Annonce
Horsens

Exit fra ghettolisten kan koste Langmarkskolen dyrebare puljemidler

Det kan koste Langmarkskolen dyrebare puljemidler, hvis Sundparken lykkes med at bringe sig af ghettolisten. Arkivfoto: Morten Pape
Langmarkskolen modtager hvert år millioner fra kommunens inklusionspulje, men beløbet falder i takt med, at socioøkonomien i Sundparken stiger. Derfor kan hold for særligt sårbare børn komme i fare.

Horsens: Det er formentlig de færreste, der ønsker, at Sundparken forbliver på regeringens ghettoliste.

Flere parter har her i avisen lovprist områdets dalende ledighed og stigende uddannelseniveau.

En udvikling, som Birthe Rasmussen, skoleleder på Langmarkskolen, ligeledes imødeser. Ikke desto mindre kan den få negative økonomiske konsekvenser for Langmarkskolen.

- Det ville være positivt, hvis Sundparken kom af ghettolisten. Også for os som skole, for det kunne have en positiv effekt i forhold til skolens ry. Men økonomisk set ville det være noget, vi kunne mærke, og som ville have betydning i forhold til vores muligheder for at løse læringsopgaven så godt som muligt, siger Birthe Rasmussen.

Forvirret? Forklaring følger.

Annonce

Vores elever ændrer sig ikke, fordi der bliver fundet et stykke papir frem.

Birthe Rasmussen

Seks kriterier

Horsens Kommune råder over en pose penge, den såkaldte inklusionspulje, der hvert år bliver delt ud til folkeskolerne i Horsens Kommune.

Puljen er på 77 millioner kroner, og fordelingen foregår dels på baggrund af skolernes elevtal, dels på baggrund af nogle beregninger, Danmarks Statistik foretager for Horsens Kommune med udgangspunkt i skoleelevernes socioøkonomiske baggrund.

Det beretter Ib Holst-Langberg, chefkonsulent i Horsens Kommunes afdeling for uddannelse og arbejdsmarked.

- Vi opererer med seks kriterier, heriblandt forældrenes civilstatus, tilknytning til arbejdsmarkedet, indkomstniveau og uddannelsesniveau. Hvis en elev opfylder tre af de seks kriterier, falder denne i kategorien "udsat", og det udløser midler til den pågældende skole, siger Ib Holst-Langberg.

Sidste år fik Langmarkskolen 15 millioner kroner fra inklusionspuljen, mens skolen i år har udsigt til 12 millioner kroner.

- Det, der kan udløse en lavere bevilling, kan være, hvis flere forældre til skolens elever eksempelvis kommer i arbejde eller får en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, så eleven ikke længere opfylder minimum tre af kriterierne, siger Ib Holst-Langberg.

- Kan det antages, at Langmarkskolen får færre penge at lave skole for, jo tættere Sundparken kommer på at komme af ghettolisten?

- Ja, det kan man godt antage, hvis det indebærer, at flere af Sundparkens indbyggere er kommet i arbejde og at deres husstandsindkomster dermed er steget, siger Ib Holst-Langberg.

Vores elever ændrer sig ikke

Dermed er vi tilbage ved udviklingen i Sundparken.

Her er Horsens Kommune i fuld gang med at øge beskæftigelsen, og det boligsociale kontor Bo Trivsel er på udkig efter 124 beboere med udenlandske uddannelsespapirer, der ikke er blevet registreret i Danmark. Ved at få dem registreret kan Sundparken bringe sig tættere på et exit fra ghettolisten.

Men de registrerede uddannelsespapirer kan også føre til lavere puljemidler til Langmarkskolen, uden der reelt er tale om en opkvalificering af forældrenes uddannelsesniveau.

- Vores elever ændrer sig ikke, fordi der bliver fundet et stykke papir frem, siger Birthe Rasmussen, der netop målretter pengene fra inklusionspuljen til de udsatte elever.

Hold for sårbare børn kan komme i fare

- Vi har en sammensat elevgruppe, der kræver nogle ressourcer. Vi skal bruge mange forskellige håndtag for at lykkes med børnene. Der bruger vi de ekstra ressourcer fra inklusionspuljen til at få børnene til at lykkes. Det er både sproglige indsatser og andre pædagogiske tiltag, siger hun.

Men hvis midlerne fra inklusionspuljen bliver reduceret dramatisk, vil netop den indsats ifølge skolelederen komme til at lide under det.

- Vi har nogle hold for særligt sårbare børn, som risikerer at komme i fare, siger Birthe Rasmussen.

