Annonce
Aarhus

Færre men fortsat mange unge hjemløse i Aarhus

På Kalkværksvej har Kirkens Korshær med støtte fra kommunen etableret et ungeherberg med en seng for natten for unge og nogen at tale med. Arkivfoto
Det nye ungeherberg på Sydhavnen har en effekt, mener gadepræst Morten Aagaard fra Kirkens Korshær. Men han efterlyser markant større politisk indgreb over for kaotiske familier, hvis fødekæden til unge hjemløse for alvor skal brydes.

AARHUS: Antallet af unge hjemløse er på to år faldet med 19-20 procent både i Aarhus og på landsplan. Men der skal en langt mere offensiv strategi til, hvis Aarhus for alvor skal gøre op med hjemløshed blandt unge, mener gadepræst Morten Aagaard fra Kirkens Korshær.

Antallet af hjemløse i Aarhus i alderen 18-24 år er faldet fra 205 til 172 de seneste to år. Det er et fald på 33 personer svarende til næsten en femtedel. Samme tendens ses på landsplan.

- Tallene tyder på, at vi har held med vores ungeindsats. Det er virkelig positivt, for hjemløsheden blandt unge er bekymrende høj. Når unge får en dårlig start på voksenlivet, er der større risiko for, at de hænger fast i en social deroute. Det skal vi forebygge ved at komme hele vejen rundt om den enkelte, både i forhold til bolig, uddannelse, job, sundhed og sociale vanskeligheder, siger socialrådmand Kristian Würtz (S).

Over de kommende år udvides antallet af boliger, både i form af ungdomsboliger, kollegieboliger, skæve boliger og små, almene lejligheder. Samtidig eksperimenteres med mobile boliger og privat indkvartering hos frivillige. Men hjemløshed handler om andet end tag over hovedet.

- Der er en årsag til, at mennesker bliver hjemløse. Det kan skyldes alt fra svigt i barndommen til en psykiatrisk diagnose, misbrug eller livskriser. Derfor er svaret både en bolig og socialfaglige og jobrettede indsatser, der forebygger og hænger sammen, siger Kristian Würtz.

Annonce
De kommer hovedsageligt fra kaotiske familier og inkompetente forældre, som samfundet har været alt for længe om at gribe ind over for. Hvis vi skal gøre op med hjemløshed skal vi gribe ind i fødekæden.

Morten Aagaard

Nyt ungeherberg

Gadepræst Morten Aagaard fra Kirkens Korshær arbejder blandt hjemløse og er glad for udviklingen især i forhold til unge hjemløse.

- Jeg tror især, det er det nye ungeherberg på Kalkværksvej, som vi driver i samarbejde med kommunen, som har en effekt, siger han.

Ungeherberget åbnede for små to år siden. Det er åbent kl. 21-09 og er kun for unge.

- Der kan de få en seng og et nødvendigt skub til troen på, at tilværelsen kan blive bedre. Jeg tror, at flere unge hjemløse søger hjælp. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi reklamerer meget tydeligt for, hvor de kan få hjælp og få en seng og komme ud af et hashmisbrug, siger Morten Aagaard.

Gadepræst: Bryd fødekæden

Ifølge ham har Kirkens Korshær gjort op, at 70 procent af alle hjemløse været anbragt som børn og unge.

- De kommer hovedsageligt fra kaotiske familier og inkompetente forældre, som samfundet har været alt for længe om at gribe ind over for. Hvis vi skal gøre op med hjemløshed skal vi gribe ind i fødekæden, mener Morten Aagaard.

- Vi er nødt til at tale om, hvad børn har krav på. Vi mangler en familiepolitik om børns rettigheder. For evnen til at få børn er ikke det samme som evnen til at passe børn. Vi mangler en politisk vilje til at gribe ind. Men der er en berøringsangst over for at gribe ind over for de kaotiske hjem, mener korshærspræst Morten Aagaard.

Han skal i den kommende uge tale med det nyvalgte folketingsmedlem fra Aarhus, Camilla Fabricius (S), som søger råd til, hvad Folketinget skal gøre ved hjemløsheden.

