Annonce
Debat

Følg det islandske eksempel: Boykot VM i Rusland

Erik Boel

Udenrigsministeren er gået i flyverskjul - som altid når der er vanskelige sager på dagsordenen. Men kulturminister Mette Bock melder nu klart ud, at hun senere på måneden vil aflægge VM-slutrunden i Rusland et besøg. Kulturministeren fortæller, at hun "skal over og heppe på danskerne". I givet fald repræsenterer ministerens deltagelse et brud med mange års aktivistisk og engageret linje i dansk udenrigspolitik. Det var daværende udenrigsminister Per Hækkerup, der i sin bog "Danmarks udenrigspolitik" fra 1965 udtrykte det derhen, at Danmark udover at varetage landets økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser også har en forpligtigelse til at forsvare sådanne menneskelige værdier, som udspringer af de værdier og principper, vort demokratiske grundsyn bygger på.

Ministeren hævder, at hun kan adskille sport og politik. Men sport og politik har altid hørt sammen fra OL i Berlin i 1936 til OL i Moskva i 1980 til VM i Rusland i 2018. Med ministerens deltagelse kaster den danske regering glans over Vladimir Putin og hans ugerninger: indblanding i det amerikanske valg, støtte til Assads regimente og besættelse af Krim og dele af Ukraine. Alene nervegasangrebene på to russere i Storbritannien, som efterforskere mener har forbindelse til Moskva, burde være tilstrækkeligt til, at Danmark aflyste deltagelsen i VM - ganske som Island har gjort det i solidaritet med Storbritannien.

Rusland blæser i disse år menneskerettighederne en hatfuld. Krænkelserne er grove og vedvarende. Demokratiet har fået ringere vilkår i Rusland de senere år. Kursen over for de frivillige organisationer ikke mindst på menneskerettighedsområdet er blevet skærpet. Homoseksuelle undertrykkes. Radio og TV er under kontrol af regeringen. Og alle forestillinger om den dømmende magts uafhængighed er en illusion.

Vi kan ganske enkelt ikke være bekendt over for ofrene for Ruslands politik at deltage på legterne i VIP-afdelingen til VM og lade som intet er hændt. Det rigtige vil være, at EU-landenes politikere og statsoverhoveder i samlet flok boykotter VM. Hvis det ikke er muligt, bør Danmark blive væk i respekt for de flotte - og rigtige - prinicipper om en international retsorden, vi normalt hylder.

Med deltagelsen i VM i Rusland er vi med til at legitimere Putins politik. Det er udmærket, at forsvarsministeren ikke forsømmer nogen lejlighed til at advare mod nye russiske missilsystemer, russisk hacking og cyberangreb. Men ministerens ord klinger hult, hvis regeringen vælger at feste sammen med Rusland til VM. Mange vil med rette kunne tænke: Nå, så er truslen fra Rusland alligevel ikke større, når vi på den måde kan blåstemple deres politik.

I stedet for at flette fingre med Putin, bør regeringen gøre det klart, at vi fra dansk side ikke accepterer hans fremfærd. Vi bør insistere på, at Rusland opfører sig ordentligt over for sine naboer, indstiller sin krigsførelse og stopper den ulovlige besættelse af Ukraine. Eller anderledes udtrykt: Vi kræver og forventer, at Rusland lever op til de spilleregler Øst og Vest i fællesskab blev enige om ved afslutningen af den kolde krig.

Naturligvis har vi en grundlæggende interesse i et samarbejde med Rusland og på en række områder har vi endda fælles interesser. Men vi bør ikke se gennem fingrene med grove og vedvarende krænkelser af de helt elementære rettigheder og knægtelse af de demokratiske rettigheder.

Rusland er en del af Europa og vi kan ikke være neutrale eller vende ryggen til udviklingen i Rusland. Danmark bør tage afstand fra de aggressive dele af Ruslands udenrigspolitik og vælge side i den kamp der foregår i Rusland - mod diskrimination og for fundamentale borgerrettigheder. Derfor bør vi boykotte Putins VM-propagandashow.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Aarhus

Heste på dybt vand: Vandmasserne ved Brabrand Sø tiltrak nysgerrige østjyder

Annonce