Annonce
Debat

Det er stadig noget at kæmpe for

Kvindernes internationale kampdag markeres 8. marts hvert år for at sætte fokus på kvinders stilling i verden. Hvert år får vi spørgsmålet, om der stadig er noget at kæmpe for. Svaret er ja. Selvom kvinder i Danmark har opnået en høj grad er ligestilling og lige muligheder, er der stadig et stykke vej mod reel politisk ligestilling.

I år er der valg til regionsråd og kommunalbestyrelser i Danmark. Vi er stadig langt fra lige repræsentation af kvinder og mænd i byråd og regionsråd. Ved regionsrådsvalget i 2013 fik kvinder 39,5 pct. af mandaterne, mens kvinder fik 29,7 pct. af mandaterne ved byrådsvalget. I de fem regionsråd er tre ud af fem formænd kvinder, mens der kun er 11 kvindelige borgmestre ud af i alt 98 borgmestre.

Styrken ved det repræsentative demokrati er, at forskellige meninger og stemmer bliver hørt. Et byråd eller et regionsråd fungerer bedst, når det repræsenterer den virkelighed, vi er i, og befolkningssammensætningen på tværs af køn, alder, uddannelsesbaggrund og erhverv. Derfor er det ærgerligt, når den kvindelige halvdel af befolkningen ikke i samme grad som den mandlige bliver hørt.

For de kvinder, der bliver valgt til regionsråd eller byråd, er der også udfordringer i forhold til at få de udvalgsposter og andre hverv, som giver magt og indflydelse. Når der skal peges på hvem, der skal have de indflydelsesrige poster, er der en tendens til at træffe de sikre og kendte valg i stedet for at betragte tildelingen af udvalgsposter ud fra et bredere perspektiv og et ønske om at tilføre nye tanker og ideer til det politiske arbejde. Eksempelvis er det tankevækkende, at det er kun få kvinder, der besidder de centrale udvalgsposter i byråd og regionsråd.

Et andet opmærksomhedspunkt er den måde som kvinder og mænd opfattes på, der bruger en stor del af deres tid på lokal politik. En mand, der kommer for sent til et møde, bliver opfattet som en meget travl og vigtig person, der jo også skal passe sit civile erhverv. En kvinde, der kommer for sent til et møde, bliver ofte opfattet som lidt ustruktureret og som en, der ikke har styr på sin tid, uagtet at kvinder givetvis har et lige så travlt civilt job at passe som den mandlige kollega.

Lad os i fællesskab arbejde for en mere repræsentativ sammensætning af regionsråd og byråd ved det kommende regions- og byrådsvalg til november 2017.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Byrådsmedlem er 'stikker' på Aarhus Ø: - Jeg har aldrig mødt så megen taknemlighed

AGF

Få overblikket: Kom hele vejen rundt om AGFs sejr over Randers

Annonce