Annonce
Østjylland

Der er giftrester i visse vandboringer

Alternativets byrådskandidat Jesper Arbo Frederiksen fik bekræftet, at der er problemer med visse vandboringer i Skanderboreg Kommune. Foto: Bollerup

Partiet Alternativet, der stiller op ved byrådsvalget i Skanderborg Kommune, fik klar besked om giftrester i drikkevandet.

SKANDERBORG: Alternativets byrådskandidat Jesper Arbo Frederiksen rejste spørgsmål ved drikkevandskvaliteten i Skanderborg Kommune ved byrådsmødet onsdag.

Han ville gerne vide, om der aktuelt er vandboringer, der ligger på eller over grænseværdien for pesticider i drikkevandet. Og om der er vandværker, hvor man iblander rent vand til vand med pesticider i, for at kommer under grænseværdien.

Årsagen er, at kommunen i et forslag til grundvandsbeskyttelse skriver, at ud over lukkede boringer har fire vandværker nu eller tidligere haft overskridelser af grænseværdierne i en eller flere af deres aktive boringer - og at årsagen til, at boringerne ikke er blevet lukket eller sløjfet blandt andet kan være, at vandværket blander rent vand i og dermed overholder grænseværdierne.

Og at yderligere 16 vandværker har boringer med pesticider under grænseværdierne.

Annonce

Der er problemer

Borgmester Jørgen Gaarde (S) svarede på byrådets vegne på spørgsmålene.

- Der er aktuelt et alment vandværk, der har en boring med fund af pesticider over grænseværdien samt tre almene vandværker, hvis aktive boringer tidligere har haft indhold af pesticider over grænseværdien. Alle fire værker er under skærpet kontrol. Der er desuden et fællesanlæg, der aktuelt har pesticider over grænseværdien i deres boring. Anlægget har i samråd med embedslægen fået påbud om skærpet kontrol, forklarede Jørgen Gaarde.

Der er i dag ingen almene vandværker, der blander rent vand i for at holde sig under grænseværdierne for pesticider. Tidligere har to klaret overskridelser på den måde, mens to andre har taget de kritiske boringer ud af drift.

Jørgen Gaarde kunne samtidig oplyse, at der er 617 vandforsyningsanlæg i Skanderborg Kommune. Af disse får kun 67 analyseret vandet for pesticider, da det alene er et lovkrav for de almene vandværker, for institutioner med egen vandfordyning og fællesanlæg, der udvinder mere end 3.000 m3 om året.

Han oplyste samtidig, direkte adspurgt af Jesper Arbo Frederiksen, at der ikke i dag er praksis for, at byrådet bliver orienteret, når Natur og miljø stiller krav om skærpet kontrol af vandkvaliteten.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

To gange L.O.C. på hjemmebane

Læserbrev

Læserbrev: Ligestillingsministeren skylder stadig svar

Det glæder mig, at mit indlæg (4. november, red.) om regeringens sløvsind på ligestillingsområdet nåede frem til rette vedkommende. Ligestillingsministerens modsvar (8. november, red.) lader dog noget tilbage at ønske, så jeg håber, han læser med endnu en gang. Mogens Jensen forstår mig helt rigtigt, når han tager mig til indtægt for, at ligestillingen ikke halter i Danmark. Faktisk er Danmark det næstmest lige land i EU, kun, overgået af Sverige, ifølge en ny undersøgelse fra EU’s ligestillingsinstitut. Senest har Megafon også bedt danskerne tage stilling til, om kampen for ligestilling mellem kønnene er gået for vidt. Når 43 procent af de adspurgte erklærer sig enige i det udsagn, fortæller det mig, at danskerne generelt oplever en høj grad af lighed. Det kan Mogens Jensen jo tage med, før han taler ligestillingen længere ned, end virkeligheden tillader. Selv om det generelt går godt med ligestillingen i Danmark, mener jeg stadig, der er plads til forbedring. Det ville Mogens Jensen også vide, hvis han læste, hvad jeg skrev. Meget belejligt undlader ministeren fuldstændig at forholde sig til mine tre eksempler på steder, hvor ligestillingen er udfordret. Ligestillingsministeren skylder stadig et svar på, hvad han vil gøre for at hjælpe de mange kvinder i visse etniske minoritetsmiljøer, som lever i social kontrol uden frihed til at bestemme selv. Når Mogens Jensen undlader at forholde sig til en af vor tids største ligestillingsudfordringer, er det så, fordi han ikke har nogen svar på at løse problemstillingen? I så fald vil jeg opfordre ham til at komme i gang med arbejdet. Jeg mangler også Mogens Jensens svar på, hvordan han vil hjælpe de prostituerede, som ikke ønsker at forlade miljøet, men som i stedet ønsker rettigheder svarende til deres pligter. Hykleriet skriger jo til himlen, når socialdemokraterne med den ene hånd tager imod skattebetaling fra de prostituerede og med den anden hånd peger stigmatiserende på dem. På trods af uenigheden vil jeg rose Mogens Jensen for at afsætte midler til en undersøgelse af internetfora, hvor navnlig unge mænd opildner hinanden til diskrimination og seksuelle krænkelser mod kvinder. Det hører ingen steder hjemme, og det vil jeg gerne rose ministeren for at reagere på. Når det er sagt, savner jeg stadig Socialdemokraternes reflekterede bud på at løse nogle af vor tids største ligestillingsudfordringer. Det gælder ikke mindst i landets ghettoområder, hvor ligestilling langt fra er normen. Jeg er med på, at socialdemokraterne tror, de kan løse problemerne ved at bruge flere penge, men er det virkelig Mogens Jensens alvor at løse de store sociale udfordringer med et kursus og en kampagne til 600.000 kroner? Endelig vil jeg gerne opfordre ministeren til at tale ligestillingen op i stedet for ned. Det er muligt, at ligestillingen halter i Mogens Jensens hoved, men det generelle billede viser Danmark som et af verdens bedste lande, når det kommer til rettigheder og muligheder for alle mennesker.

Annonce