det viser hendes internetsøgninger i tiden op til branden, fundet af den brandbare væske og det at hun satte ild til sofaen og gik, selvom hun kunne se og høre, at hendes far lå og sov lige ved siden af. Tiltalte har selv fortalt, at hun var enormt vred på blandt andet sine forældre, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om tiltalte er færdig, lød argumenterne fra anklageren.

Herefter tog forsvarer Rasmus Hedegaard ordet:

- Hvis vi ser bort fra visse af de udsagn, som anklageren kommer med i sin procedure, så er min klient enig med de fleste af anklagerens konklusioner og dermed også i den ønskede sanktion. Jeg vil dog gerne lige påpege, at jeg ikke ser min klients handlinger som et udtryk for kynisme - men som et udtryk for et forpint sind. Og hun er færdig, lød det fra forsvareren.

Siden sin anholdelse i Houlbjerg 4. april sidste år har den 45-årige kvinde siddet varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling. Her forbliver hun, indtil rammerne for hendes endelige foranstaltningsdom er kommet på plads.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Aarhus

Heste på dybt vand: Vandmasserne ved Brabrand Sø tiltrak nysgerrige østjyder

Annonce