Annonce
Debat

Debat: Sølle trafikudspil fra regeringen - Danmark har brug for flere cyklister

Illustration: Gert Ejton

Lige nu forhandles der på Christiansborg om Infrastrukturplan 2035 og fremtidens transport. Det er på ingen måde ligegyldigt, hvordan det ender. Planen vil få stor betydning for, om vi som samfund kan styrke sunde, grønne og bæredygtige måder at transportere os på til skole, uddannelse, familiebesøg, fritidsaktiviteter og arbejde.

Regeringen åbnede forhandlingerne med udspillet "Danmark Fremad". Der er grund til at rose regeringen for flere af deres forslag på cykelområdet - for eksempel en yderst vigtig kortlægning af cykelinfrastruktur i Danmark. Det duer ikke, at vi reelt ikke ved, hverken hvor mange kilometer cykelsti der er i Danmark eller kender standarden af dem. Kunne man forestille sig samme situation for bilers infrastruktur - nej, det tror jeg ikke.

Men hvor er det ærgerligt, at regeringen ikke er mere ambitiøs i forhold til at vise, hvad man kan bruge øget cyklisme til, og hvordan vi med mere og bedre cykelinfrastruktur kan vende udviklingen, så flere - ikke færre - cykler i Danmark. For den tragiske sandhed er, at vi cykler mindre og mindre her til lands. DTU’s løbende transportvaneundersøgelser viser, at cykelandelen i Danmark er faldet markant siden 1990.

Annonce


Den tragiske sandhed er, at vi cykler mindre og mindre her til lands. DTU’s løbende transportvaneundersøgelser viser, at cykelandelen i Danmark er faldet markant siden 1990.


Cykling er da også i den grad under pres. Små biler er faldet i pris. Alderen for at erhverve kørekort til bil og knallert er sat ned. Vi pendler længere til arbejde. Skolesammenlægninger har givet børn længere til skole. Det er blevet almindeligt med to og efterhånden også tre biler i en familie. Cyklister skal navigere i en stadig heftigere biltrafik.

I sådan situation kan vi ikke lade stå til og tænke, at vi cykler, for det har danskerne altid gjort. Vi skal frem i skoene og sikre den velgennemtænkte, sammenhængende og sikre cykelinfrastruktur, som gør cyklen attraktiv i forhold til hverdagens transportbehov. Får vi ikke vendt den faldende udvikling, risikerer vi at blive generationen, der afviklede Danmark som et af verdens førende cykellande.

Derfor er det helt afgørende, at der udarbejdes en ny cykelstrategi til afløsning af 2014-strategien. Det er også afgørende vigtigt, at strategien denne gang udarbejdes af en tværministeriel arbejdsgruppe, så der i langt tydeligere grad inddrages perspektiver i forhold til både folkesundhed, klima, miljø, biltrængsel, børn og unge.

Samtidig er det afgørende, at der sættes tilstrækkeligt med ressourcer af. Regeringens foreslåede to milliarder kroner i en statslig cykelpulje 2021-2035 er langtfra nok, hvis man mener det alvorligt med "massive investeringer i cykelinfrastruktur i hele landet". Det er markant mindre, end hvad det blev sat af i den femårige periode 2009-2014.

Der er også nødt til at være en vis rimelighed i det, som sættes af til cykelinfrastruktur kontra bilinfrastruktur. To milliarder kroner er sølle 1,25 procent af den samlede investeringsramme på 160 milliarder kroner. Det står ikke mål med den andel af den samlede trafikmængde, som cyklismen i dag udgør - og som gerne skulle vokse i de kommende år.

Cyklistforbundet har i et udspil marts 2021 foreslået, at der afsættes 10 procent af den samlede statslige investeringsramme til cykelinfrastruktur. Vi står ikke alene med ønsket om flere penge. Dansk Industri har foreslået en cykelpulje på tre milliarder kroner, og Dansk Erhverv har foreslået en cykelpulje på 4,5 milliarder kroner. For begge organisationers vedkommende har der været tale om cykelpuljer frem til 2030 - og altså ikke 2035, som er tidshorisonten nu. IDA (Ingeniørerne) har foreslået 11milliarder kroner.

Endelig skal vi huske, at mere og bedre infrastruktur ikke gør det alene. Mange skal også tænke anderledes. Det gælder for eksempel virksomheder, som bør overveje, om de i deres opgaveløsninger kan bruge cyklen til at følge op på egne Corporate Social Responsibility-ambitioner på klimaområdet. Derfor er det godt set, at regeringen sammen med støttepartier har sikret finansiering af det nye Cykelvæksthuset, der yder gratis rådgivningsforløb til virksomheder, der ønsker at flytte medarbejdere og opgaver over på (el-lad-)cyklen.

Nu er tiden kommet til at se på næste skridt. For os at se er næste skridt især anlæggelse af flere og bedre cykelstier langs statsvejene; flere sammenhængende cykelnet på tværs af kommunegrænser a la supercykelstierne i hovedstadsområdet; bedre muligheder for private og offentlige arbejdsgivere for at kunne belønne medarbejderens bæredygtige og sunde transportvalg uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen; krav om en vurdering af behovet for at anlægge ny/udbygge eksisterende cykelinfrastruktur ved alle større statslige og kommunale infrastrukturprojekter samt mulighed for differentieret kommunal medfinansiering af cykelinfrastrukturprojekter.

Vi har i disse år et helt særligt momentum for at skifte spor i transport- og mobilitetspolitiken. El-cyklen er en gamechanger, der tilbyder et sundere, grønne og bæredygtige alternativ til bilen i langt flere situationer end i dag - hvis vi altså sørger for at tilvejebringe den nødvendige cykelinfrastruktur. Lad os ikke lade den mulighed glide os af hænde.

Annonce
Kultur For abonnenter

Anders var ramt af angst og alkohol: - Men jeg opdagede, at jeg kunne løbe fra det hele

Danmark

Lørdagens coronatal: 749 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Sport

AGF bekræfter: Ung svensk back får fem år i Aarhus

Aarhus For abonnenter

Endelig var der ro på Aarhus Ø: Men så skar kommunen ned på vagtordningen

Sport

En spændende søndag i Tokyo: Det største århusianske guldhåb åbner sin konkurrence

Alarm 112

To skoleelever overfaldet på sidste skoledag: Fire afgangselever bortvist på stedet

Sport For abonnenter

Stiftens bud: Så mange medaljer får århusianerne med hjem fra OL

Danmark

Her er de nyeste corona-tal søndag: 497 nye smittetilfælde

Debat

Stop vold mod børn - men med lighed for loven

Aarhus

Buschauffør sagde op på grund af billetsnyderi: - Halvdelen betaler ikke for turen

Danmark

Linda er en af de irriterende pårørende: Datter på 70 insisterer på at blive hørt om sin mors behandling

Aarhus

Lørdagens coronatal for Østjylland: Det ser ud til at gå den  rigtige vej

Aarhus For abonnenter

Madanmeldelse: En fransk turistfælde midt i Aarhus

Sport

Aarhus-svømmer diskvalificeret: Danskere svømmere er langt fra OL-semifinaler

Annonce