Annonce
Leder

En ufinansieret ønskeseddel

Aftalen om en ny regering har mest af alt karakter af en gigantisk ufinansieret ønskeseddel. Det er altid let at love enorme gaver og så undlade at fortælle hvem der skal betale for gildet.

Så lykkedes det, som et flertal af befolkningen ønskede sig - Danmark får ny regering.

Derfor var smilene også forståeligt enormt store, da Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre sent tirsdag aften kunne tage imod pressen og erklære, at de efter 20 dages forhandlinger var blevet så tilpas enige, at Mette Frederiksen kan blive ny statsminister.

De fire partier har fået skabt et 18 siders såkaldt ”forståelses-papir”, der skal danne grundlaget for samarbejdet og som i nogen grad beskriver, i hvilken retning Danmark skal gå i de kommende måske fire år.

Der er flere positive tilkendegivelser i aftalen. Eksempelvis er det meget positivt, at klimaet vil få en stor håndsrækning, når Danmark allerede i 2030 skal udlede 70 procent mindre drivhusgas end i 1990. Der er også udsigt til, at markant bedre normeringer i børnehaver samt udsigt til mere velfærd og bedre betingelser for eksempelvis studerende og sundhedspersonalet.

Annonce

Men når der alligevel ikke er grund til at klappe længe og uhæmmet af aftalen, så er det fordi, de fire partier på et enkelt men altafgørende område svigter i alvorlig grad – nemlig når det handler om finansieringen af de mange nye tiltag.

Faktisk har "forståelses-papiret" mest af alt karakter af en gigantisk ufinansieret ønskeseddel. Det er altid let at love enorme gaver og så undlade at fortælle, hvem og hvordan der skal betales.

I meget vage formuleringer tales der om skabelsen af et øget økonomisk råderum, men med så mange særdeles dyre planer og ønsker er det mildt sagt svært at se, hvordan økonomien skal hænge sammen. Desværre er der lagt op til endnu en omgang af den socialistiske paradedisciplin med markant øget beskatning og misundelsespolitik med blandt andet øget arveafgift.

Heldigvis er den røde blok afhængig af stemmerne fra Radikale Venstre, og man må virkelig håbe, at Morten Østergaard er klar til at sætte foden ned og sikre en fornuftig økonomisk politik.

Når fire så forskellige partier skal blive enige, er det naturligvis nødvendigt at gå på kompromis med valgløfterne. Alligevel kan det godt undre, at Radikale føler, at de har fået nok indrømmelser til at kunne indgå aftalen. I hvert fald er det meget svært at se, at der er sket et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, ligesom der er svært at få øje på flere andre fokuspunkter, som Radikale vælgere normalt lægger vægt på.

Under valgkampen kom Mette Frederiksen med et forslag om, at nedslidte arbejdere skal have mulighed for at gå tidligere på pension, men helt som ventet er det punkt ikke med i aftalen. Den nu snart tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kaldte forslaget ”det største bluffnummer i dansk politik”, og meget tyder på, at han har ret. Forhåbentlig vil de kommende måneder vise, at hele "forståelsespapiret" ikke også er et bluffnummer, men at der reelt er tale om et papir, der kan sende Danmark i den rigtige retning. Og forhåbentligt uden at vi risikerer, at de senere års styrkelse af dansk økonomi sættes over styr af den socialdemokratiske regering og de øvrige røde partier.

Jan Schouby, chefredaktørFoto: Axel Schütt
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Aftenskolerne i Aarhus gør en kæmpe forskel

En halv million århusianere deltager årligt i aktiviteter, som de folkeoplysende skoler laver i Aarhus – det gør naturligvis en kæmpe forskel for århusianerne og byens liv. I uge 45 fejrede vi folkehøjskolernes 175-årsjubilæum – aftenskolerne er en udløber af hele den folkelige bølge, der skyllede ind over Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem og som er en vigtig del af det fundament, som vores demokrati står på. De folkelige bevægelser udspringer af et stort ønske om at give hele befolkningen adgang til viden og uddannelse for at understøtte en demokratisk udvikling af vores land. En del af dette ønske var oprettelse af de folkeoplysende skoler (aftenskolerne). De skulle sikre, at en bred del af borgerne – i fritiden fik mulighed for, via viden, indsigt og demokratisk kompetence, at bidrage til udviklingen af den enkelte og samfundet. I Aarhus er dette arbejde fortsat en stor succes. Succes kan måles på mange forskellige måder – her er et par bud på, hvorfor vi mener, skolerne i Aarhus er en succes. Første succeskriterie er, at rigtig mange borgere benytter sig af skolernes tilbud – og det gør århusianerne. I 2018 deltog over en halv million i en-dags-arrangementer, mens næsten 100.000 borgere deltog i aftenskolernes mere traditionelle virksomhed i form af kurser og forløb. Der er naturligvis tale om gengangere i både kursustallet og en-dags-arrangementerne. Men vi taler om tal, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med hhv. besøgstallene i Den Gamle By eller tilskuertallene til AGF's hjemmekampe. Så de folkeoplysende skoler er en meget vigtig del af byens kulturliv og en vigtig brik i det demokratiske og folkeoplysende arbejde. Et andet succeskriterie for os er, at skolerne også når bredt ud til forskellige befolkningsgrupper i vores by. Først og fremmest sker det, fordi aftenskolerne udbyder et utroligt bredt spektrum af kurser og tilbud. Men det sker også, fordi vi i Aarhus Byråd har prioriteret at give et tilskud til betalingen for forskellige lavindkomstgrupper. Dette tilskud kommer særligt studerende/lærlinge, pensionister og folk uden for erhverv samt handicappede til gavn. Det er grupper, som ellers ikke er de flittigste brugere af byens øvrige oplysnings- og kulturtilbud. Så også målt ud fra dette kriterie er skolerne en succes. Endelig bidrager de folkeoplysende skoler ift. rigtig mange vigtige dagsordener i vores by. De hjælper med, når vi skal give tilbud til genoptræning af mennesker med hjerne- og trafikskader eller skader i bevægeapparatet. Skolerne har også gode tilbud til borgere, som risikerer at glide ud i ensomhed, og der er tilbud med fokus på en bedre integration af borgerne i vores by. Og i samspil med bibliotekerne gør de en kæmpe indsats for folkeoplysning, litteratur og demokratisk debat, ligesom de i samarbejde med fritids- og idrætslivet gør en ganske betydelig indsats for foreningslivets trivsel og understøttelse. Så også her er der tale om en succes. Man må aldrig hvile på laurbærrene, og det gælder også aftenskoleområdet. Der har løbende været en debat om, hvorvidt vi bruger for mange midler til området på handicapområdet, og nogle har været bekymret for, at der er sket et fald i antallet af skoler over de seneste fem-syv år. Begge dele er vigtige spørgsmål at rejse, men vi synes, at der også findes nogle gode svar på dem. Først til spørgsmålet vedrørende aktiviteter for borgere med et handicap. Vi står alle tre bag det brede flertal i byrådet, der ønsker at give ALLE borgere spændende tilbud og udfordringer gennem deltagelse i aftenskolevirksomhed. Vi forestiller os, at hvis du er fysisk eller psykisk udfordret, er det ekstra godt og vigtigt at få mulighed for at deltage i spændende og varierede aktiviteter. Og det er aftenskolerne rigtig gode til at tilbyde. Hvis man er psykisk sårbar eller deprimeret, har et midlertidigt eller permanent bevægelseshandicap eller er socialt udfordret, kræver det bare nogle andre rammer, end det er tilfældet for os andre. Mindre hold og/eller flere undervisere, ja måske endda andre fysiske rammer – og det koster penge. Midler, som vi mener, et rigt samfund som det danske skal prioritere. Men der skal naturligvis også være tilbud til de øvrige borgere – og det er der. Faktisk benyttes mere end 80 procent af de samlede aftenskolepladser i Aarhus af borgere uden handicap - så der er plads til os ALLE, både dem, som må leve med et handicap, og dem som lever uden, og langt de fleste pladser bruges altså på mere traditionel aftenskoleaktivitet. Slutteligt – det er rigtigt, at der er blevet færre aftenskoler i Aarhus over årene, men nedgangen ser ud til at være stoppet, og variationen i de udbudte kurser og aktiviteter har aldrig været større, så man rammer en stor del af den århusianske befolkning med gode tilbud. Vi mener alle tre, at folkeoplysningen er en af grundstenene i det danske demokrati. Derfor et det fortsat vores ønske at sikre en stærk folkeoplysning for alle århusianere.

Annonce