Langmarkskolens foreløbig reduktion af puljemidler skyldes ikke det seneste års socioøkonomiske fremgang i Sundparken. Danmarks Statistisk bygger nemlig ifølge Ib Holst-Langberg sine beregninger på data, der er et par år gamle, og det seneste års udvikling gør sig dermed ikke gældende i den aktuelle puljefordeling.

- Men selvom Langmarkskolens budget bliver reduceret, er det stadig den skole, der pr. elev får flest ressourcer fra inklusionspuljen. Selvom skolen kun har fem procent af kommunens skoleelever, modtager den næste skoleår 15 procent af inklusionspuljen, siger han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Bøgeskovhus bliver forlænget, og det kan jeg godt forstå

15. januar 2020 var ledelsen i Forenede Care kaldt til foretræde i Sundheds-og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune. Vi skulle drøfte den mulige forlængelse af Lokalcenter Bøgeskovhus, og byrådsmedlemmerne havde uddybende spørgsmål, som vi søgte at svare beredvilligt på. På mødet havde jeg en klar og positiv oplevelse af, at der i Aarhus Kommune sidder nogle meget engagerede byrådsmedlemmer, som vil deres borgere i kommunen det godt. Hvad enten det er repræsentanter fra Venstre eller SF. Det er jo rigtigt, som Jan Ravn Christensen(SF) skriver i sit indlæg i avisen 22. januar, at der ikke har været et konkret udbytte af læring, men der står retfærdigvis også følgende i analysen af læringspotentialet og ressourceforbruget på Bøgeskovhus, som blev udarbejdet sidste år, og som Jan Ravn Christensen refererer fra: "Sundhed og Omsorg har ikke taget en aktiv position i forhold til at tilskynde udviklingstiltag fra Forenede Care. De tiltag som Forenede Care har bragt frem, er taget til efterretning, men det har været vanskeligt at se dem implementeret i egen organisation, da Sundhed og Omsorg selv har mange tiltag, som skal føres ud i livet." Kære Jan Ravn Christensen - livet er jo heldigvis ikke sort og hvidt. Vi er ikke gode eller onde. Bøgeskovhus har været igennem en transformation af gode, positive udviklingstiltag de seneste år. Vores medarbejdere er fagligt dygtige og engagerede, eleverne er glade for at være hos os, og vores beboere er meget tilfredse med at bo på Bøgeskovhus - målt på jeres egen tilfredshedsundersøgelse. Så jeg deler selvfølgelig din ærgrelse over, at udbyttet af læring ikke har været tilstrækkeligt til stede, men du må også i den forbindelse skele til, at der i jeres eget pleje- og omsorgsregi sker masser af spændende nye udviklings tiltag. Og når vi skal gå i læringssamarbejder, så kræver det ressourcer af både menneskelig og tidsmæssig karakter fra alle parter og en kvalificeret og realistisk vurdering af, hvor og hvordan tiden skal bruges. Vi har fortsat og løbende en masse forslag til udviklingssamarbejder - og jeg læste i referatet af jeres møde 15. januar, at deltagerne på udvalgsmødet også havde fået nogle ideer til nogle læringspunkter, som vi kan kigge på sammen. Så lad os uanset politisk ståsted sammen glæde os over forlængelsen. Glæde os over, at borgere og plejepersonalet, elever, pedeller og køkkenmedarbejderne stortrives på Bøgeskovhus. Og lad os glæde os over, at der er masser af læring og inspirationer, som vi kan udveksle med hinanden i kommunalt og privat regi i den kommende tid. Lad os give medarbejderne lidt fred og fælles opbakning til at udvikle og styrke Bøgeskovhus yderligere. For det er vel egentlig heller ikke så skidt at have skabt et frit valg i jeres kommune? Tænk, hvis du selv kun kunne handle et sted. Læring og udvikling er et ønske, byrådet har. Det ønske deler vi, og vi vil arbejde engageret på at opfylde det fra vores side. Og vi er glade for og ydmyge overfor den tillid, som byrådet nu har vist os ved at forlænge kontrakten. Den tillid vil vi helhjertet søge at honorere. Vi glæder os oprigtigt meget til de kommende års samarbejde omkring at forme de bedste pleje- og omsorgsbetingelser for de kære beboere og deres pårørende på Bøgeskovhus - også sammen med Jan Ravn og SF.

Sport

Aarhus stærkt repræsenteret på EM-hold

Danmark For abonnenter

Offer for mishandling i sms: 'Hey, far! Jeg har brug for din hjælp nu'

Annonce