Annonce
Aarhus

Direktør fyres efter skandalesag

Politikerne har mistet tilliden til direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Erik Jespersen. Foto: Axel Schütt

Direktøren for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Erik Jespersen, indstilles til fyring af en enig magistrat. Der er ikke længere tillid til ham.

AARHUS: Den politiske ledelse i Aarhus Kommune, magistraten, har mistet tilliden til direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, som indstilles til fyring.

Dermed koster skandalen om Teknik og Miljø nu sin anden fyring. Sagen får også konsekvenser for to andre ledende medarbejdere i forvaltningen.

At der er tale om en fyring af direktøren stod klart efter et møde i magistraten mandag, og skal formelt set vedtages af Aarhus Byråd onsdag.

I forvejen blev den tidligere forvaltningschef i Center for Byens Anvendelse (CBA), Claus Pedersen, i slutningen af oktober 2016 fyret og bortvist uden løn og er tillige anmeldt til politiet for ulovligheder i form af at have modtaget bestikkelse til sin badmintonklub fra leverandører af maskiner til Aarhus Kommune og for private indkøb på kommunens betalingskort.

Det er som en udløber af denne sag, at Erik Jespersen nu mister sit job, fordi magistraten ikke mener, han har passet sit arbejde godt nok som direktør og dermed som øverste tilsynførende i Teknik og Miljø.

- Der er ikke en rygende pistol, og Erik Jespersen har ikke gjort noget ulovligt. Men det er summen af små og store hændelser med direktøren, der gør udfaldet. I en række situationer har han ikke handlet, som vi kunne forvente, forklarer magistratsmedlem Marc Perera Christensen (K), der er formand for den politiske følgegruppe.

Fyringen sker efter at den politiske følgegruppe søndag havde møde med både revisorfirmaet EY, der står bag rapporten, og med kommunens advokat. Mandag bakkede en enig magistrat så op om fyringen.

Annonce

Rådmand: Alvorlig kritik

Århus Stiftstidende har tidligere påvist, at direktøren i syv uger også må have kendt til eksistensen af en en belastende personalesag over for den tidligere topchef i Center for Byens Anvendelse, Claus Pedersen.

Men først da avisen var klar til at trykke historien undersøgte direktøren formelt set sagen, og så blev Claus Pedersen bortvist.

Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S), peger på, at rapporten fra EY beskriver en række kritisable forhold:

- EYs rapport rejser alvorlig kritik af direktørens dispositioner. Direktørens tilsyn og opfølgning har i en række situationer ikke været tilstrækkelig. Og jeg er overrasket over, at se de konklusioner i rapporten om direktøren. Så samlet må jeg – og en enig magistrat – konkludere, at der ikke længere er tillid til direktør Erik Jespersen, siger Kristian Würtz (S).

Rådmanden mener, at sagen og forløbet har skadet Aarhus Kommune og Teknik og Miljø.

- Det er helt afgørende, at byens borgere og byrådet har fuld tillid til kommunens dispositioner, og derfor er min anbefaling til byrådet også, at der indledes en afskedigelsessag, så afdelingen fremadrettet under en ny direktør kan rette fuld fokus på de vigtige opgaver, som Teknik og Miljø løser for byen, siger Kristian Würtz.

Stadsdirektør overtager roret

Rapporten om sagen blev først udsendt til pressen sent mandag eftermiddag, og alle centrale passager er streget ud med sorte streger, så man ikke kan læse linjerne. Det sker angiveligt af hensyn til regler om tavshedspligt i sagen.

Derfor er det begrænset, hvad vi kan oplyse af de forhold, der belaster Erik Jespersen.

Men det fremgår i flere sammenhænge, at han ikke har været sit ansvar bevidst. For eksempel da han i oktober 2013 modtog en fortrolig henvendelse fra en afdelingsleder i Natur- og Vejservice, NVS, som følte sig dårligt behandlet af Claus Pedersen.

Ifølge EY-rapporten sendte Erik Jespersen den fortrolige e-mail videre til Claus Pedersen og foretog sig ikke yderligere end at forhøre sig om hos Claus Pedersen, hvad det handlede om.

1. marts 2012 skrev en afskediget medarbejder i NVS en åbent brev til ledelsen i Aarhus Kommune, hvor det fremgik, at flere medarbejdere har oplevet trusler, mobning og personlig forfølgelse under Claus Pedersens ledelse. I den forbindelse konkluderer EY, at Erik Jespersen ikke har tilsikret, at der blev holdt et møde med den pågældende medarbejder for at få afdækket om der var hold i påstandene.

Rapporten påviser også et noget tættere forhold mellem Erik Jespersen og Claus Pedersen end direktøren hidtil har fortalt om. For eksempel kendte Erik Jespersen i syv uger til det, der beskrives som "chikanesagen", hvor en kvindelig medarbejder har følt sig chikaneret af Claus Pedersen, inden Erik Jespersen, da Stiftstidende varslede en artikel om chikanesagen, mistede tilliden til Claus Pedersen og afskedigede ham.

En e-mail korrespondance mellem Erik Jespersen og Claus Pedersen er med i rapporten og viser en tæt kontakt. De to spillede golf sammen fem gange og Erik Jespersen havde megen fokus på ikke at miste Claus Pedersen som centerchef for CBA.

På trods af sponsorsagen, chikanesagen og andre forhold afdækket gennem avisens aktindsigt opretholdt Erik Jespersen tilsyneladende et tæt forhold til Claus Pedersen.

Indtil der er fundet en ny direktør vil stadsdirektør Niels Højberg midlertidigt indtræde som direktør for Teknik og Miljø.

