Annonce
Danmark

Debat: Klimakampen er for vigtig til grøfter

Illustration: Gert Ejton

Demokrati er ikke den bedste styreform. Men den mindst ringe. Sådan sagde Churchill. Jeg synes nu, at demo­kra­tiet længe har vist sig som en fortræffelig måde at drive vores samfund fremad på. Men det kræver, at vi gider engagere os. Gider kæmpe for det hver dag. Gider bygge bro. Ellers visner vores demokratiske fællesskab.

I USA har vi set, hvor galt det kan gå. Mere end 70 millioner amerikanere stemte i efteråret på Trump. En mand, som ikke accepterer basale demokratiske spilleregler, som excellerer i at skabe sin egen virkelighed, hvor fakta og fornuft ingen plads har, som lægger hele samfundsgrupper for had og spiller befolk­nings­grupper ud mod hinanden.

Trump, og den populisme han er ansigt på, er et symptom på, at folk mister tilliden til politik. At mange – også i Danmark – oplever, at politik er flyttet for langt væk fra hverdagen. Mange har en oplevelse af, at stadigt flere beslutninger træffes udenfor deres indflydelse.

Trump er samtidig et tegn på at splittelsen tager fart. Ikke bare i USA. Men også herhjemme. Mellem røde og blå. Veganere og klimaskeptikere. Europæere og nationalister. Og senest mellem dem, der værner om rets­staten og dem, der mener, at der kan gøres undtagelser, når det kommer til folke­sundheden eller ad­skil­lel­se af asylpar. Sådan kan det ikke fortsætte.

Derfor må og skal vi værne om den samtale, der er demokratiets hjerte. Her har vi som politisk parti en særlig forpligtelse til at sikre, at det ikke bliver algoritmerne, der overtager, så den politiske samtale foregår i nicher, hvor vi kun møder dem, vi er enige med. De store spørgsmål bliver vi nødt til at løse sammen. Politik skal i meget højere grad bedrives sammen med dem, det handler om. Dem, som vil være med til at finde løsninger­ne.

Vi radikale insisterer derfor på at træde nye veje, når vi udvikler vores politik. Intet sted er det mere oplagt, end når det kommer til klimakrisen. I en tid med corona, terror og internationalt kaos er vi tilbøjelige til at glemme, at klimakrisen stadig er menneskehedens mest alvorlige krise. For krisen truer med at tage kontrollen fra os og ødelægge vores børns muligheder for at leve meningsfulde liv på denne planet.

Borgerne er klar til grøn handling. Det så vi ved folketingsvalget i 2019. Men det går simpelthen for langsomt på Christiansborg. Derfor giver vi nu dans­ker­ne depechen. Vi ned­sæt­t­er et Grønt Generationsråd, hvor vi brin­ger unge og ældre borgere sam­men om at finde løsninger, der gør det muligt at øge tempoet i den grønne omstilling og sam­tidig styrke sam­men­holdet på tværs af generationer. Kort sagt skal unge og ældre sammen forme fremtidens klimapolitik. Vi tænker nyt. Så flere kan tænke med.

For klimakampen er flyttet ind i vores hverdag. Den handler om, hvad vi spiser, hvilken bil vi kører, og om vi flyver på ferie i udlandet. Og når dilemmaerne bliver så konkrete, bliver splittelsen pludselig meget tydelig. På den ene side står en generation af unge, der går på gaden i bekymring over deres fremtid. Andre bekymrer sig om højere benzinafgifter, vegetardage i kantinen og flyrejsen til sommer. For dem er konkret grøn omstilling sjældent lig med fremskridt.

Sofie Carsten Nielsen

Derfor risikerer klimakampen at splitte os. Og i værste fald at blive en generationskamp. Hvor den enes grønne håb bliver den andens mulighedstab. Vi skaber et Grønt Generationsråd for at bidrage til, at klimakamp netop ikke ender i generations­kamp. Men derimod bliver til fælles frihedskamp.


Vi ned­sæt­t­er et Grønt Generationsråd, hvor vi brin­ger unge og ældre borgere sam­men om at finde løsninger, der gør det muligt at øge tempoet i den grønne omstilling og sam­tidig styrke sam­men­holdet på tværs af generationer.


Og vi har to grundsætninger for det Grønne Generationsråd. For det første: Ingen har svaret – alle har løsningen. Ingen har monopol på svaret i klimadebatten. Men danskernes gode ideer og grønne gå-på-mod skal sættes langt mere i spil. Det har vi brug for, hvis vi skal bringe den grønne omstilling videre. Alle har noget at bidrage med. For det andet, at vi kan kun finde løsningerne sammen. Alle skal være en del af løsningen – og derfor skal alle også være med til at udvikle den.

Klimakampen er ikke færdig. Den er kun lige begyndt. Som radikal leder forpligter jeg nu mig selv og vores folketingsgruppe på, at vi vil skabe et Grønt Generationsråd og bære rådets anbefalinger videre på Christiansborg og i vores parti gennem kommuner og regioner, så vi her kan tage initiativer, der får anbefalingerne ud og virke i virkeligheden.

Vi tror på, at vores råd kan være med til at finde rigtige løsninger på de meget virkelige klimaproblemer, vi står overfor. Bringe borgere og politikere tættere sammen. Styrke vores demokrati. Og tage det næste skridt mod et grønnere Danmark.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Der er noget ravruskende galt: Læserstorm satte avisen på sporet af fejl i corona-udmelding fra Sundhedsstyrelsen

Kultur

Syv danske festivaler står sammen: Ikke realistisk med festivaler før sidst på sommeren

AGF For abonnenter

Kampen kort: Når tilskuerne er på plads i Aarhus, ligner AGF et helt andet hold

Annonce