Annonce
Østjylland

Fællesskab: Læger og kommune skal samles i sundhedshus

Den gamle lægebolig er i dag tom, og den skal afløses af et nybygget sundhedshus i samme område. Foto: Carina Mayner
Socialdemokraterne kom med ændringsforslag på selve byrådsmødet, men det blev afvist. Derfor skal der laves et hus, som kan samle læger og kommunens tilbud.

Odder: Hvis det går, som kommunen ønsker, vil alle de praktiserende læger om et par år blive samlet på ét sted. Et flertal i byrådet har sagt god for at bruge 2,5 millioner kroner til at gå videre med planerne om et sundhedshus.

- Der er meget positive tilkendegivelser fra de tre lægehuse, vi har i Odder Kommune, om, at de vil være med til det her projekt. Det vil de takket være en fantastisk dialog mellem forvaltningen og de praktiserende læger, og alle har ønsket at være med til at se de muligheder, et nyt sundhedshus giver. Så jeg har stor fortrøstning om, at den del lander på 100 procent, sagde Finn Thranum (V), der er formand for sundheds-, social- og forebyggelsesudvalget.

Sundhedshuset bliver efter planen otte etager højt, og det skal ligge, hvor der tidligere lå en lægebolig ud til Randlevvej. Det hus er gammelt og skal rives ned.

De praktiserende læger vil få 2200 kvadratmeter, og et lige så stort areal skal kommunen bruge. Her skal der være genoptræning og rehabilitering samt akut- og korttidspladser.

Annonce

Skal i udbud

Til december vil byrådet godkende udbudsmaterialet for et nyt sundhedshus.

Vinderen af udbuddet findes næste år, og så skal der laves en lokalplan.

Odder Kommune forventer, at et nyt sundhedshus kan tages i brug i sommeren eller efteråret 2022.

S vil finde penge

Huset forventes samlet at koste 66 millioner kroner. Kommunen har fået et tilskud fra staten på cirka 11 millioner kroner, og en del skal finansieres ved leasing.

Kun Socialdemokratiet stemte imod forslaget.

Partiet mener, at der også skal laves almindelige boliger i området, så kommunen kan tjene nogle penge, der kan være med til at betale for sundhedshuset.

- Vi bakker op om ideen. Vi har brug for flere korttidspladser og for, at vores genoptræning får mere plads og bedre arbejdsforhold. Men vi foreslår, at vi laver et byggefelt mere med henblik på at lave boliger der, sagde Lone Jakobi (S).

Resten af byrådet var utilfredse med at få et ændringsforslag så sent som på selve byrådsmødet og sagde nej.

- Det er et sympatisk forslag at finde ud af, om vi kan finde ekstra indtægter. Men jeg kan ikke gennemskue med så kort varsel, om det er en god eller dårlig idé, sagde for eksempel Kresten Bjerre (R).

John Rosenhøj deltog ikke i byrådsmødet.

Lægeboligen på Randlevvej er låst helt af. Foto: Carina Mayner
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Aarhus Fremad-profil rykker til Kolding

Læserbrev

Læserbrev: Hvorfor vil kommunen holde Bøgeskovshus på private hænder?

Siden 2014 er Bøgeskovshus i Viby blevet forpagtet af Forenede Care med det formål at bringe de økonomiske udgifter ned og med en vision om et privat-offentlig samarbejde, hvori kommunen skulle kunne lære en masse af pleje- og omsorgskoncernen. Ved onsdagens byrådsmøde vil et flertal formentlig vedtage forlængelsen af Forenede Cares kontrakt og dermed bibeholde Bøgeskovshus på private hænder. Noget, vi er meget uforstående overfor. I seks år har kommunen udliciteret driften af plejehjemmet, og på seks år er ingen af de ambitioner, som dannede grundlag for udliciteringen, blevet mødt, og der har ikke været nogen nævneværdig økonomisk gevinst. Målsætningen var, at vi skulle skabe vækstbetingelser for innovation, gensidig inspiration og læring, således vi kunne forbedre og sikre det gode ældreliv - også på andre institutioner. Cirka to år efter udliciteringen viste en analyse af læringspotentialet og ressourceforbruget på Bøgeskovshus, at ingen konkrete gevinster kunne uddrages. I den seneste evaluering lyder det sort på hvidt: ”Det kan konstateres, at der ikke i det offentlige-privat samarbejde omkring Bøgeskovhus er blevet skabt et rum til gensidig læring og inspiration” (Evaluering – Bøgeskovshus, 2019). Alligevel vil store dele af byrådet nu forlænge kontrakten med Forenede Care, og man fristes til at spørge: hvorfor? Der er ikke sket nævneværdige resultater på seks år, hverken på det økonomiske- eller privat-offentlige samarbejdsområde. Ældrerådet har givet udtryk for, at det ikke ser den hidtidige drift af Bøgeskovshus som prangende, men det er bekymret på borgernes vegne i tilfælde af endnu et skift af driftsherre. Spørgsmålet er, om ikke det er uundgåeligt, hvad enten det bliver nu, om to eller fire år. Det private-offentlige samarbejde på Bøgeskovshus har ikke været en fiasko. På en række parametre klarer institutionen sig lige så godt som andre kommunale tilbud, og intentionen om at skabe et godt plejehjem, som kommunale tilbud kunne lære noget af, har ikke fejlet noget. Dog må vi erkende, at projektet ikke har skabt nogen merværdi for kommunen. Hvis en sådan aftale alligevel skal forblive på private hænder, kan man spørge, hvad det næste bliver. Mener Socialdemokratiet, at vi skal udlicitere endnu mere af vores kommunale velfærd til private firmaer? Og vil Danske Folkeparti forsøge at privatisere yderligere plejehjem? Hos SF mener vi ikke, denne tendens bør forsætte. I byrådet satte vi os nogle konkrete mål og tog et godt initiativ, men initiativet slog fejl. Det er på tide at indse, og projektet bør ikke fortsætte, nu hvor vi kan se, at det ikke fungerer, som vi havde til hensigt.

Annonce