Annonce
Erhverv

Finanstilsynets top advarer banker mod fortidens synder

I en præsentation til landets direktører i finansbranchen advarer Finanstilsynets chef nogle banker.

Det er 10 år siden, at finanskrisen gjorde sit indtog i Danmark. På en konference hos finanssektorens brancheforening, Finans Danmark, advarer Finanstilsynets direktør Jesper Berg om, at nogle banker er ved at gentage fortidens synder.

Det skete på "Finans Danmarks direktørkonference", der løb ad stablen mandag. I materialet fra Jesper Bergs præsentation fremgår det, at de afsluttende bemærkninger lød på temaerne:

- Vi skal undgå en gentagelse af finanskrisen.

- Der er nogen af jer, der har lagt sig i samme spor som sidst.

- Overdreven udlånsvækst og udlån udenfor nærområdet er risikofaktorer.

En stor del af præsentationen beskriver udlånet til private, når det kommer til boliger de steder i landet, hvor priserne er steget betragteligt. Det er hovedsageligt de største byer.

- I opgangstider bliver optimismen større og bevidstheden om risiko bliver svagere. Vi skal være Danmarks finansielle hukommelse, står der i præsentationsmaterialet.

Finanstilsynet har gennemført en test af seks store bankers udlån til boliger i vækstområder. Her lyder konklusionerne i præsentationsmaterialet:

- En stor del af bankerne i undersøgelsen tager høj risiko ved boliglån i vækstområder.

- Flere af institutterne har en høj andel af kunder, der ikke vil kunne klare et boligprisfald, og fortsat have positiv formue.

- Flere af institutterne har kunder med en meget høj LTV (Loan To Value red.)

- En stor andel af lån er givet til kunder med negativ formue.

- Flere af institutterne er vækstet stort udenfor deres hjemmeområde.

Samtidig henviser Finanstilsynet til sin egen vejledning om, at bankerne kigger på kundernes rådighedsbeløb ved rentestigninger.

Finanskrisen blev i høj grad udløst af, at bankerne i årene op til nedturen havde lånt voldsomt ud til ejendomsinvestorer og private boligkøbere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Aarhus

Vand oversvømmer kørebanen på E45: Kraftige opbremsninger giver farlige situationer

Annonce