Annoncørbetalt indhold

Disse funktioner varetager en boligadvokat ved boligkøb

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Et boligkøb er for mange én af de største beslutninger i ens liv eller parforhold. Det kan være en kompliceret proces, hvor der kan opstå talrige spørgsmål og uklarheder. Som køber præsenteres man for en række dokumenter, der kan være besværlige at gennemskue med henblik på de oplysninger og tilbud man oplever i forbindelse med et boligkøb. Derfor kan man med rette søge hjælp hos en boligadvokat.

Boligadvokatens opgaver

Annonce

Som et led i at forenkle den komplicerede proces det er at købe et hus, kan man hyre en boligadvokat. En boligadvokat varetager en række funktioner, og er på mange måder køberens pendant til sælgers ejendomsmægler. Altså en ekstern rådgiver, der varetager købers interesser. En af boligadvokatens primære opgaver er at yde rådgivning til køber hvad angår boligens pris. Her vil advokaten foretage en vurdering af den fremlagte boligpris, som præsenteres af ejendomsmægleren, og konkludrere hvorvidt der skal foretages en forhandling af prisen.

Når man foretager et boligkøb, så skal der ligeledes være økonomisk råderum hos køber til at finansiere den valgte bolig. Her kan en boligadvokat også være behjælpelig med henblik på at sikre køber en fornuftig rente og kurssikring ved et potentielt boliglån. Dette er dog udelukkende en nødvendighed, hvis køber mangler økonomiske midler til at finansiere købet.


Forhandling af købsaftalen  

Som resultat af enighed mellem køber og sælger, præsenteres en købsaftale, der skal underskrives. Inden man underskriver en købsaftale er det fordelagtigt at få indsat et advokatforbehold i aftalen, da det ikke er et obligatorisk element i købsaftalen. Ved at indsætte et advokatforbehold sikrer køber sig muligheden for at trække sig fra handlen inden for seks hverdage. Det er samtidig muligt at tilføje, tilrette eller genforhandle købsaftalen inden for ovennævnte tidsrum. Advokatforbeholdet varetager derfor købers interesser, hvis det viser sig at den pågældende bolig ikke lever op til forventningerne.

Beritigelse af handel

Hvad der også er en essentiel opgave for boligadvokaten er berigtigelsen af handlen. Grundet den omfattende proces at berigtige en bolighandel, så foregår der en hyppig korrespondance mellem bank, tinglysning og sælgers ejendomsmægler. Af den årsag er en professionel håndtering at foretrække. Når boligadvokaten foretager en berigtigelse, så udarbejder vedkommende skødet, der herefter tinglyses således at boligen kan skifte ejer, hvorved de nye ejere står på skødet. Herefter udarbejdes en refusionsopgørelse, som er et afsluttende regnskab, der klargøre om sælger har betalt en udgift, som strækker sig ind i købers ejerperiode, hvorfor sælger skal have det betalte beløb retur fra køber. Det kan være alt fra ejendomsværdiskat til forbrug betalt á conto.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.