- Jeg er glad for, at Niels Højberg kan indtræde midertidigt på posten, fordi han kender Aarhus godt. Desuden vi vi indkalde til et ekstra ordinært magistratsmøde inden sommerferien for at sætte en proces i gang for at finde en ny direktør for Teknik og Miljø, siger Kristian Würtz.

Ifølge Kristian Würtz rejses i raporten der også kritik af andre embedsmænd

- Men der er ikke andre, der indstilles til afskedigelse, siger rådmanden, der ikke vil udtale sig om denne del før efter byrådets behandling onsdag.

Århus Stiftstidende erfarer dog, at økonomichef Michael Johansson kan forvente en advarsel for ikke at have indskærpet over for Claus Pedersen, at han skulle overholde reglerne omkring indkøb.

Og avisen erfarer, at HR-chef Hanne Thalund indstilles til en forflyttelse for sin rolle i flere personalesager.

Ifølge EY har de to ledende embedsmænd i stort set alle tilfælde, hvor nuværende eller tidlgere medarbejdere har gjort opmærksom på uregelmæssigheder i CBA eller NVS vedr. mobning, trusler, problemer med udbud og lignende baseret deres informationer på oplysninger afgivet af Claus Pedersen, hvorimod de ikke har indhentet information fra de nævnte medarbejdere.

Mens der således er kritik af direktøren og ledende embedsmænd rejses der i rapporten fra EY ikke kritik af hverken den nuværende eller tidligere rådmænd eller borgmesteren, peger Kristian Würtz på.

- Det er jeg selvfølgelig tilfreds med, kommenterer Kristian Würtz.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) bakker ligesom hele magistraten op om afskedigelsen af Erik Jespersen:

- Jeg er tilfreds med, at vi i magistraten har fundet sammen i enighed om at håndtere denne vanskelige sag, så arbejdet med at genskabe tilliden til Teknik og Miljø kan ske hurtigst muligt under politisk ledelse af rådmand Kristian Würtz, siger borgmesteren.

Politikere går fri

Til gengæld rejses der i rapporten fra EY ikke kritik af hverken den nuværende eller tidligere rådmænd eller borgmesteren, tilføjer Kristian Würtz.

- Det er jeg selvfølgelig tilfreds med, kommenterer Kristian Wûrtz.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) bakker ligesom hele magistraten op om afskedigelsen af Erik Jespersen:

- Jeg er tilfreds med, at vi i magistraten har fundet sammen i enighed om at håndtere denne vanskelige sag, så arbejdet med at genskabe tilliden til Teknik og Miljø kan ske hurtigst muligt under politisk ledelse af rådmand Kristian Würtz, siger borgmesteren.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Østjyderne taber på regeringens manglende ambitioner for infrastrukturen

Trængselsproblemerne på det østjyske vejnet er til at tage og føle på. For østjyderne betyder det, at køkørsel dagligt frarøver dem tid, som kunne have brugt meget bedre med familien eller på arbejdet. For de østjyske virksomheder skader trængselsproblemerne mulighederne for at skabe vækst – tid er, som bekendt, penge. Det er med andre ord en fuldstændig uholdbar situation. Både for østjyderne og de østjyske virksomheder, men også for samfundet i sin helhed, fordi vi går glip af vækst og arbejdspladser. Køkørslen koster nemlig et samfundsøkonomisk tab på over 20 milliarder kroner om året. Penge, der kunne have været brugt til vores fælles velfærd og på en fortsat ambitiøs grøn omstilling. Der er behov for en ambitiøs infrastrukturplan, som kan sætte ind, der hvor trængselsproblemerne er størst. Et behov, som altid har haft høj prioritet i Venstre. Sidste år var vi med til at lande en ambitiøs infrastrukturaftale, og i Østjylland bragte aftalen gode nyheder. For med planen skulle E45 udvides både på strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N med anlægsstart allerede i 2021 og på strækningen mellem Vejle og Skanderborg S med anlægsstart i 2023. Dertil kom kapacitetsforbedringer på rute 26 og udbygning af rute 15 og en enighed blandt aftaleparterne om at prioritere en fortsat udbygning af E45 fra Aarhus og op mod Randers i en kommende flerårig plan. Samlet set et løft af infrastrukturen i Østjylland på 6,3 milliarder kroner. Ja, faktisk kunne vi næsten ikke få armene ned. Men lykken var kortvarig. Under valgkampen måtte man forstå på Socialdemokratiet, at også de havde store ambitioner om at investere i infrastrukturen. Der var nærmest ingen grænser for, hvor mange vejprojekter, som skulle igangsættes, og det kunne kun gå for langsomt. Derfor må det også undre de østjyske vælgere, at regeringen - med transportminister Benny Engelbrecht i spidsen - i sommer besluttede at skrotte den infrastrukturaftale, som den tidligere regering forhandlede på plads. Man fandt fra regeringens side, at der var behov for at starte helt forfra med et såkaldt blankt kanvas. Og blankt er det til stadighed. Nu er der gået et halvt år, og der er endnu ikke indkaldt til forhandlinger. Transportministeren vil end ikke sætte noget konkret tidsperspektiv for, hvornår forhandlinger skal gå i gang. I værste fald skal vi helt frem i 2022. Det er dybt problematisk, at regeringen hænger i bremsen. Der er store infrastrukturelle udfordringer nu og her, og der er behov for investeringer nu. Vi kan ikke vente til 2021, 2022 eller senere. Så kære regering, lad os nu komme i gang med forhandlingerne, så vi kan få de nødvendige investeringer på plads.

Aarhus

Ransagning af bil førte politiet til skunklaboratorium: 100 ulovlige planter beslaglagt

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Aarhus

Elever på nedskæringstruet gymnasium strejker: Vi håber, at de kan se, at det er forkert

Annonce