Annonce
Aarhus

Flere ryger ud på kanten i Aarhus: Enkelte hårdt belastede bydele viser dog vejen

Skovgårdsparken er et hotspot i kommunens indsats mod social belastning. I boligområdet går udviklingen den forkerte vej. Nu skal politikken for de udsatte boligområder diskuteres af politikerne. Arkivfoto: Axel Schütt
Færre mennesker i Gellerup og Bispehaven står udenfor arbejdsmarkedet. Men samlet set bliver flere fortsat marginaliseret Aarhus Kommune.

AARHUS: Der er gode nyheder at hente fra nogle af de mest socialt belastede boligområder i Aarhus. Men samlet set går det den forkerte vej.

Sådan er billedet set over en tre-årig periode i områder som Bispehaven og Gellerup. Her går det fremad med beskæftigelsen efter en direkte indsats for at få flere i sving med job og uddannelse, viser nye tal fra Borgmesterens Afdeling i Aarhus. Tallene fortæller dog også, at de almene boligområder samlet set stadig halter efter resten af Aarhus. Men der er fremgang på beskæftigelsen – også i de mest udsatte boligområder.

Det gælder Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd, hvor Aarhus Kommune i samarbejde med flere boligforeninger i en årrække har arbejdet med store, samlede planer for omdannelsen af områderne. Planer, der indebærer både fysiske såvel som sociale forandringer. De seneste tal er dog nedslående på flere fronter. Flere og flere bliver samlet set marginaliseret i Aarhus. Gruppen af mennesker udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet bliver større. Men i de ovennævnte områder ser udviklingen nu ud til at have stabiliseret sig – og Bispehaven går frem. I alle tre områder går det fremad på uddannelse og beskæftigelse. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) siger, at årets tal viser, at der samlet set er kommet lidt flere udsatte boligområder og risikoområder i Aarhus.

- Men jeg hæfter mig også ved, at i områder, hvor vi har en særlig indsats, som både indebærer fysiske og sociale indsatser, ser vi nu positive takter. For mig viser det, at en samlet indsats virker, og det er den model, vi skal bruge, når vi går i gang andre steder i byen, siger Jacob Bundsgaard. Aarhus Byråd følger løbende udviklingen i de udsatte boligområder. Det sker blandt andet gennem den såkaldte kategoriseringsmodel, der kategoriserer de almene boligområder efter, hvor langt de ligger fra resten af Aarhus på en række sociale indikatorer så som uddannelse, beskæftigelse og tryghed. Modellen er udviklet og opdateres løbende i samarbejde med Danmarks Almene Boligers 5. kreds.

Langkærparken og Skovgårdsparken halter

Byrådet besluttede sidste år, at der skulle laves forebyggende indsatser i nogle af de områder, hvor det ikke går som ønsket. Nu skal politikerne nu tage stilling til, hvordan arbejdet skal fortsætte.

Der er allerede handleplaner for områderne Skovgårdsparken og Langkærparken, som halter efter udviklingen. Så her sættes yderligere ind.

Begge områder klarer sig dårligere i kategoriseringsmodellen i år end tidligere i forhold til beskæftigelsen, som har været et indsatsområde begge steder.

Årets tal viser, at der fortsat er arbejde at gøre, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Afstanden fra de almene boligområder under ét til resten af Aarhus er svagt stigende de seneste tre år.

Fremgangen er, at færre borgere står uden for arbejdsmarkedet, og flere unge mellem 15 og 24 år er kommet i uddannelse, job eller træning. Fremgangen i uddannelse og beskæftigelse er tilmed større i de almene boligområder end i resten af Aarhus, hvilket glæder social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S)

- Først og fremmest glæder jeg mig over at se, at der er fremgang på beskæftigelsestallene, og at flere unge er i gang med en uddannelse eller i job. Det gælder næsten alle de almene områder i byen, men særligt dér, hvor vi har samlede planer og særlige indsatser, for eksempel boligboligsociale helhedsplaner og fremskudte beskæftigelsesindsatser. For mig viser det, at det nytter, og at en samlet, fælles indsats virker, siger Kristian Würtz. Boligforeningen Alboa og kommunen arbejder også sammen om boligområder i Viby C og Vejlby Vest. Her viser tallene, at der er behov for at sætte ind forebyggende. Indstillingen til Aarhus Byråd om årets status på udviklingen i udsatte boligområder drøftes tirsdag mellem partierne i Magistraten -og skal så i byrådet. Politikerne skal tage stilling, hvilke helhedsplaner der skal fortsættes med i de udsatte boligområder for at vende den negative udvikling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

De smarteste sygehuse klarede coronakrisen bedst: AUH er blandt de bedste i verden

Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Aarhus

Undrer du dig også? Hvorfor er der blå plastre på havneskulptur?

Annonce