Annonce
Danmark

Fem tip fra Syddjurs Kommune

Mette Vestergaard Byskov og medarbejderne i Syddjurs Kommune har lagt kursen om for jobindsatsen. De regner blandt andet forskellen på lønindkomst og kontanthjælp ud for hver ny ledig. Arkivfoto
Nye ledige får holdt kontanthjælpen op mod indtægten fra et job. De får hjælp til at søge job, og så vil Syddjurs Kommune hanke op i folkeskoleeleverne for at forebygge ledighed og sygefravær i fremtiden.

Syddjurs Kommune er rykket fra bunden af de danske kommuner til midt i feltet på Beskæftigelsesministeriets rangliste, og den gør sig godt i Dansk Arbejdsgiverforenings analyse af jobindsatsen på tværs af Danmark. Ifølge chef for erhverv og beskæftigelse Mette Vestergaard Byskov skyldes succesen en stribe helt konkret initiativer. Og flere er på vej. De 30 jobkonsulenter i kommunen arbejder med omkring 2300 ledige, men det dækker over en stor udskiftning. Mange er nemlig kun ledige i kort tid.

Annonce

1 Et konkret regnestykke

Hver ledig får en samtale med en jobkonsulent, hvor de sammen beregner den kontanthjælp eller uddannelseshjælp, som vedkommende kan få udbetalt hver måned. Ydelsesberegneren fortæller også, hvad den ledige kan tjene ved at få et job alt efter vedkommendes ressourcer. Forskellen bliver helt konkret, og som Mette Vestergaard Byskov formulerer det, så får man ikke en formue ud af at være på offentlig forsørgelse.

2 På jobjagt i værkstedet

Ledige, som ikke kommer ud af døren med det samme, får tilbud om at møde i jobværkstedet på rådhuset. Her får de en såkaldt straksindsats med hjælp til at søge de konkrete job, som er slået op i værkstedet. Ifølge Mette Vestergaard Byskov tager medarbejderne udgangspunkt i den lediges ressourcer frem for at se på barrierer. Det sker ved en stribe pc'er og et fast timetal om ugen, hvor de ledige pudser et CV af og skriver ansøgninger.

3 Praktik i virksomhederne

Syddjurs Kommune har investeret i den virksomhedsrettede indsats med 30 konsulenter i forvaltningen. De har fokus på at få ledige i praktik og i job med løntilskud. 30 konsulenter er ifølge Mette Vestergaard Byskov mange for en kommune som Syddjurs, men kommunens mange små og mellemstore virksomheder ligger spredt over et stort geografisk område.

4 Dynamisk organisation

Jobkonsulenterne er fordelt på en fokuseret enhed til opsøgende arbejde, mens andre er spredt rundt i afdelingerne for at udbrede tankesættet omkring aktiveringen og arbejder med borgerens aktiveringsplaner efter perioden i jobværkstedet. Mette Vestergaard Byskov arbejder dynamisk med organisationen, så den ikke stivner. Den ny organisation er lige sat i søen, så medarbejderne skal finde deres vej i den.

5 Tættere på folkeskolen

Mette Vestergaard Byskov og politikerne i Syddjurs Kommune arbejder mod at få bedre kontakt til folkeskolerne for at forebygge ledighed og sygefravær tidligt - en såkaldt proaktiv indsats som supplement til den reaktive i dag. En arbejdsmarkedsindsats med et langt udsyn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Bilister skal ud på omvej: Veje i det vestlige Aarhus er også spærret mandag

Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Borgere frygter oversvømmede boliger: Nu udleverer kommunen sandsække til århusianerne

Aarhus

Heste på dybt vand: Vandmasserne ved Brabrand Sø tiltrak nysgerrige østjyder

Annonce