Annonce
Debat

Drop vejafgiften

Debat: EU-Domstolen har - efter klage fra Østrig og Holland - fastslået, at Tyskland ikke kan indføre en vejafgift, som kun rammer udlændinge, der kører på tyske veje. Det betyder, at den aftale om en tilsvarende dansk vejafgift, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2017, heller ikke kan gennemføres, da det var planen, at den også kun skulle ramme udlændinge, der kører på danske veje. Danske bilejere skulle kompenseres for vejafgiften i andre bilafgifter.

Dommen siger, at der ikke må gøres forskel mellem tyskere og udlændinge, når der opkræves en vejafgift. Det betyder, at enten skal alle - altså både tyskere og udlændinge betale vejafgiften eller også skal vejafgiften droppes. Præcis det samme gælder for Danmark. Det var den tidligere regering og Dansk Folkepartis forslag, at vejafgiften skulle træde i kraft i 2020, hvorefter udlændinge skulle betale op til ca. 186 kr. for at køre ti dage i Danmark.

Hvis udlændinge skulle have lov til at køre her i et helt år, så skulle de betale op til 969 kr. Alle danske bilejere skal således betale 969 kr. ekstra i årlig vejafgift, hvis der skal opkræves vejafgift fra udlændinge, ellers er det i strid med dommen fra EU.

I Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening er vi tilfredse med EU Domstolens afgørelse. Det er en meget glædelig beslutning, som EU Domstolen har truffet.

Hvis Danmark havde indført en vejafgift, der kun gjaldt udlændinge, ville det have stor negativ betydning for dansk turisme. Isoleret set burde 186 kr. ikke afholde nogen fra at tage på ferie i Danmark, da det er under 1 pct. af en typisk families samlede feriebudget. Men det er desværre erfaringen fra tidligere, at selv små - men meget synlige forskelle, som f.eks. højere benzinpriser eller elpriser, får nogen familier til at fravælge bestemte lande, når de skal på ferie.

Det er vores helt klare opfattelse, at det forventede provenu på ca. 300 mio. kr. fra udlændinges betaling af en vejafgift ville blive reduceret meget markant, som følge af fravælgelsen af Danmark som ferieland. Det vil igen medføre tab af arbejdspladser hos bl.a. købmænd, håndværkere mv. i nogen af de landdistrikter i Danmark, hvor det er svært at finde andre arbejdspladser.

Samlet vil Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og Feriehusudlejernes Brancheforening opfordre regeringen og Folketinget til, at Danmark dropper en vejafgift, der rammer udlændinge, også selvom alle danske bilejere samtidig kommer til at betale 969 kr. om året.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Prøve afkræfter mistanke: Dansk mand indlagt i Aarhus er ikke smittet med coronavirus

Leder

Kære Kina: Forstå det nu - vores ytringsfrihed kan ikke trues til tavshed

En satiretegning igen. Fra Jyllands-Posten igen. Og fordømmelser igen. Hvis ikke vi allerede vidste det her i Danmark, så er der lande og regeringer, der ikke ser på ytringsfrihed, som vi gør her i landet. Ytringsfriheden er en grundlovssikret ret, som gør, at vi kan udtrykke vores meninger og holdninger gennem bogstaver, ord, streger og tegninger om alt, hvad vi måtte mene noget om. Det være sig religion, sport, mad, dans og livet i helhed. Vi skal ikke spørge nogen om lov, før vi sætter bogstaver sammen til ord og holdninger, eller før vi får streger og farver til at udtrykke en holdning. Det er vores ret i Danmark at ytre os. Og den står nedfældet i grundlovens §77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. Og hvorfor nu denne påmindelse om vores rettigheder? Fordi vores rettigheder ikke deles af alle andre lande og regeringer, hvilket Kina nu for fuld udblæsning minder os om med kravet om en offentlig undskyldning fra Jyllands-Posten og dens tegner, Niels Bo Bojesen, der i en tegning af det kinesiske flag har udskiftet den ene store stjerne og de fire små med gule coronavirusser som en tegnet kommentar til den verdensomspændende sygdomstrussel, der lige nu er højaktuel. Det er meget svært med danske øjne at se tegningen som en kritisk kommentar til Kina, men med kinesiske regeringsøjne er det lige præcist, hvad tegningen udtrykker; kritik af Kina og dermed åbenbart også en ydmygelse. Den slags er svært for Kina at acceptere - og svært for os at forstå. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal ytre os om eksempelvis coronavirussens udgangspunkt i netop Kina. Jyllands-Posten - og vi danskere - skal ikke bøje sig for pres fra hverken Kina eller andre lande. Jyllands-Posten skal stå fast på sin ret, og vi danskere skal bakke Jyllands-Posten op. Ingen tvivl om det. At det officielle Kina har lige så svært ved at forstå vores ytringsfrihed og vide rammer for at udtrykke holdninger gennem ord og streger, som vi danskere har ved at forstå deres følelse af æreskrænkelser og ydmygelser. Danmark og Kina rummer to vidt forskellige kulturer, hvilket flertallet af vi danskere godt kan se og forstå, men som det - set fra Danmark - tyder på, så har Kina meget svært ved at se, forstå og acceptere det forhold. Så hvad kan man gøre ved det? Man kan fortsætte med at tale sammen, at argumentere og fortsat gøre alt muligt for at få Kina til at indse, at i Danmark kommer vi ikke til at ændre på ytringsfriheden for at gøre andre lande og dets regeringer glade. Sådan fungerer ytringsfrihed ikke - ikke i Danmark og ikke i de andre lande, der benytter sig af samme form for demokrati, hvor borgerne frit kan tale og tegne.

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Annonce