Annonce
Indland

Flere bliver mor efter de er fyldt 40: - De skal først finde manden og jobbet

Dorte Harder Skaarup fra Haderslev var 41, da hun fødte sin tredje datter, Ella. Hun mener, at alderen har fået hende til at være mere afslappet i sin rolle som mor. Foto: Jacob Schultz

Der bliver født flere og flere børn med en mor over 40 år. Det skyldes især, at mange kvinder udskyder planerne om graviditet, fordi de først vil have styr på parforhold, uddannelse og job, lyder det fra ekspert.

Mødre: Flere og flere kvinder vælger at få børn i en sen alder.

Fra 2008 til 2017 er andelen af nyfødte børn med en mor over 40 år steget med 18 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er, selv om fødselstallet samlet set er faldet i den tiårige periode.

Ifølge Else Guldager, der er ph.d. i sundhedsvidenskab og redaktør på sundhedsplejersken.dk, findes der flere årsager til udviklingen.

- Det er en stigende tendens, vi har set gennem mange år. Det skyldes til dels, at flere kvinder udskyder det at få børn. De vil først finde manden og jobbet. Det betyder for nogle, at man kommer lidt op i årene. Og så skyldes det helt sikkert også, at fertilitetsbehandling er blevet mere udbredt og succesfuldt - der er flere strenge at spille på i forhold til at få hjælp, siger hun.

Annonce

Nyfødte med en mor over 40 år

Antallet af nyfødte børn med en mor over 40 år:

Region Syddanmark:


  • 2008: 337 børn
  • 2017: 358 børn
  • Stigning: 6,2 procent

Region Midtjylland:

  • 2008: 396 børn
  • 2017: 460 børn
  • Stigning: 16 procent

På landsplan er antallet af nyfødte børn med en mor over 40 år steget med 18 procent fra 2008 til 2017.

Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende er i samme periode steget fra 28,8 til 29,2.

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelse forsinker

Foruden kvinders søgen efter det helt rigtige job og muligheden for fertilitetsbehandling, ser Else Guldager også, at uddannelse har en stor effekt på, at flere kvinder bliver mødre senere i livet:

- Flere kvinder tager en længere uddannelse - og en uddannelse, som de ved, at de kan forsørge en familie med. Og så er der flere, som tager flere uddannelser. Kvinder er jo generelt set mere veluddannede end mænd. Der er flere kvinder på universiteterne, og derfor er der jo logisk nok færre til at være gravide.

Ældre mødre i syd og midt

I Region Syddanmark og Region Midtjylland er fødselstallene for børn af ældre mødre også stigende.

Her ses stigninger i antallet af børn født af kvinder over 40 år på 6,2 procent i Region Syddanmark og 16 procent i Region Midtjylland fra 2008 til 2017.

Til sammenligning er antallet af børn født af kvinder mellem 20 og 39 år faktisk faldet gennem alle år i Syddanmark.

Det er også i Region Syddanmark, at 25 børn blev født af en kvinde over 45 år i 2017. To af børnene kom til verden takket være en 50-årig mor. I Region Midtjylland blev fire børn født af en mor på 48.

Gode mødre, større risici

Ifølge Else Guldager er det ikke nødvendigvis dårligt at få børn i en sen alder.

- Alle undersøgelser, som jeg har læst, viser, at det bestemt ikke er nogen ulempe for barnet at have en ældre mor. Faktisk lige modsat. Ro og stabilitet er godt for barnet. Med alderen følger også omtanke. Man er et modent menneske, og det er bestemt - ifølge undersøgelser - en god ting, siger hun.

Til gengæld følger der også større risici med alderen. Og det gælder både morens og farens alder. Risikoen stiger væsentligt for, at barnet får en arvelig sygdom eller defekt.

- Og så er der risikoen for, at man ikke er der så længe for barnet. Man er jo ældre, så man dør - alt andet lige - formentlig tidligere end yngre forældre, siger Else Guldager.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Støt AGF og kampen for julehjælp

Læserbrev

Læserbrev: Kolindsund kan være med til at redde klimaet

I forbindelse med den nye finanslov afsættes der to milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur. Pengene skal først og fremmest gå til udtagning af landbrugsjord, som herved sænker udledning af klimagasser. Her tænkes især på lavbundsjorder, som tages ud af drift. Visse lavtliggende marker skal ikke længere dyrkes, men i stedet skal vandstanden hæves, så der skabes mere plads til hjemmehørende vilde planter og dyr. Det er en aftale, som passer fint i tråd med det samarbejde, der er i gang mellem Danmarks Naturfredningsforening og landbruget. Her kan vi i foreningen Kolindsunds Venner stærkt anbefale, at der kigges på gendannelse af Kolindsund, som er placeret midt på Djursland. Kolindsund blev afvandet omkring 1874, da man dengang mente, at der var mangel på landbrugsjorder. Der blev etableret kanaler rundt om Kolindsund, og pumpestationer sørger for, at området holdes tørt. Men dette kræver masser af energi til strøm til pumpestationerne, og de talrige kanaler, der krydser Kolindsund, er fritaget for randzoner, således at gødning og giftstoffer uhindret suges op i kanalerne og udledes i Kattegat via Grenaaen. Kolindsund kan med sine cirka 25 kvadratkilometer blive Jyllands største sø, og en gendannelse vil i første omgang koste erstatning for de landbrugsarealer, der oversvømmes. Men dernæst vil naturen og miljøet og kommunerne på Djursland blive vinderne, når tilflyttere bosætter sig i området og turisterne strømmer til, som vi ser det med andre lignende projekter, der er etableret gennem de senere år. Se blandt andet på Filsø og Skjern Enge. Men udover sikring af naturen vil en gendannelse af Kolindsund også spille en stor rolle i forbindelse med klimasikring af Grenaa, som er truet, hver gang der er stormflod, østenvind og højvande. Der arbejdes lige nu med en model, der skal sikre Grenaa mod oversvømmelse, og her vil Kolindsund med sin store vandoverflade endvidere blive en stor buffer, således at vand fra det meste af Djursland, som løber denne vej ud i Kattegat, vil kunne opsamles, indtil presset på Grenaa fra øst er aftaget. Nu kan der ikke være så meget at betænke sig over. Det er på tide, at vi kommer i gang.

Aarhus

Båd kæntret på Brabrand Sø: To forfrosne og afkølede personer reddet op af det iskolde søvand

Annonce