Annonce
Navne

Det er ikke gas: Kosan skifter ud i topledelsen

Per Offersen, administrerende direktør i Kosan Gas, Hasselager, går nu på pension. Engelske Beth Reid overtager posten med ansvar for både Avanti Gas og Kosan Gas, som begge hører under den nye North Region hos UGI International. Foto: Kosan Gas

Per Offersen, administrerende direktør i Kosan Gas, Hasselager, går nu på pension. Engelske Beth Reid overtager posten med ansvar for både Avanti Gas og Kosan Gas, som begge hører under den nye North Region hos UGI International.

Per Offersen har tilbragt fire indholdsrige årtier i gasbranchen. Han kaldes for "en markant skikkelse, der nyder bred anerkendelse for sin indlevende ledelse og tunge faglige kompetencer". I løbet af sin lange karriere har Per Offersen haft afgørende indflydelse på den europæiske gasbranche, ikke mindst som del af BP Gas' globale ledelsesteam og som bestyrelsesformand for flere europæiske gasselskaber. Samtidig har han med en fast hånd på roret ført Kosan Gas tilbage til sit oprindelige DNA efter en periode med skiftende ejerskab.

Per Offersens karriere i Kosan Gas begyndte i 1986, da han tiltrådte som økonomichef. Da selskabet tre år senere blev opkøbt af energikoncernen BP Gas, fik han, på opfordring fra BP's ledelse, opgaven med at integrere de to selskaber. I 1995 blev han administrerende direktør for BP Gas i Danmark og i 2003 direktør for hele den nordeuropæiske region med overordnet ledelsesansvar for Danmark, Benelux, Tyskland, Østrig, Polen og Storbritannien.

Da BP Gas blev solgt til det amerikanske energiselskab UGI Corporation i 2010, fik virksomheden igen navnet Kosan Gas a/s – stadig med Per Offersen for bordenden. Samtidig styrkede han sit internationale engagement, blandt andet som bestyrelsesformand for Flaga Gaz Polska og Ameri Gas Polska, som begge er datterselskaber under UGI International.

Beth Reid, der overtager hans job, begyndte i Avanti Gas i 2014 som direktør for marketing og forretningsudvikling. Sidstnævnte har hun beskæftiget sig med de senere år i UGI International, senest med ansvaret for UGI's International Energy Marketing-division og det hollandske energiselskab DVEP Energie. Nu får Beth Reid det overordnede ansvar for både Avanti Gas og Kosan Gas i Storbritannien og Norden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Aarhus Havn om corona-virus: - Vi regner med at blive påvirket snart

Læserbrev

Læserbrev: Vandmasserne skal til havet

I februar måned blev alle hidtidige rekorder for nedbør i Danmark slået. Ja, der tales endog om en såkaldt 100 års hændelse. Vandmassernes virkninger rundt i landet er voldsomme. Ådale, marker, haver og kældre er præget af store ødelæggende oversvømmelser. Landmænd kan se frem til store ekstra omkostninger til gensåning af druknede vinterafgrøder. Gyllebeholdere bugner fordi der ikke kan køres på markerne. Og mange steder er sågar landeveje oversvømmet med deraf følgende forstyrrelser af trafikken. Og det kan absolut ikke udelukkes, at de store nedbørsmængder er kommet for at blive. Samtidig står vores grundvand usædvanligt højt. Det skriger på politisk handling. Det bør nu stå lysende klart for enhver, at der snarest muligt bør træffes foranstaltninger til, at de store mængder vand kan flyde mere effektivt ud til havet. Med andre ord er vi politikere nødt til at sætte et langt stærkere fokus på åernes vandføringsevne. Mange steder er der ad åre opstået aflejringer på bunden, der virker som propper i hullet. Det betyder en konstant højere vandstand – også når det ikke regner. Virkningen er en snigende forsumpning af landskabet, så det efterhånden bliver svært at komme tørskoet ned til vandløbene, hvis man vil fiske eller nyde naturen. En anden alvorlig virkning er, at vandløbet og det omkringliggende terræn ikke har nogen evne til at opsuge og lagre vand, når der kommer store regnmængder. Og så skal det jo gå rivende galt når svampen er gennemvædet hele tiden. Derfor skal vi med en løbende og målrettet vedligeholdelse af vandløbene sørge for, at vandføringsevnen holdes intakt og et vandstanden i tørre periode holdes nede. Det er ikke raketvidenskab. Det er almindelig sund fornuft, som vi ikke behøver eksperter til at forklare. Heldigvis råder vandløbsmyndighederne, kommunerne, over en bred vifte af virkemidler, herunder opgravning af propper i åerne, grødeskæring, etablering af dobbeltprofiler og etablering af planlagte vådområder med kompensation til lodsejerne. Desuden skal der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af kommunegrænser. Samfundet har pligt til at skærme lodsejere mod tab som følge af oversvømmelser. Det skal ske med afsæt i vandløbsloven i kraft af vandløbsregulativer og helhedsorienterede vedligeholdelsesplaner, der sikrer vandets effektive vej til havet. Alt sammen under skyldig hensyntagen til miljø og natur. Disse hensyn kan heldigvis gå hånd i hånd, selvom visse kredse har travlt med at bilde alle ind, at der ikke må graves eller skæres grøde. En ting er sikkert: Vandmasserne skal ud til havet. Og det uden de voldsomme ødelæggelser og tab, der opleves i denne tid. Det er på høje tid, at vi politikere på alle niveauer tager bestik af klimaforandringerne og alt for mange års mangelfuld vedligeholdelse af vores vandløb.

Annonce