Annonce
Debat

Efter Sølystgade: Lad os holde balancen uden at vakle

"Den langvarige Sølystgade-sag bør give anledning til refleksion og øget dialog på alle niveauer. Er det tilfredsstillende og rimeligt, hvis sagsbehandlingen vurderes på tid som eneste kvalitetsmål? Hvad er de grundlæggende værdier og intentioner for byudvikling i Aarhus, der arbejdes ud fra", skriver Klaus Bjerre og Vibeke Skjøttgaard. Arkivfoto: Axel Schütt
Annonce

DEBAT: Da Sølystgade-sagen var afvist i Aarhus Byråd, skrev repræsentanter for Socialdemokratiet i Stiften 6. november, at "spørgsmål vedrørende byudvikling er som alle andre politiske spørgsmål et spørgsmål om at finde den rette balance. Netop derfor er debat og dialog afgørende, så de aftryk, vi sætter, forbedrer byen".

Sølystgade-sagen var udtryk for mangel på balance. Den var ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og rammeplaner. Den var ude af trit med kravet om at værne om kulturmiljøer og udtryk for en ændring af normer og praksis.

Socialdemokraterne skriver videre i Stiften, at hvor det "nogle steder giver mening at bygge en anelse tættere i Aarhus, ændrer det ikke på, at byggeprojekternes kvalitet til enhver tid skal være i orden".

"En anelse tættere" er ikke lig med mere end fordobling af bebyggelsesprocent, at baggårde totalbebygges, at fællesskaber, opholdsarealer og naboernes boligforhold nedprioriteres. Og Socialdemokratiet stemte derfor imod Sølystgade-sagen ved byrådsmødet 4. november.

Samtidig blev Gert Bjerregaard fra Venstre i Stiften citeret for: "Vi vil i Venstre opfordre ejerne af arealet til at prøve at tilpasse de udendørs opholdsarealer og så komme igen". Sagen blev imidlertid ikke returneret til forvaltningen eller teknisk udvalg for tilpasning af opholdsarealer.

Faktum er, at sagen ikke fik godkendelse i byrådet. Dermed skal der oprettes en ny sag, hvis der indsendes nyt projekt. Og et nyt projekt skal tilpasse sig plangrundlag, retningslinjer og normer mv.

Sølystgade-sagen og den potentielle ubalance i byudviklingen handler ikke udelukkende om utilstrækkelige opholdsarealer. Den handler også om prioritering af mangfoldighed i beboersammensætning, plads til børnefamilier, ordentlige boliger – også for naboerne til påtænkt byggeri. Den handler om plangrundlag, praksis, normer, lighedsprincip, ejendomsret.


En ny kommuneplan er undervejs – hvad er partiernes prioriteter i forhold til byudviklingen? Hvordan holder vi balancen og forbedrer byen uden at vakle?


Skal vi værne om vores kulturmiljøer, bymiljøer og byliv, må meningsfuld fortætning nødvendigvis arbejde med et kvalitativt og ikke et kvantitativt afsæt. Det handler om, hvilke værdier og normer vi i Aarhus anser for væsentlige – hvordan vi prioriterer, når vi byudvikler. Hvorfor, hvad, hvordan og for hvem bygger vi? Og hvor bygger vi ikke? Hvor finder vi balancen – hvor mister vi den?

Bjerregaard kom i Stiften også med en opfordring: "Og så vil jeg opfordre til hurtig sagsbehandling derfra. Vi skylder ejerne af dette stykke jord en mulighed for snart at komme videre". Men forvaltningens sagsbehandling skal ikke handle om i en fart at forklare, begrunde og verificere, at der skal bygges.

Sagsbehandling må forholde sig til om og i givet fald, hvad der kan bygges. En forvaltning må tage udgangspunkt i eksisterende plangrundlag, retningslinjer, regler, normer og praksis. Der skal være ensartethed og gennemskuelighed. Det kan forekomme, at man tillader afvigelser, men det må nødvendigvis kræve en grundig, saglig, objektiv begrundelse, således transparens i sagsbehandling og plangrundlagets intention og indhold ikke kompromitteres.

Dette bør ske af hensyn til investorer, bygherrer, arkitekter, sagsbehandlere og politikere, men også af hensyn til de oversete interessenter: Borgerne. Dem, der bor i byen, kvarteret, nabohuset, dem, der skal flytte til. Dem, der skal betale husleje eller købe de lejligheder, der bygges eller som for længst har købt eller lejet og bliver naboer.

Den langvarige Sølystgade-sag bør give anledning til refleksion og øget dialog på alle niveauer. Er det tilfredsstillende og rimeligt, hvis sagsbehandlingen vurderes på tid som eneste kvalitetsmål? Hvad er de grundlæggende værdier og intentioner for byudvikling i Aarhus, der arbejdes ud fra?

En ny kommuneplan er undervejs – hvad er partiernes prioriteter i forhold til byudviklingen? Hvordan holder vi balancen og forbedrer byen uden at vakle?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Fik bøde på 3.000 kr. for at bære skudsikker vest: Politiet fortsætter pres på bandemedlemmer

Annonce