- Jeg tænker, at vi kan lære af Aarhus, hvor antallet af unge hjemløse falder, siger Camilla Fabricius.

Færre hjemløse

Antallet af hjemløse i Aarhus faldet for første gang i 10 år.

Faldet er på beskedne 2-3 procent - også på landsplan. Det er inden for det, man kalder en statistisk usikkerhed.

Den nationale hjemløsetælling viser, at 750 personer i år er hjemløse i Aarhus mod 767 for to år siden.

Det største fald ses derimod blandt de unge hjemløse. I år er der 172 unge hjemløse i Aarhus mod 205 for to år siden. Det er et fald på 19,2 procent.

Kilde: Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

- Det er fødekæden til hjemløshed, den er gal med. Politikerne burde gribe langt mere ind over for familier, der ikke fungerer, mener korshærspræst Morten Aagaard. Foto: Kim Haugaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Gå- og cykelgader i midtbyen

Søren Kierkegaard har sagt: ”Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt.” Mit ærinde er at få person-mobilitet i midtbyen til at glide på en god måde. Og derfor foreslår jeg kombinerede gå- og cykelgader i store dele af det centrale Aarhus. Det skal omfatte midtbyens gamle og smalle gader, hvor der ikke er plads til at etablere cykelstier og reelt heller ikke til gennemgående biltrafik, hvis gående skal kunne færdes sikkert her. Det omfatter ikke de nuværende gågader, som fortsat skal være forbeholdt gående. Ej heller nuværende cykelstier. Men de erstatter de nuværende ’cykelgader’, som ikke rigtigt fungerer, fordi trafikken her fortsat foregår på bilernes præmisser og skaber farlige situationer. Se på Mejlgade. Kun de bløde trafikanter har adgang. Fodgængere, løbehjul, skateboard, cykler og måske andre små el-køretøjer blander sig mellem hinanden. Området og gaderne er markeret og utvetydigt skiltet, så selv de mest retningsforvirrede turister forstår det. Fodgængerne har som den ’svageste’ gruppe fortrinsret. Ellers er konceptet, at alle tager hensyn til hinanden – det er den eneste regel. Og det indbefatter naturligvis, at der kun må køres eller cykles i et beskedent tempo. Beboerne kan sive ind og ud med deres biler. Ligesom den nødvendige varetransport. Desuden kan der være adgang for små grønne el-taxaer med en særlig tilladelse, så alle har mulighed for adgang. Og naturligvis skal der være nogle få større trafikårer ind i centrum til den øvrige bil-, bus- og cykeltrafik. Som vi kender det i dag. Kan denne ’sammenblanding’ nu lade sig gøre? JA. Jeg har set det fungere i Bergen, som har en masse bycykler, som kører overalt uden problemer. Og jeg mener, at når vi blot ved, hvad betingelsen er, nemlig at der her skal være plads til alle, så får vi dét til at fungere. Det er vores ansvar, hver især. Det kræver, for det første, at vi tager ansvaret på os og viser hensyn, og for det andet, at vi giver os tid – og her kommer Søren Kierkegaard ind – da det ikke lader sig gøre, hvis vi er fortravlede og stressede. Vi kan godt tage 10 minutter tidligere afsted. Vi kan godt tage det roligt, når der opstår uforudsete ting og forhindringer - for det gør der altid, før eller siden - det er et vilkår i trafikken. Vi kan anerkende, at vi ikke hjælper nogen som helst – og da slet ikke os selv - ved at fare sted og konstant have travlt. Tværtimod. Det hindrer os i at være til stede og omgås andre på en god, rummelig og hensynsfuld måde. Udover hensynsfuldheden gælder trafikkens gyldne hovedregel selvfølgelig; nemlig at køre, gå eller bevæge sig efter forholdene. Og det gør vi altså bedst på den Kierkegaardske måde…

112

Stor politiaktion i Aarhus og Trige: Anholdt for virksomhedsindbrud og omfattende salg af kokain

Annonce