Annonce
Debat

Debat: Urørt skov giver klima og natur gevinster

Replik: Skovridere og skovfogeder over hele landet er gået sammen i et fælles oprør mod forslaget om at lade dele af skovene stå urørte. Med ord som ”belaste klimaet”, ”øko-flippere” og ”falsk reklame” bombarderer tømmerproduktionens fogeder og ridere landets aviser – herunder også den, De har i hånden - med glødende, men frygteligt enøjede debatindlæg for fortsat at lade motorsavene synge i skovene. Fælles for indlæggene er, at de enorme tab af natur, som tømmerproduktionen er årsag til, fuldstændigt forbigås eller endda latterliggøres.

Men skovriderne skyder totalt ved siden af.

Urørt skov betyder, at træerne får lov at leve, blive gamle, hullede, frynsede og til sidst falde døde om i skoven. At stammer og grene får lov at blive liggende i skovbunden, hvor de bliver omsat af biller og andre insekter og hvor, der kan leve alskens svampe og mosser. De gamle hullede træer bliver levesteder for fugle, som spætter og ugler og pattedyr som skovmår og flagermus.

Det sker ikke i dag, hvor vi bruger langt det meste af skovarealet til tømmer og ikke mindst til flis, der ryger i fjernvarmeforsyningen.

Når vi i Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at mindst 75.000 hektar skov skal lægges urørt, så gør vi det naturligvis med afsæt i solid forskning og anbefalinger fra førende danske og udenlandske eksperter i biodiversitet. Deres forskning viser, at mellem en tredje- og fjerdedel af de arter, der lever i skovene er direkte knyttet til dødt ved. Og især de truede arter er påvirket af manglende dødt ved og gamle træer i skovene.

De slår fast, at udvalgte dele af vores skove skal være urørte af træproduktion, hvis vi skal beskytte arter som lille flagspætte og bredøret flagermus. Og helt modsat skovridernes fornemmelse for, hvordan skovens arter har det, så viser forskningen altså, at det står rigtigt skidt til. I Danmark har vi således taget så meget træ ud af skovene, at der nu kun findes 3,4 kubikmeter dødt ved per hektar i dag, mod de omkring 30- 50 kubikmeter per hektar. der skal til for at store dele af biodiversiteten i en skov trives.

I Danmarks Naturfredningsforening er vi rigtigt glade for alle de goder, skovene kan give os. Vi mener også, der skal være produktionsskove, hvor vi bruger træerne til byggematerialer. Lad træet have så lang levetid som muligt gennem forarbejdning, forædling osv., men vi mener ikke, at man skal blive ved med at fælde træer for at brænde dem af som biomasse. Eller som Peter Birch Sørensen, professor i klimaøkonomi ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og tidligere formand for Klimarådet, siger til Mandag Morgen: ”I praksis bidrager Danmarks store forbrug af biomasse til at fremskynde den globale opvarmning." Han bakkes op af 800 forskere.

Af de gode og veldokumenterede årsager foreslår vi at lade naturen få førsteret på mindst 75.000 hektar af Danmarks omkring 625.000 hektar store skovareal. Det vil ikke alene gavne den hårdt trængte biodiversitet, men også være en massiv og hurtig klimaindsats fordi, urørt skov holder på CO2 i rigtigt mange år. Urørt skov er altså en massiv medspiller til at lagre CO2 i de næste 50 år, hvor klimakrisen skal afværges.

Urørt skov giver således ikke alene danskerne en rigere natur og store naturoplevelser, men også en enorm klimagevinst for deres skattekroner. Det er veldokumenteret, så lad os dog komme i gang.

Maria Reumert Gjerding
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
AGF For abonnenter

Kommentar: Derfor ligner AGF et hold, der er ved at smide hele sæsonen på gulvet

Annonce