Annonce
Aarhus

Finanslov lægger løkke om halsen på Århus

Borgmester Nicolai Wammen (S) mener, at den nye finanslov bringer flere store anlægsprojekter i Århus i fare

Borgmester Nicolai Wammen (S) mener, at finansloven er så stram, at den stopper helt nødvendige byggerier i Århus.

Overskrider Århus Kommune fremover sit anlægsbudget, bliver beløbet modregnet i bloktilskuddet. Også selv om byggerierne blot er udskudt fra tidligere budgetter. Det er en del af den nye finanslov, som borgmester Nicolai Wammen nu kalder et kvælertag på kommunen.

Borgmesteren mener, at sanktionerne på anlægssiden rammer helt tilfældigt, da kommunernes anlægsudgifter svinger meget fra år til år, og tidsforskydninger i anlægsprojekter kan medføre meget store afvigelser i regnskabet i forhold til niveauet i budgettet.

»Sådan som den nye finanslovsaftale er skruet sammen, vil det føles som et kvælertag på en dynamisk vækstkommune som Århus. Det er helt hen i vejret, at regeringen helt vilkårligt vil gribe ind over for de kommunale anlægsudgifter. Vi kan blive tvunget til helt unødvendigt at forsinke fornuftige byggerier som byen har brug for her og nu,« siger Nicolai Wammen.

I følge borgmesteren risikerer Århus at skulle bremse 40 procent af sine planlagte anlægsopgaver. Det vil få konsekvenser inden for børne- og ungeområdet, dele af ældreområde, veje, vedligeholdelse og kloakker.

»Jeg vil derfor opfordre regeringen til at indgå en aftale med KL om, hvordan finansloven kan udmøntes, så den ikke i praksis stopper helt nødvendige og fornuftige investeringer i kommunerne.Det tvinger kommunen til at gennemføre en meget stram anlægspolitik i den resterende del af året – og altså over for anlægsprojekter, som er nødvendige, planlagt og fuldt finansierede,« siger Nicolai Wammen.

Beregninger fra Borgmesterens Afdeling viser, at Århus Kommune på nuværende tidspunkt forventes at have anlægsudgifter i 2008 på 630 mio. kroner mere – eller svarende til 40 procent mere, - end det var anslået i budgettet, som byrådet vedtog i oktober 2007. Der er ikke tale om overskridelser af de enkelte projekter, men om at anlægsbeløb er udskudt fra 2007 til 2008.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Balanceplan - vi skal værne om de svageste

90 millioner kroner. Så meget står socialområdet til at skulle spare i den balanceplan, som rådmand Kristian Würtz (S) har fremlagt for byrådets partier. Det er besparelser, der vil gå umådeligt hårdt ud over vores svageste borgere. I skrivende stund foregår der politiske forhandlinger om planen. Jeg håber inderligt, at byrådets partier når til fornuft og i fællesskab finder frem til en løsning, så det ikke går så voldsomt ud over de af vores medborgere, der har det allersværest. For at give et eksempel står kommunens botilbud til at skulle spare 13 millioner kroner på driften, hvis balanceplanen gennemføres. Og det er vel at mærke i en sektor, der i forvejen er urimeligt hårdt presset. Vi risikerer, at det får fatale konsekvenser for vores medborgere med mentale lidelser eller fysiske handicap. For slet ikke at tale om personalet, der hver dag kæmper for at få enderne til at hænge sammen. Vilkårene for at udføre deres arbejde bliver kun svækket, hvis vi skærer ned på et tidspunkt, hvor der snarere er brug for flere investeringer frem for færre. Hvad med en fælles løsning? I en kommune som Aarhus bør det være en førsteprioritet, at vi værner om vores socialt udsatte borgere, hvad enten det er borgere med et fysisk handicap, en psykisk lidelse, misbrugsproblemer eller noget helt fjerde. Vores sociale sikkerhedsnet, som vi normalt sætter en dyd i at værne om, kommer simpelthen til at slå revner, hvis balanceplanen gennemføres med alle de besparelser, som er fremlagt. Men selvfølgelig nytter det ikke at fremsætte en klagesang uden at være villig til at finde pengene. For budgetterne på socialområdet er presset. Det skyldes betydelige merudgifter i hele den sociale sektor, fordi flere af vores medborgere har haft brug for hjælp, end forvaltningen havde forudset. Desværre er det en tendens i vores samfund, der vidner om, at flere og flere mennesker har brug for en hjælpende hånd i tilværelsen. Det er en stærkt bekymrende udvikling, som vi bliver nødt til at tage hånd om politisk. Derfor kunne det klæde byrådets partier at tage udviklingen på socialområdet alvorligt. Der er brug for, at alle hjælper til, så Aarhus Kommune ikke ender i socialpolitisk armod. Derfor opfordrer jeg politikerne til at gå til forhandlingerne med reelle forslag til, hvor pengene skal findes. For eksempel ville det være forbilledligt, hvis alle magistratsafdelinger bidrog til at sænke sparekravet på socialområdet. Det er en uvant adfærd, men ikke desto mindre nødvendigt, taget den krisesituation, vi befinder os i på det sociale område, i betragtning. Det ville klæde systemet at handle solidarisk frem for at holde fast i en silotankegang – særligt når det er vores svageste borgere, der står for skud. Jeg håber, politikerne er villige til at lytte til budskaberne fra tirsdagens demonstration, hvor flere af byens sociale og faglige organisationer i fællesskab forsøgte at gøre dem opmærksom på, at der er behov for en værdig balance i planen.

Aarhus

Overblik over stjerner og andre priser: Sådan gik det Aarhus ved Michelin-uddelingen

Aarhus For abonnenter

Eksperter om Michelin-uddeling: Aarhus bør være særligt skuffet

Annonce