Annonce
Kultur

Første klimabassin i midtbyen

<p>Der er ikke meget plads i den lille baggård i Mejlgade. Alligevel er det lykkedes at designe en løsning, som på en gang bidrager med klimatilpasning, øget biodiversitet og livsglæde.</p>

Klimaforandringer vil i de kommende år betyde hyppigere og kraftigere regnskyl i Danmark. Det første klimabassin i Aarhus er netop blevet indviet i en af Mejlgades mindste baggårde.

Den innovative løsning bruger nedbør som ressource og skaber samtidig livskvalitet i form af en lille, grøn oase, hvor effektiv håndtering af regnvand kombineres med øget biodiversitet. Alt sammen til glæde for beboerne.
Annonce
Bænken er bl.a. etableret for at gøre klimabassinet til et naturligt samlingssted i baggården.
I den tætte by er der mange store arealer med hårde overflader, for eksempel tagflader, fliser og asfalt, hvor regnvand er forhindret i at sive ned i jorden. Specielt ved kraftig regn har vandet derfor svært ved at komme væk. Dermed stiger risikoen for, at kældre, haver og veje oversvømmes.
Mekaniske forhindringer bremser automatisk vandet og sikrer dermed, at det lille økosystem ikke gennemspules under kraftig regn.
Hvis der rundt omkring i byens haver, parker og baggårde bliver skabt tid og plads til vandet, der hvor regnen falder, vil vandet kunne afledes langsommere og dermed reduceres risikoen for ødelæggende oversvømmelser. Ved samtidig at bruge vandet som en ressource, skabes nye, rekreative rum samt talrige, grønne midtbyoaser til glæde for både mennesker, dyr og planter.
Christian Ratenburg klippede snoren torsdag d. 13.10 og dermed var midtbyens første klimabassin officielt indviet.

Innovativt design

Der er ikke meget plads i baggården i Mejlgade, men alligevel er det lykkedes at integrere klimabassinet i baggårdsmiljøet, så det smelter sammen med arkitekturen og giver fornemmelsen af at stå i en oase midt i en ørken af mursten og betonfliser.
I den tætte by er plads en konstant begrænsning. Derfor har det været en udfordring at udvikle et system, der ikke optager mere plads end en trampolin, og som samtidig kan tage imod store mængder regn og tilbyder optimale levevilkår for dyre- og plantearter.
Der er ikke meget plads i den lille baggård i Mejlgade. Alligevel er det lykkedes at designe en løsning, som på en gang bidrager med klimatilpasning, øget biodiversitet og livsglæde.
Når der falder meget regn på toppen af en femetagers bygning, som her i Mejlgade, løber vandet med stor kraft gennem nedløbsrørene. I det innovative klimabassin bliver vandet ved hjælp af en række mekaniske forhindringer automatisk bremset op. Det sikrer, at det fossende vand ikke gennemspuler det lille økosystem og skyller både dyr og planter ud i kloakken.
Klimabassinet er allerede blevet et ­naturligt ­samlingssted for beboere i alle aldre.

Nøje udvalgte planter

Hele vejen rundt om klimabassinet, men også nede i vandet og på grænsen mellem vand og land, sætter talrige forskellige hjemmehørende planter den grønne scene. Plantearterne er nøje udvalgt, så de med tiden kommer til at skabe varierede levesteder for bl.a. insekter og padder. Samtidig skal de kunne overleve den store forskel i vandniveauet, der over tid vil være i bassinet. Nogle af planterne trives bedst i vand, andre trives bedst på land, og lige i midten findes alle dem, som trives med lidt af det hele.
Regnvandet bliver ledt gennem nedløbsrørene, via diskrete kanaler nedsænket i baggårdens flisebelægning og hen til klimabassinet.
Bassinets ene ende er skrånende og der er en glidende overgang mellem neddykkede græsser til tørlagte græsarter, som er mere modstandsdygtige over for det slid, som opstår, når mennesker tramper rundt.
I løbet af kort tid vil planterne vokse til og fylde sandfladerne og bræmmerne ud og fuldende midtbyens nyeste, grønne oase. Til foråret vil gul sumpiris lyse op ved bassinets kant og måske vil farvestrålende guldsmede slå sig ned. Når både vand og en særlig variation af planter er til stede, vil insekter hurtigt indfinde sig og snart derefter er klimabassinet fuld af liv.

Biodiversitet i den tætte by

Anvendes de rigtige løsninger, er det muligt at etablere små naturlommer i haver og baggårde, som trods pladsbegrænsning alligevel kommer tæt på den vilde natur. Hvis der med tiden bliver etableret tilstrækkeligt mange små oaser i Aarhus, vil det øge sandsynligheden for, at dyre- og plantearter kan etablere sig og sprede sig fra oase til oase. Det vil gradvist bidrage til større biodiversitet i den tætte by.
»Byen rummer et stort potentiale for at være hjemsted for dyre- og plantearter, som man ellers mest ser på landet. Vi skal huske at tænke på dem, når vi planlægger og ombygger byen. Ovenikøbet tilbyder byen nogle særlige levesteder, som efterhånden er sjældne i det åbne land, såsom våde arealer og lodrette bevoksede flader. Det er helt oplagt, når en by som Aarhus alligevel nytænker byens rum i forbindelse med byudvikling og klimatilpasning, at vi tilrettelægger projekterne, så vi ikke gemmer vandet væk, men i stedet bruger det til at understøtte nye levesteder til dyr og planter og samtidig skaber en masse gode naturoplevelser for byens borgere. Derfor har vi som kommune deltaget i udviklingen af anlægget,« fortæller Peter Søgaard, biolog, Aarhus Kommune.

Et moderne samlingssted

Man skal ikke langt tilbage i tiden, før alle vidste, hvad et gadekær var for en størrelse. Et naturligt samlingssted med permanent vandspejl, som fandtes i næsten alle landsbyer.
I Mejlgade er der stor tilfredshed med den mere moderne løsning, som minder om datidens samlingssteder. Et gadekær opdateret til version 2.0. Tidligere var det lille areal i baggården anvendt til en sandkasse, som stort set aldrig blev brugt, men klimabassinet er allerede blevet et naturligt samlingssted for beboerne.
»Vi er stolte af det nye klimabassin og glæder os til at se hvordan det udvikler sig. Lige nu er det hele meget nyt og vi er klar over, at der er en masse plante- og dyreliv, som skal have tid til at udvikle sig. Vi synes det ser skønt ud og vi glæder os til at se det i funktion. Jeg har haft fornøjelsen af selv se det i et kraftigt regnvejr og nyde lyden af vand, der lige så stille plasker ned i det. Og så glæder vi os til næste sommer, hvor det begynder at blive dejlig varmt igen og vi skal se, hvordan tingene kommer til at fungere i hverdagen. Vi har desværre ikke haft så meget fornøjelse af bassinet i år, fordi det blev færdigt så relativt sent på efteråret, men på de få solskinsdage vi havde, var bassinet en ren fornøjelse. Skønhedsværdien, den er der. Det er smukt, det er dejligt og alene lyden er fortrinlig. Vand i gården! Jeg tror, det er vejen at gå,« udtaler Christian Ratenburg, beboer i Mejlgade.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Annonce