Annonce
Debat

Debat: Mindre trængsel på E45. Må den bedste vej må vinde i Jyllands-Korridoren

Efter to års grundigt arbejde med VVM-redegørelse og forundersøgelse af Ny Midtjysk Motorvej er offentliggørelsen desværre blevet forsinket. Vejdirektoratet har brug for mere tid til at færdiggøre beregningerne med den nye Landstrafikmodel, og det er i alles interesse, at vi får de mest nøjagtige data på bordet.

Når resultaterne foreligger – forhåbentlig i løbet af efteråret – har vi så til gengæld et solidt, sagligt grundlag at stå på. Og det er værd at minde om, at så skal vi selvfølgelig også bruge dette solide, saglige grundlag til de store beslutninger for fremtiden.

Fra Hærvejskomitéens side har vi siden stiftelsen i 2011 i al beskedenhed bidraget til, at vi fik flest mulige – og bedst mulige – facts på bordet, som politikerne kunne forholde sig til. Komitéen er naturligvis en interesseorganisation med en klar og erklæret målsætning om bedre infrastruktur i Jyllands-Korridoren. Det arbejder vi seriøst på. Herunder også at påtale, når nogen argumenterer uden at stå på saglig fast grund – hvad enten det drejer sig om politikere, motorvejsmodstandere eller snævre, lokale interesser.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at Ny Midtjysk Motorvej ikke er et lokalt eller regionalt projekt. Det er en sag af national interesse, og derfor må den også anskues gennem overordnede, langsigtede briller. Vi har brug for mindre trængsel og mere luft i Jyllands-Korridoren af hensyn til både klima og miljø, jobmarkedet og konkurrencekraften for de virksomheder, der tjener pengene hjem til vores velfærd. Derfor er projektet så vigtigt for os alle sammen. Og derfor er det så vigtigt, at alle sagens støtter står sammen og lægger "sognerådspolitikken" til side.

Ny Midtjysk Motorvej er et stærkt projekt med masser af sund fornuft og en endnu sundere samfundsøkonomi. Men det er også i konkurrence med en lang række andre fornuftige projekter, der kæmper om landspolitikernes gunst. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og taler med én fælles og stærk stemme. Det er vi meget bevidste om, og derfor står styregruppen bag Hærvejskomitéen sammen om én klar anbefaling til politikerne: Den bedste vej må vinde!

Og hvad er så den bedste vej? I Hærvejskomitéens styregruppe er der fuld enighed om, at vi støtter arbejdet for en ny midtjysk motorvej til at aflaste E45, give ny luft i Jyllands-Korridoren og sikre et Danmark i bedre balance. I kombination med udvidelse af E45 er parallelmotorvejen den langsigtede løsning for stabil infrastruktur i hele Vestdanmark. Derfor ser vi positivt på den linjeføring, der fagligt set er mest optimal ud fra overordnede, nationale hensyn til samfundsøkonomi, natur og miljø samt trafikale og erhvervsmæssige forhold.

Med andre ord: Det bedste kompromis mellem de mange forskellige hensyn – målt på, hvad der er bedst for hele landet.

Alt dét ved vi meget mere om, når VVM-undersøgelse og forundersøgelse præsenteres. Hvis det viser sig, at der er udsigt til yderligere forsinkelse, så må Vejdirektoratet og DTU – der står for beregningerne – tilføres flere ressourcer. Det må ske uden tøven og med sans for proportionerne: DTU er blevet tilført 60 millioner kroner over 10 år til at udvikle Landstrafikmodellen. Men samtidig koster trængsel på vejnettet 24 milliarder kroner for samfundet – hvert eneste år – i spildtid, mens en lang række trafikprojekter landet over venter på Landstrafikmodellen!

Det kræver ikke den store regnemodel at se, hvorfor det er sund fornuft at komme i gang nu – både med de andre projekter og med at finde den bedste vej for Jyllands-Korridoren.

Annonce
Poul Andersen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Uheld forsinker trafikken på E45

Kultur

To gange L.O.C. på hjemmebane

Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Annonce