Annonce
Debat

Den gode offentlige ledelse

De seneste undersøgelser viser, at offentligt ansatte i Aarhus har 15,4 fraværsdage årligt, hvor det tilsvarende tal i det private ligger på 6,9. Det er omkostningsfuldt for samfundet, og det er nødvendigt at se på, hvad ledelsen i det offentlige kan gøre for at modvirke denne tendens.

Som konkrete tiltag skal vi af med bureaukratiet i det offentlige, og de ansatte skal have frihed til at træffe egne beslutninger i selvstyrende teams.

Annonce

De offentligt ansatte skal medinddrages i beslutningerne om fremtidens arbejdsplads.

Ved øget inddragelse, som man har set det i f.eks. Herning kommune, skaber vi nogle mere motiverede medarbejdere, som får ejerskab i deres arbejdsplads. Denne øgede motivation vil kunne afhjælpe sygefraværet og øge produktiviteten.

Der skal øget fokus på kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere i det offentlige med etablering af strategisk uddannelse. Lederne skal ikke være bange for at uddelegere ansvar til de ansatte. Nøgleordene er nærvær, tillid og anerkendelse.

0-vækst er en udfordring, men bør vendes positivt til at skabe en platform for innovation, så der udvikles nye, alternative arbejdsformer. Den offentlige sektor skal moderniseres ved hjælp af teknologi og it, og medarbejdernes inddragelse heri er essentiel.

Det offentlige har en styrke i sin rummelighed, hvor man f.eks. her i Aarhus har formået at få flere psykisk og fysisk syge i beskæftigelse.

Dette gavner både kommunens økonomi og den enkelte. Denne rummelighed er en styrke, men det offentlige kan blive endnu stærkere ved bedre ledelse og øget medarbejderinddragelse.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce