Annonce
Aarhus

Endnu en chef er færdig hos Teknik og Miljø

Centerchef Claus Nickelsen er nu også fortid i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Hans fratræden kommer i direkte forlængelse af fyringen af direktøren i Teknik og Miljø, Erik Jespersen, i sidste uge. Foto: Axel Schütt.

Centerchef Claus Nickelsen fratræder i Teknik og Miljø som en konsekvens af den seneste revisionsundersøgelse i den skandaleramte afdeling. Sagen kommer i kølvandet på sidste uges fyring af direktøren, Erik Jespersen.

AARHUS: Endnu en chef er færdig i kommunens afdeling for Teknik og Miljø.

Det er chefen for Center for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, der fratræder sin stilling.

Magistraten har på sit møde mandag godkendt, at ledelsen i Teknik og Miljø indgår en aftale med Claus Nickelsen om, at han fratræder sin stilling som centerchef.

Center for Miljø og Energi arbejder med opgaver inden for byggesagsbehandling, natur- og miljøforvaltning, varmeforsyning, affald og klima.

Annonce

Ingen kommentar

Stadsdirektør Niels Højberg, der også er fungerende teknisk direktør, ønsker ikke at komme nærmere ind på baggrunden for, at man nu forhandler en fratrædelsesaftale med endnu en chef.

- Det hverken kan eller må jeg udtale mig om, siger han.

Børn og kreditkort

Avisen kortlagde i januar 2017 på baggrund af en aktindsigt, hvordan chefer i dele af Teknik og Miljø fik ansat deres egne børn som studentermedhjælpere, Her toppede Claus Nickelsen, hvis tre børn i perioden fra 2009 - 2015 i alt i syv perioder var ansat enten i chefens egen afdeling eller i en anden afdeling i Teknik og Miljø.

Claus Nickelsen fik siden en skriftlig påtale for det forhold - af den nu fyrede direktør, Erik Jespersen.

Ifølge avisens oplysninger er det forhold en del af baggrunden for, at politikerne i magistraten har mistet tilliden til Claus Nickelsen som centerchef.

Derudover spiller det ifølge avisens oplysninger i høj grad også ind, at den seneste Ernst & Young-undersøgelse har afdækket, at der ikke har været helt styr på bilagene i forbindelse med centerchefens brug af et kommunalt kreditkort.

Chefer ryger ud på stribe

Med den seneste fratræden har Teknik og Miljø i løbet af det seneste halve år taget afsked med to af sine fire centerchefer og med direktøren.

I Center for Byens Anvendelse fratrådte centerchef Claus Pedersen i november 2016 og blev siden bortvist. Det skete efter, at først avisen og siden revisionsfirmaet Ernst & Young havde kulegravet hans ledelse af afdelingen.

I sidste uge kom turen så til direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, der blev fyret, efter at en ny undersøgelse fra Ernst & Young viste, at direktøren ikke havde reageret og handlet som han burde i forhold til Claus Pedersen.

Ny HR-afdeling med ny chef

Derudover har den seneste Ernst & Young-undersøgelse resulteret i, at økonomichef i Teknik og Miljø, Michael Johansson, har fået en såkaldt tjenstlig tilrettevisning, der tydeliggør hans arbejds- og ansvarsområder.

Endelig har HR-chefen i Teknik og Miljø, Hanne Thalund, fået en skriftlig påtale. Samtidig har politikerne besluttet, at sagen får organisatoriske konsekvenser for Teknik og Miljøs HR-afdeling. Den skal nu referere direkte til direktøren - og ikke som i dag til økonomichefen.

- Vi starter forfra med HR-afdelingen, sætter mere fokus på HR-arbejdet, og sætter på sigt en ny HR-chef i spidsen for arbejdet, siger Niels Højberg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Elever på nedskæringstruet gymnasium strejker: Vi håber at de kan se at det er forkert

Læserbrev

Læserbrev: Østjyderne taber på regeringens manglende ambitioner for infrastrukturen

Trængselsproblemerne på det østjyske vejnet er til at tage og føle på. For østjyderne betyder det, at køkørsel dagligt frarøver dem tid, som kunne have brugt meget bedre med familien eller på arbejdet. For de østjyske virksomheder skader trængselsproblemerne mulighederne for at skabe vækst – tid er, som bekendt, penge. Det er med andre ord en fuldstændig uholdbar situation. Både for østjyderne og de østjyske virksomheder, men også for samfundet i sin helhed, fordi vi går glip af vækst og arbejdspladser. Køkørslen koster nemlig et samfundsøkonomisk tab på over 20 milliarder kroner om året. Penge, der kunne have været brugt til vores fælles velfærd og på en fortsat ambitiøs grøn omstilling. Der er behov for en ambitiøs infrastrukturplan, som kan sætte ind, der hvor trængselsproblemerne er størst. Et behov, som altid har haft høj prioritet i Venstre. Sidste år var vi med til at lande en ambitiøs infrastrukturaftale, og i Østjylland bragte aftalen gode nyheder. For med planen skulle E45 udvides både på strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N med anlægsstart allerede i 2021 og på strækningen mellem Vejle og Skanderborg S med anlægsstart i 2023. Dertil kom kapacitetsforbedringer på rute 26 og udbygning af rute 15 og en enighed blandt aftaleparterne om at prioritere en fortsat udbygning af E45 fra Aarhus og op mod Randers i en kommende flerårig plan. Samlet set et løft af infrastrukturen i Østjylland på 6,3 milliarder kroner. Ja, faktisk kunne vi næsten ikke få armene ned. Men lykken var kortvarig. Under valgkampen måtte man forstå på Socialdemokratiet, at også de havde store ambitioner om at investere i infrastrukturen. Der var nærmest ingen grænser for, hvor mange vejprojekter, som skulle igangsættes, og det kunne kun gå for langsomt. Derfor må det også undre de østjyske vælgere, at regeringen - med transportminister Benny Engelbrecht i spidsen - i sommer besluttede at skrotte den infrastrukturaftale, som den tidligere regering forhandlede på plads. Man fandt fra regeringens side, at der var behov for at starte helt forfra med et såkaldt blankt kanvas. Og blankt er det til stadighed. Nu er der gået et halvt år, og der er endnu ikke indkaldt til forhandlinger. Transportministeren vil end ikke sætte noget konkret tidsperspektiv for, hvornår forhandlinger skal gå i gang. I værste fald skal vi helt frem i 2022. Det er dybt problematisk, at regeringen hænger i bremsen. Der er store infrastrukturelle udfordringer nu og her, og der er behov for investeringer nu. Vi kan ikke vente til 2021, 2022 eller senere. Så kære regering, lad os nu komme i gang med forhandlingerne, så vi kan få de nødvendige investeringer på plads.

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Annonce