Annonce
Østjylland

Flertal sagde nej til at sende signaler til udlændingeminister

EL og SF kunne ikke få et flertal af byrådet med på at sende et signal til integrationsminister Mattias Tesfaye om, at Odder er klar til at modtage flygtningebørn fra Morialejren på Lesbos. Foto: REUTERS/Yara Nardi
Odder Kommune vil gerne tage imod flygtningebørn fra Morialejren, men det skal alene være på Udlændingestyrelsens initiativ.

Odder: Der bliver ikke sendt en direkte henvendelse til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fra et enigt Odder Byråd. For selvom flertallet af byrådsmedlemmerne mandag aften var helt enige om, at kommunen skal tage imod flygtningebørn fra Morialejren, så skal det kun være, hvis Udlændingestyrelsen beslutter det.

- Naturligvis skal vi modtage og stille os til rådighed - men det skal være regeringen, der bestemmer, hvorfra flygtningene skal komme, og hvordan de skal fordeles. Det skal kommunerne ikke afgøre, sagde Jan Gade (V).

Det var enhedslisten og SF, der har fremsat et forslag om, at byrådet i lighed med en del andre kommuner skal sende et signal til ministeren om, at Odder Kommune er klar til at modtage uledsagede flygtningebørn fra Morialejren på Lesbos.

- Og det er nok det forslag, hvor jeg har modtaget flest positive reaktioner i byen, på sociale medier og på mails. Det er virkelig noget, der optager folk, og det er dejligt, sagde Ditte-Marie Thejsen (EL).

- Derfor skal I skal sende signal om, at vi i Odder er klar, forstår alvoren og situationen og kan hjælpe, fortsatte hun, inden debatten blev sat i gang.


Det handler om menneskelighed overfor børn, der opholder sig i helvede på jord her i Europa.

Marianne Hundebøll (SF)


- Vi støtter fuldt og helt op om forslaget. Vi havde gerne været medforslagsstillere. Der er ikke noget i det forslag, vi ikke kan gå ind for, sagde Kresten Bjerre (R).

Annonce

K vil sætte antal på

Helt så klar var støtten fra de øvrige partier ikke.

Konservative ville som sådan gerne støtte forslaget, hvis det fik en tilføjelse.

- Antallet af flygtninge og indvandrere har en betydning for en kommunens sammenhængskraft. Men det internationale samfund har svigtet i denne her sag. Vi kan godt bakke op, men vi synes det er vigtigt, at vi tydeliggør hvor mange, og at der er kompensation. Derfor stemmer vi for forslaget, hvis der kan tilføjes, at vi maksimalt kan modtage 12 børn eventuelt plus familier, hvis regeringen beslutter at modtage børn fra Morialejren, sagde Martin Mikkelsen (K).


Det var da bedre, at de, der så gerne vil hjælpe, bare selv tager ned og adopterer de børn.

John Rosenhøj (DF)


- Ved vi har mange borgere, der vil hjælpe. Det er vi taknemlige og stolte af, sagde Claes Jensen (S) men fortsatte så med at forklare, hvorfor Socialdemokratiet alligevel ikke kan bakke op om forslaget.

- Alle er enige om, at vi skal hjælpe, men hvordan? Skal vi sende penge eller modtage flygtninge. Det er regeringen og folketinget, der skal træffe de beslutninger - ikke byrådet. Vi bakker op om regeringens beslutning.  Vi kan, vil og skal hjælpe og påtage os en del af ansvaret fra det øjeblik, Folketinget beslutter det, sagde han.

Annonce

Modstand fra DF

Ikke overraskende bakkede John Rosenhøj (DF) ikke op om forslaget.

- Der sidder 2500 uskyldige børn i Morialejren. Det gør mig ondt, men det er nogle, der har spekuleret i at sende børn afsted, for så selv at kunne blive familiesammenført, sagde John Rosenhøj, og fortsatte:

- Men det er et statsanliggende. Jeg gør det ikke frivilligt. Vi fik i 2016 væsentlig flere flygtninge end gennemsnittet, og det har vi stadig i forhold til befolkningen, så det bliver et nej herfra.

Inden forslaget og de ændringsforslag, der blev fremsat undervejs, blev sendt til afstemning, rundede borgmesteren af:

- Udlændingestyrelsen har i juni spillet ind med, at Odder Kommune skal modtage tre flygtninge i 2021 efter fordeling. Hvis vi skal have børn fra Morialejren, så bliver det også Udlændingestyrelsen, der skal vurdere, hvor mange. Det tal kan vi diskutere, men vi kan ikke ændre det, påpegede Uffe Jensen (V).

Tre afstemninger

Konservatives Martin Mikkelsen var den eneste, der stemte for sit partis ændringsforslag til beslutningsforslaget fra EL og SF. Forslaget lød: Odder Kommune ønsker at modtage maks 12 børn og evt. deres familier, men der skal sikkerhed for fuld økonomisk kompensation fra staten.

Udover SF og EL stemte også Radikale for Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om at modtage flygtninge fra Moria-lejeren.

V, S, K og DF stemte. Dermed blev forslaget nedstemt med fire stemmer mod 13.

Endelig blev der stemt om Socialdemokratiets forslag: "Hvis folketinget og regeringen ved udlændinge- og integrationsministeren, jf. udlændingelovens §8, stk. 6, beslutter, at kommunerne skal modtage flygtningebørn fra flygtningelejren Moria, hjælper Odder kommune gerne med at modtage vores del af flygtningebørnene fra Moria, så vi påtager os en del af ansvaret."

Det forslag stemte 12, V, S og K, for. DF stemte imod, mens de fire fra R, EL og SF undlod at stemme.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Nyt plejehjem for demensramte borgere åbner i Aarhus

Aarhus

Livet i en fredet bygning: - Vi lever på husets præmisser

Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Annonce