Annonce
Debat

Erhverv Aarhus: Kattegatforbindelsen vil være en gevinst for os

"Kattegatforbindelsen vil øge arbejdskraftsoplandet og job-matching – og særligt i områderne direkte påvirket af forbindelsen, herunder bl.a. Aarhus-regionen. En kattegatforbindelse vil yderligere øge forsyningssikkerheden i Danmark og mindske transportomkostningerne af gods og tjenester på tværs af landet", skrive Marc Perera Christensen fra Erhverv Aarhus. På billedet ses, hvordan en eventuel forbindelse over Kattegat kan komme til at se ud. Illustration: kattegat.dk

DEBAT: Med det fortsat stigende pres på E45 vil en kattegatforbindelse være en yderst givende løsning for både erhvervslivet og den enkelte dansker.

En sådan forbindelse vil ikke blot spare erhvervslivet og danskerne for tid og penge; den vil også, hvilket er mindst lige så vigtigt, frigive ekstra tid og dermed øge livskvaliteten for hver enkelt trafikant. Samtidig vil forbindelsen også gøre det mere attraktivt at placere virksomheder i Aarhus og gøre det nemmere for århusianske virksomheder at rekruttere medarbejdere på tværs af landet. Det vil også være en stor gevinst for den enkelte medarbejder, da forbindelsen vil gøre det mere overskueligt at bo i Aarhus-regionen og arbejde på Sjælland, og omvendt.

Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Sund & Bælt m.fl. afviklede mandag 5. oktober det første af tre informationsmøder om en fast kattegatforbindelse, hvor bl.a. den igangværende forundersøgelse blev gennemgået.

Annonce

Det glæder os, at man så tidligt i processen fastslår, at en kattegatforbindelse vil have flere positive effekter for samfundsøkonomien og erhvervslivet, ikke blot i Aarhus-regionen, men i hele Danmark.

De eksakte gevinster ved Kattegatforbindelsen er det endnu for tidligt at sætte tal på. De nuværende regneeksempler taler dog sit tydelige sprog: Kattegatforbindelsen vil øge arbejdskraftsoplandet og job-matching – og særligt i områderne direkte påvirket af forbindelsen, herunder bl.a. Aarhus-regionen. En kattegatforbindelse vil yderligere øge forsyningssikkerheden i Danmark og mindske transportomkostningerne af gods og tjenester på tværs af landet.

Derudover vil en kattegatforbindelse også have store positive effekter på togtransporten tværs over Danmark. Indtil videre indregner forundersøgelserne en toglinje sammen med en firesporet motorvej. Effektueres toglinjen vil det betyde, at man med lyntog kan rejse fra Aarhus H til København H på lige over en time uden stop; med stop lidt over halvanden time.

Hos Erhverv Aarhus bed vi også mærke i, at man i undersøgelsesprocessen vil foretage en række kvalitative undersøgelser, hvor man bl.a. vil bede erhvervslivet om input. Erhvervslivet kan dermed påvirke, hvad en kattegatforbindelse skal kunne, og hvordan den på bedst mulig vis imødekommer de behov, dansk erhvervsliv har.


Vi er med på, at anlægsfasen efter alt at dømme vil have et negativt CO2-aftryk, men de klimamæssige gevinster vil på længere sigt overstige de klimamæssige engangsomkostninger i anlægsfasen.


Kattegatforbindelsen vil slet og ret binde Danmark bedre sammen, og der vil være positive effekter at hente for alle landets regioner – ikke blot for Aarhus-regionen og Sjælland.

Beregningerne i forundersøgelsen viser indtil videre, at gevinsterne ved forbindelsen vil være nogenlunde lige store for alle regioner nord, vest og umiddelbart syd for forbindelsen på jyllandssiden. For områderne syd for Vejle vil de direkte effekter af en kattegatforbindelse være lidt mindre. Men en af de indirekte effekter af en kattegatforbindelse er dog, at trafikken over Storebælt vil blive reduceret med en fjerdedel, hvorfor danskere fra f.eks. Kolding også vil komme til at nyde godt af en kattegatforbindelse.

Erhverv Aarhus kvitterer desuden for, at klima og biodiversitet medtages i beregningerne og undersøgelserne af de effekter, Kattegatforbindelsen potentielt vil have. Mødet understregede, at en kattegatforbindelse vil øge bilismen i området. Men det blev ligeledes fremhævet, at dette ikke nødvendigvis er dårligt nyt for klimaet, da andre transportformer mellem Jylland og Sjælland vil blive mindsket. Derudover forventer man, at bilparken i Danmark vil blive gradvist grønnere med flere el- og hybridbiler. Disse faktorer vil ifølge beregningerne nedbringe CO2-udslippet i forhold til nu.

Vi er med på, at anlægsfasen efter alt at dømme vil have et negativt CO2-aftryk, men de klimamæssige gevinster vil på længere sigt overstige de klimamæssige engangsomkostninger i anlægsfasen.

Erhverv Aarhus ser frem til de næste to informationsmøder 21. og 22. oktober, hvor vi forhåbentligt kan blive endnu klogere på en mulig kattegatforbindelse. Og så ser vi frem til, at erhvervslivet bliver taget med på råd tidligt i processen, så Kattegatforbindelsen kan imødekomme erhvervslivets behov.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

En kviktest og en drink for 149 kroner: Nyt privat testcenter åbnet ved åen i Aarhus

Alarm 112

26-årig idømt fængsel for vidnetrusler: Fandt betjent på Facebook og truede med at slå hans søn ihjel

Aarhus For abonnenter

Knæskallen gik i seks stykker: - Jeg mistede min udødelighed i cykelstyrtet

Alarm 112

Mand i varevogn skaber frygt i Åbyhøj: Ville have drenge til at hoppe ind i bilen og vise vej til Kvickly

Annonce