Annonce
Østjylland

De midtjyske kommuner og regionen sikrer arven efter Aarhus 2017

Horsens Kunstmuseum var et af de syv jyske kunstmuseer, som skabte udstillinger over det fælles tema "De syv dødssynder". På Horsens Kunstmuseum handlede det om vrede. Arkivfoto: Søren E. Alwan

De 19 kommuner og regionen fortsætter det tætte samarbejde på kulturområdet, når Kulturhovedstads-året slutter til nytår. Det betyder flere projekter med international gennemslagskraft.

Horsens: Ånden fra Aarhus 2017 lever videre i hele Region Midtjylland. Også efter nytår. Det sikrer en netop indgået samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og regionens 19 kommuner.

Aftalen sikrer fælles udvikling af konkrete projekter og kulturaktiviteter samt samarbejde om internationale konferencer og events. Samtidig bygger den videre på de samarbejdsformer, arbejdet med kulturhovedstaden har etableret og styrket.

- Aftalen bliver ramme for et kultursamarbejde, hvor alle løfter hinanden, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Regionen kan fremover målrette regionale og lokale kulturmidler med støtte fra bl.a. EU til større projekter. Dermed sikrer vi, at den store investering i Aarhus 2017 giver kulturen et varigt løft, og jeg er selvfølgelig glad for, at alle kommuner bakker op.

Annonce

Projekter, der skal fortsætte

Blandt de Aarhus 2017-projekter, der har lagt op til det fortsatte samarbejde, er:

"De syv dødssynder" - et samarbejde mellem syv kunstmuseer i regionen, som for flere museers vedkommende betød en fordobling af besøgstallet.

Urban Lab - gentænkning af byudvikling på tværs af kultur og byplan.

Gentænk landsbyen - landsbyudvikling med udgangspunkt i kultur og borgerinitiativer.

Værdien og effekten af den fælles markedsføring og internationale omtale.

Lokal deltagelse og opbakning. F.eks. overværede 70.000 den officielle åbning i Aarhus, og 38.000 børn deltog ved børneåbningen i hele regionen.

Kultur udvikler byerne

Økonomien i aftalen modsvarer i sagens natur ikke kulturhovedstads-satsningen. Alligevel betyder samarbejdet, at der bliver udsigt til flere projekter i stil med succeserne fra 2017.

- Kulturhovedstaden har givet en lokal gennemslagskraft i hele regionen. Samtidig har den vist, hvordan kultur kan være med til at løfte andre områder, f.eks. byudvikling, turisme, fødevarer og de kreative erhverv, siger formanden for kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S).

Også i sekretariatet bag kulturhovedstaden er der glæde over aftalen.

- Det regionale samarbejde har været et vigtigt fundament for kulturhovedstaden, og aftalen er et stærkt aftryk og helt centralt for den videre udvikling af vores region, siger direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews

Finansieringen af aftalen fordeles mellem kommuner og region på den måde, at kommunerne afsætter én krone pr. indbygger pr. år, svarende til cirka 1,2 mio. kroner. Region Midtjylland bidrager med samme beløb plus udgifter til koordinering og administration af samarbejdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce