Annonce
Debat

De grønne organisationers sorte påstande gør ikke biomasse mindre bæredygtigt

Træpiller, Studstrupværket, 2016. Arkivfoto: Jens Thaysen

Læserbrev: Alle har ret til deres egen holdning, men ikke til deres egne fakta. Det er aktuelt at minde om, efter at organisationen Verdens Skove m.fl. her i avisen (16. juni) sender falske påstande mod Ørsted, Aarhus Kommune og Enviva – der producerer træpiller i det sydøstlige USA.

For NGO’ernes påstande er absolut ikke fordrende for den biomassedebat, som vi naturligvis til enhver tid hilser velkommen. Lad os tage den med afsæt i fakta. Vi tager gerne en saglig debat om bæredygtig biomasse og skovforvaltning. Herunder i det sydøstlige USA, hvorfra Enviva producerer træpiller af restprodukter fra den høst, der går til savværker og tømmerindustrien. Lad os først understrege, at det både for Enviva og Ørsted er helt afgørende, at henholdsvis producere og bruge bæredygtig biomasse. Og Envivas træpiller er et bæredygtigt restprodukt, som fuldt ud er certificeret og lever op til EU’s krav for bæredygtig biomasse i direktivet for vedvarende energi. North Carolina, som NGO’erne også nævner, har i øvrigt skrevet under på Paris-aftalen.Derfor skyder NGO’erne også helt skævt, når de eksempelvis påstår, at kun 20 pct. af Envivas træpiller består af restprodukter. Det er ganske enkelt forkert. Envivas træpiller består rigtigt nok ikke kun af savsmuld og spåner, men høsten af det træ, der for eksempel går til at bygge huse, efterlader også andre rester som grene, toppe og træ af dårlig kvalitet. Og såkaldt tyndingstræ, som er svage eller skæve træer, som skovejeren fjerner, for at de resterende træer kan vokse sig store. Det er en helt normal og bæredygtig måde at forvalte skov på. Disse rester kan man så enten lade ligge i skovbunden og udlede CO2, eller man kan bruge det til at fremstille bæredygtige træpiller, som dermed udfaser kul.

Skovene fornyes og vedmassen i skovene øges, fordi der bliver høstet mindre, end de vokser. Skovene i USA er i vid udstrækning privatejede. Det betyder, at skovejeren naturligvis vil have mest værdi for pengene, og det får de ved at sælge træet til savværker og tømmerproduktion. Træ til biomasse ligger nederst i værdikæden.

Skræmmebilledet om hele skove, der ryddes for at producere biomasse, stemmer således ikke overens med virkeligheden. Det ville også være forretningsmæssig uklogt, da skovejerne i så fald ikke vil have noget produkt at kunne sælge fremadrettet. Faktisk går kun 0,1 procent af den samlede skovbeholding i det sydøstlige USA hvert år til biomasse. Det er forsvindende lidt og understreger, at der alene er tale om rester fra en industri, der handler om at producere træ til at bygge huse, møbler og deslige.

Enviva og Ørsted er i dén grad medspillere, når det kommer til bæredygtig skovforvaltning og biomasse. Vi bakker helhjertet op om at fastsætte lovkrav for bæredygtig biomasse i Danmark, som partierne bag klimaaftalen for energi og industri netop er blevet enige om. Nu handler det om at indføre kloge krav. Der sikrer bæredygtig biomasse uden at gå på kompromis med forsyningssikkerhed og varmepriser. Og en fremtid med grøn biomasse frem for kul.

For ingen kan være interesseret i at udelukke reelt bæredygtig biomasse og risikere at sende fjernvarmesystemet tilbage til kullet – det vil være helt sort.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Lup på køkken, jordvarme og ridebane: Dan Jord involveret i stor svindelsag i boligforening

Annonce