Annonce
Blog

Fejring af alle frivillige

Egentlig følger jeg mig ikke som frivillig, jeg er jo bare træner, udvalgsmedlem i håndboldklubben, indsamler, dommer til fodboldstævner, og engang imellem bager jeg boller til klassearrangementer. Og alt dette gør jeg, fordi jeg får mere, end jeg gir’.

Er du træner, medhjælper, leder, bestyrelsesmedlem, besøgsven, indsamler eller på anden måde har ydet frivilligt arbejde i løbet af 2019 i Aarhus, så er du inviteret til Frivilligfest i Tivoli Friheden den 5. december – som også er datoen for FN’s internationale Frivillighedsdag.

Tivoli Friheden har taget sit fineste juletøj på og er klar til at modtage alle os frivillige. Vi skal fejres og anerkendes for den store indsats, vi gør for andre mennesker. Alle forlystelser står åbne, julemanden kommer, og flere bands spiller på selve dagen. Har du husket at hente din fri(villig)billet?

Egentlig følger jeg mig ikke som frivillig, jeg er jo bare træner, udvalgsmedlem i håndboldklubben, indsamler, dommer til fodboldstævner, og engang imellem bager jeg boller til klassearrangementer. Og alt dette gør jeg, fordi jeg får mere, end jeg gir’. Frivillighed ligger implicit i mig – men jeg er også opdraget til frivillighed. Mine forældre var aktive i diverse udvalg i den lokale idrætsforening, skrev manuskripter til byens års-revy, var bloddonere, forældreråd og meget mere. Jeg har set, hvad det giver, og har givet dem i form af venskaber for livet, indflydelse og sjove stunder.

Mine børn er 6 år, og de har været frivillige for håndboldklubben i år. De har hjulpet mig med at pakke 2500 skrabe-julekalendere i poser af 20 stk. som vores ungdomshold sælger i disse dage. Overskuddet kan skabe et endnu bedre håndboldtilbud i foreningen til glæde for alle børn og unge. Det blev til en hyggestund med snoller, og børnene var stolte af, at de have pakket noget til de store håndboldspillere.

Der vil være tidspunkter i livet, hvor der måske ikke er overskud til at træde ind i en frivillig rolle, det skal også være i orden. Det må aldrig nå dertil, at vi føler, at en frivillig opgave bliver påtvunget os. Det skal være sjovt at være frivillig, og vi skal som frivillige matches med den rigtige opgave.

Man kan dog blive kraftigt ”opfordret” til at træde ind i den frivillige verden. I den forening hvor jeg er frivillig, bliver der kun oprettet børnehold, hvis der er forældre, der tager stafetten. Så vil man have et godt idrætstilbud til sit barn, må man træde til. Men til gengæld får man en masse igen. Undersøgelser viser, at vi får en større følelse af lykke, mere velvære og et bedre samspil med andre mennesker ved at være frivillig. Derudover er den forening og de forældre, hvor jeg er frivillig, også særlig dygtige til at anerkende os frivillige i dagligdagen. Der bliver endda arrangeret en frivilligfest ud over det sædvanlige – og det er også med til at skabe noget værdifuldt på tværs af os frivillige.

Frivilligfesten i Tivoli Friheden skal være med til at understøtte sammenholdet på tværs af de forskellige former for frivillighed. Alle frivillige, som ulønnet gør en indsats for andre, er inviteret. Og for at motivere flere til at blive frivillige kan alle frivillige gratis invitere en gæst med, der endnu ikke selv er frivillig.

Så alle I fantastiske frivillige - ses vi d. 5. december til en eftermiddag og aften, hvor vi skal hyldes og anerkendes for den indsats, vi gør for andre.

Annonce
Christina Fruergaard, Motionskoordinator, Aarhus Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce